OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

Respectvolle werkomgeving
TUI Nederland stimuleert gelijke behandeling van (potentiële) medewerkers en bevordert het respectvol omgaan tussen de medewerkers. Het bedrijf hanteert richtlijnen om discriminatie tegen te gaan, privacy te waarborgen en werkplekken veilig en verantwoord in te richten. Het concern heeft een gedragscodex waarin thema’s zoals respect, eerlijkheid, ethiek, veiligheid, gezondheid, omkoping, corruptie en databescherming staan vermeld.

Met ingang van 2013 is het voor TUI Nederland verplicht te voldoen aan de zogenaamde ‘The Bribery Act 2010’. Dit is strenge wetgeving over omkoping- en corruptiepraktijken uit het Verenigd Koninkrijk. Volgens deze wet moet elke medewerker aantoonbaar op de hoogte zijn van deze wetgeving. Elke nieuwe medewerker is verplicht een e-learning module te volgen met betrekking tot deze onderwerpen. Zowel TUI Group als TUI Nederland hanteren een zero tolerance beleid ten opzichte van fraude, omkoping en corruptie.

De Nederlandse reisbranche is traditioneel een sector waarin relatief veel vrouwen en jonge mensen werkzaam zijn. Het percentage vrouwelijke medewerkers in de branche schommelt al jaren rond tachtig procent, waar het landelijk gemiddeld 44 procent is (Arbeidsmarktmonitor Reisbranche 2009). Het personeelsbeleid richt zich op het selecteren van (nieuwe) medewerkers met talent en kwaliteit voor de juiste functie. Bovendien is er aandacht voor de instroom en doorstroom van vrouwen in (senior)management binnen de kaders van non-discriminatie.

TUI Nederland stimuleert medewerkers om hun mening te geven, luistert naar de medewerkers en onderneemt actie. In 2012 heeft het eerste internationale medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) Your Voice plaatsgevonden onder alle TUI Group bedrijven. Het MTO behandelt drie duurzaam ondernemen vragen: ‘Dit bedrijf is een sociaal verantwoordelijke organisatie (de gemeenschappen waarin het bedrijf opereert hebben baat bij het bedrijf)’, ‘Het bedrijf gaat op verantwoorde wijze om met milieuzaken’ en ‘Het bedrijf doet ethisch zaken’. Een van de uitkomsten is dat in de top 5 zaken waar TUI Nederland medewerkers het meest positief over zijn 'het verantwoord omgaan met het milieu' wordt aangegeven. Door de overgang naar een ander MTO-systeem is het niet mogelijk aan te geven of de score voor de duurzaamheidsvragen is toegenomen. Het onderzoek levert geen algemene tevredenheidscore.  

Veilige en gezonde werkomgeving
De gezondheid van de medewerkers is belangrijk. Fit en gezond personeel zorgt namelijk voor minder verzuim en ongevallen, betere arbeidsprestaties, een betere werksfeer en minder ziektekosten. TUI Nederland bevordert daarom de veiligheid en stimuleert een gezonde levensstijl van haar medewerkers op de werkvloer en daarbuiten. Er zijn bijvoorbeeld verbeterde werkplekken qua meubilair, betere airco installaties, bedrijfsfitness en een gevarieerd aanbod van gezonde producten in de bedrijfskantines en in de frisdrank- en snoepautomaten.

Het ziekteverzuim percentage in Nederland is gemiddeld 3,8 procent (365/ArboNed) en het aantal ziektedagen in Nederland is gemiddeld 20 dagen per jaar (gemiddeldgezien.nl). Het verzuimpercentage is bij TUI Nederland lager met 2,8 procent (exclusief zwangerschapsverlof) en 15,1 ziektedagen.

Stimulerende en uitdagende werkomgeving
TUI Nederland creëert een moderne en stimulerende werkomgeving waar medewerkers flexibel zijn in hun werk, vrije tijd en loopbaanontwikkeling. TUI Nederland biedt een pakket arbeidsvoorwaarden dat tot de beste in de reisbranche behoort. Daarnaast zijn er aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een cafetariasysteem, waarbij werknemers binnen vastgestelde grenzen zelf wijzigingen in het arbeidsvoorwaardenpakket kunnen aanbrengen, zoals het kopen en verkopen van vakantiedagen. De salarissen zijn marktconform. Daarnaast richt de organisatie zich op Het Nieuwe Werken. Hier is bij de inrichting van het kantoor in Enschede rekening mee gehouden. Bovendien wordt geïnvesteerd in moderne technologie en in de begeleiding van de medewerkers.

De uitstroom in procenten van het aantal medewerkers in Nederland is 6,1 procent. In de Nederlandse reisbranche ligt het verloop een stuk hoger op 14,5 procent (Dashboard data Reiswerk, 2013). De uitstroom bij TUI Nederland daalt de laatste jaren en is in 2013 16,2 procent.

