Algemene voorwaarden

Op al onze boekingen zijn algemene voorwaarden van toepassing, waaronder de Algemene Voorwaarden van TUI Nederland. Het hangt van uw boeking af welke algemene voorwaarden precies van toepassing zijn.

Algemene Voorwaarden:

1. Indien u een pakketreis* boekt waarbij een van de bedrijfsonderdelen van TUI Nederland N.V. de reisorganisator is, zoals Arke, Arke.nl, Holland International, Sunplugged, lastminute.nl, Sunrise, Reisadviesbureau Effting, Extravacanza en Wedding Unlimited is, dan zijn zowel de ANVR-Reisvoorwaarden als de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland van toepassing. Een eigen vervoer reis (Overland Reis) en/of een los reiselement (bv. accommodatie) is geen pakketreis. Op deze situatie is slechts alinea 4 hieronder van toepassing.

2. Indien een ander dan een in alinea 1 genoemd bedrijf de reisorganisator van de pakketreis* is, dan gelden de ANVR-Reisvoorwaarden en de algemene voorwaarden van die desbetreffende reisorganisator. In dat geval komt er een reisovereenkomst tot stand tussen u en die reisorganisator en treedt TUI Nederland slechts op als bemiddelaar.

3. Indien u een reis boekt die geen pakketreis* is en die bestaat uit een los ticket van Arkefly, Jetairfly of Transavia.com, gaat u een luchtvervoerovereenkomst aan met TUI Nederland N.V. In dat geval zijn de Algemene Vervoersvoorwaarden Arkefly van toepassing. De door u geboekte vlucht kan alleen tegen de in deze voorwaarden genoemde kosten worden geannuleerd of gewijzigd.

4. Op alle vormen van dienstverlening door TUI Nederland die niet vallen ander alinea 1 tot en met 3, zijn de ANVR-Reisvoorwaarden en de (eventuele) algemene voorwaarden van de desbetreffende leverancier(s) van toepassing. TUI Nederland is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de leverancier en is geen partij bij de overeenkomst tussen de reiziger en de leverancier.

5. Op alle pakketreizen* en op alle individuele overeenkomsten van verblijf of vervoer (met uitzondering van luchtvervoer en autohuur), zijn daarnaast de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) van toepassing. De SGR-garantie houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

6. Naast de hierboven genoemde voorwaarden, zijn ook op alle pakketreizen* en individuele overeenkomsten met betrekking tot verblijf of vervoer, de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen van toepassing. Deze garantieregeling houdt in dat, binnen de grenzen van de garantieregeling, u als consument die deelneemt aan een georganiseerde reis, (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig uitgevoerd kan worden en dat u de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien als gevolg van een calamiteit de reis aangepast moet worden of indien u vervroegd gerepatrieerd moet worden. Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

7. Als u ook een reis- en/of annuleringsverzekering heeft afgesloten via de onder punt 1 genoemde bedrijfsonderdelen van TUI Nederland, dan zijn op die verzekeringsovereenkomst de algemene voorwaarden van de desbetreffende verzekeraar van toepassing. TUI Nederland is in dit geval slechts bemiddelaar tussen de reiziger en de verzekeraar en is geen partij bij de verzekeringsovereenkomst.

Bij boeking krijgt u inzicht of heeft u inzicht gekregen in alle hierboven genoemde voorwaarden. De voorwaarden kunt u ook raadplegen op deze site, of kosteloos opvragen bij TUI Nederland N.V., afdeling Klantenservice, Postbus 365 7500 AJ Enschede. Als u nog vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u per e-mail contact opnemen met TUI Nederland via algemenevoorwaarden[at]tui[dot]nl.

Dit e-mailadres is alleen bestemd voor het stellen van vragen over de hierboven genoemde voorwaarden. Alle andere e-maillcorrespondentie op dit adres wordt niet in behandeling genomen.

* Een pakketreis is een door een reisorganisator samengestelde reis die een overnachting omvat of tenminste 24 uur duurt en die twee of meer van de volgende elementen omvat: a) vervoer; b) verblijf; c) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.


Bekijk algemene voorwaarden van: