OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker en/of gebruiker zich akkoord met deze ‘disclaimer’ en de daarin genoemde voorwaarden.

Verantwoordelijkheid
Deze corporate internetsite van TUI Nederland NV wordt aan de bezoekers en gebruikers aangeboden door TUI Nederland en haar dochterondernemingen. De afdeling Communicatie treedt namens de Raad van Bestuur van TUI Nederland NV als beheerder op van deze internetsite.

Aansprakelijkheid
Alle informatie op deze internetsite van TUI Nederland NV is met zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet actueel meer is. Noch TUI Nederland NV, noch de afdeling Communicatie, noch de betrokken bedrijfsonderdelen van TUI Nederland zijn hiervoor aansprakelijk te stellen.

Rechten
Bezoekers en/of gebruikers van deze internetsite van TUI Nederland NV kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze internetsite aangeboden informatie. Op alle op deze internetsite aanwezige informatie berust auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij anders aangegeven, zijn de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, geluiden, afbeeldingen, foto's, merken, logo's en andere materialen eigendom van of gelicencieerd aan TUI Nederland NV en/of haar dochterondernemingen. Het is niet toegestaan materialen of een gedeelte van materialen van deze internetsite te verveelvoudigen, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden zonder voorafgaande toestemming van TUI Nederland NV. Bepaalde hyperlinks op deze internetsite brengen de bezoeker respectievelijk de gebruiker naar sites van derden, waarbij TUI Nederland NV geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de aldaar aangeboden informatie.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op het gebruik van deze internetsite is het Nederlandse recht van toepassing. TUI Nederland NV zal waar mogelijk ‘alternatieve beslechting van geschillen’ toepassen bij geschillen voortvloeiend uit een bezoek of gebruik van deze internetsite. Indien ‘alternatieve beslechting van geschillen’ niet (langer) mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Wijzigingen disclaimer statement
TUI Nederland NV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit disclaimer statement. Het verdient aanbeveling om dit disclaimer statement geregeld te raadplegen.

© TUI Nederland NV 2006