Training en educatie
TUI Nederland wil haar medewerkers de mogelijkheid bieden zich te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf. Hiervoor zijn binnen de organisatie verschillende opleidings- en trainingsfaciliteiten ontwikkeld. Ook verzorgt de afdeling Opleidingen een breed scala aan incompany-trainingen. Jaarlijks worden ongeveer 2.500 trainingen gevolgd. Dit aantal is exclusief de wettelijk verplichte trainingen voor Arkefly medewerkers.

In 2011 is Arkefly de samenwerking Partnership for Talent en de verkorte opleiding Arkefly Academy aangegaan met een diverse scholen, waarbij studenten luchtvaartdienstverlening stage lopen als Cabin Attendant of Service Attendant met kans op een baan. Tachtig procent van de studenten gaat als steward of stewardess bij Arkefly aan de slag. De samenwerking is met de volgende scholen: TIO, Deltion College, MBO College Airport (RoC van Amsterdam), ROC Tilburg, Regio College Zaandam en Friesland College. Jaarlijks starten ongeveer honderd MBO studenten luchtvaartdienstverlening aan de opleidingen.

TUI Nederland constateert dat veel starters en stagiairs geen kennis hebben over duurzaam ondernemen, omdat duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen niet of nauwelijks zijn geïntegreerd in de opleidingen van MBO en HBO-instellingen. TUI Nederland werkt daarom samen met toeristische opleidingsinstanties en overkoepelende organen om het onderwijsprogramma te optimaliseren en duurzaam toerisme kennis te verbeteren. TUI Nederland doet dit voornamelijk via gastcolleges, stages, scripties, projecten en onderzoeken.

Vrijwilligerswerk
TUI Nederland heeft nog geen infrastructuur voor vrijwilligerswerk voor de medewerkers. Een aantal medewerkers ondersteunt op eigen initiatief kleinschalige lokale projecten op vakantiebestemmingen. Jaarlijks organiseert TUI Nederland voor de medewerkers een sponsorloop voor het Plan Nederland project om kindersekstoerisme tegen te gaan. 

Belangrijkste ontwikkelingen 2013

 • Het percentage vrouwelijke medewerkers bij TUI Nederland schommelt al jaren rond de zeventig procent. Het percentage is in 2013 licht gestegen met 1,1 procent tot 68,3 procent ten opzichte van 2012. In 2013 omvatte de totale instroom van medewerkers 382 personen; hiervan was 76,2 procent vrouw. De uitstroom bedroeg 356 personen met een meerderheid van 79,5 procent vrouwen.   
 • In 2013 is het aandeel vrouwen in seniormanagement gestegen met 18,2 procent tot 18,9 procent, in management is er een stijging van 20,6 procent tot 57,4 procent en in de kern van het bedrijf is 71,7 procent vrouwen werkzaam. In twee jaar tijd is het aantal vrouwen in (senior)management toegenomen met 27,5 procent. Dit komt voornamelijk door een herdefiniëring van de managementfunctie.  
 • Het eerste internationale MTO Your Voice heeft de volgende drie duurzaam ondernemen vragen behandeld met bijbehorende resultaten. Op de vraag ‘Dit bedrijf is een sociaal verantwoordelijke organisatie (de gemeenschappen waarin het bedrijf opereert hebben baat bij het bedrijf)’ geeft 71 procent van de medewerkers aan positief te zijn. 78 procent beantwoordt de vraag ‘Het bedrijf doet ethisch zaken’ positief en de vraag ‘Het bedrijf gaat op verantwoorde wijze om met milieuzaken’ krijgt van 88 procent een positief oordeel. Deze laatste vraag staat in de top 5 zaken waar TUI Nederland medewerkers het meest positief over zijn.  
 • Het ziekteverzuim percentage van 2,8 (exclusief zwangerschapsverlof) is bij TUI Nederland lager dan het landelijk gemiddelde van 3,8 procent. Het aantal ziektedagen van 15,1 is lager dan het landelijk gemiddelde van 20 dagen per jaar. Het percentage en het aantal dagen neemt de laatste jaren binnen TUI Nederland af. Het is onduidelijk wat de cijfers zijn in de Nederlandse reisbranche.  
 • Met ingang van 2013 is elke medewerker verplicht op de hoogte te zijn van Engelse wetgeving rondom omkoping- en corruptiepraktijken. TUI Travel en TUI Nederland hebben daartoe twee verplichte e-learning modules Anti-Bribery Wet ontwikkeld. Alle medewerkers hebben in 2013 deze training over fraude, omkoping en corruptie gevolgd.  
 • TUI Nederland heeft een contract afgesloten met Intenz Gezondheidsplan; medewerkers kunnen via bedrijfsfitness met korting sporten bij erkende fitnesscentra door het hele land. In 2013 maken 77 medewerkers hiervan gebruik.  
 • In 2013 is een nieuw opleidingspakket, genaamd Capp11, aangeschaft. Binnen dit pakket zijn alle cursussen voor de medewerkers zichtbaar en kunnen cursussen aangevraagd worden. De bestaande duurzaam toerisme e-learningmodules kunnen via dit systeem opgeroepen worden. Tevens is het systeem Lectora aangeschaft om nieuwe e-learningmodules te ontwikkelen.   
 • Het interne aanbod duurzaam toerisme trainingen, waaronder de e-learning modules, is met één module uitgebreid. De e-learning duurzaam toerisme retailbeleid voor Holland International Reisbureau at Home, genaamd Green Smile at Home, is ontwikkeld en gelanceerd in het nieuwe e-learningsysteem. Twee geplande e-learnings zijn niet uitgerold. Daarnaast heeft Travelife een systeemtraining verzorgd voor product medewerkers.  
 • Sinds 2013 is het vanuit ANVR verplicht voor elk hoofdkantoor van een reisbureau een duurzaam toerisme coördinator aan te stellen. Deze coördinator dient de DTO-training te volgen en ontvangt een persoonlijk certificaat als het examen succesvol is afgerond. TUI Nederland heeft besloten dat niet alleen seniormanagement van de Arke winkels de cursus en het examen succesvol moet doorlopen, maar ook regiomanagers en reisbureaumanagers. Honderd procent van Arke management (125 personen, inclusief regiomanagers en senior management) hebben de training succesvol afgerond. De training is niet verplicht voor de andere medewerkers van TUI Nederland, de franchisenemers van Holland International Reisbureau en de zelfstandige reisagenten van Holland International Reisbureau at Home. Zeven medewerkers van TUI Nederland en tien franchisers hebben de training vrijwillig en succesvol afgerond.  
 • In 2013 zijn in totaal 103 studenten gestart aan een stagetraject binnen het Partnership for Talent en Arkefly Academy. Uiteindelijk hebben 88 studenten hun stage afgerond. De eerste lichting studenten van de Arkefly Academy I heeft hun diploma in ontvangst genomen. Vanuit Arkefly Academy II zijn inmiddels 14 studenten begonnen met de eindstage. Het Partnership for Talent is uitgebreid met Regio College Zaandam en Friesland College uit Leeuwarden. Scholen willen graag deelnemen aan het stageproject en Arkefly kan hierdoor makkelijker het benodigde aantal studenten aantrekken.   
 • In juli 2013 is de website www.werkenbijtui.nl gelanceerd. Dit is een nieuw wervingskanaal van TUI Nederland, Arkefly, Kras en Tec4Jets om getalenteerde werknemers aan te trekken. Duurzaam toerisme is opgenomen onder een van de vakgebieden waarin de organisatie is opgedeeld.  In 2013 heeft afdeling Duurzaam Toerisme drie gastcolleges verzorgd op mbo, hbo en wo-niveau. Daarnaast hebben NHTV-studenten een praktijkopdracht gepresenteerd bij TUI Nederland in Rijswijk. Diverse studenten en scholieren zijn geholpen met praktijkopdrachten, afstudeeronderzoeken en scripties.   
 • TUI Nederland was hoofdsponsor van het Reiswerk Studenten Congres 2013, waar drie TUI collega's aanwezig waren als spreker en teamcoach.  
 • In 2013 heeft Atelier on Tourism Development in samenwerking met TUI Nederland een subsidievoorstel ingediend om de innovatieve wedstrijd #Whatyoudontseeinthebrochure uit 2012 uit te kunnen voeren voor HBO-studenten. Dit voorstel is afgewezen.   
 • Bijna alle afdelingen binnen TUI Nederland bieden stageplaatsen aan studenten aan. In 2013 is het aantal studenten met een stageplaats gestegen met 17,1 procent tot 274. De grootste groepen worden geplaatst binnen de operationele afdelingen, Arkefly en de reisbureaus.   
 • Twintig TUI-collega’s maakten van de Marikenloop een sponsorloop en haalden gezamenlijk een bedrag op van € 1.617,75 voor het Plan Nederland project in Brazilië om opkomend kindersekstoerisme tegen te gaan. Fooien van drie studiereizen zijn gedoneerd aan goede doelen: € 50,- eveneens aan het project van Plan Nederland, € 135,- werd overgemaakt naar Stichting AAP ter ondersteuning van de berberapencampagne en € 125,- werd gedoneerd aan Anima Mundi in Macedonië. De donatie betrof een totaal van € 1927,75.