OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

CO2-voetafdruk
TUI Nederland maakt de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten van de hoofdkantoren, TUI Curaçao en de Arke winkels inzichtelijk via de CO2-voetafdruk. Dit is een inventarisatie van de uitstoot als gevolg van het elektriciteitsgebruik, het verwarmen van de kantoren en winkels, het gebruik van (afval)water, de woon-werk en zakelijke kilometers, het gebruik van papier voor kantoorwerkzaamheden, bestemmingsboekjes en de productie van de reisbrochures en magazines. Het jaar 2011 fungeert als basisjaar.

De CO2-voetafdruk van de bedrijfsactiviteiten bedraagt in 2013 naar schatting 1,3 procent van de CO2-uitstoot van de gevlogen passagierskilometers van Arkefly. Dit percentage zal naar verwachting de komende jaren verder dalen door de afname van de voetafdruk van de kantoren en winkels en de toename van het aantal kilometers voor de airline. Dit is in tegenstelling tot de relatieve CO2-uitstoot per passagierskilometer van Arkefly, die nog jaarlijks afneemt.

Inkoop
TUI Nederland streeft naar het integreren van duurzaamheid bij de inkoop en aanbesteding van niet-reisgerelateerde producten en diensten. Door de decentrale inkooporganisatie en de TUI Travel groepscontracten is duurzaamheid niet opgenomen in alle inkoopdocumenten en offerteaanvragen. Het concern maakt gebruik van algemene voorwaarden met clausules over duurzaam ondernemen.

Veel producten en diensten zijn verduurzaamd in de afgelopen jaren. Alle kantoren en winkels schenken fair trade koffie en thee, de leverancier van de groenvoorziening maakt gebruik van milieuvriendelijke producten, het aanbod kantoorartikelen omvat 74,0 procent milieuvriendelijke producten en het kantine cateringassortiment in Enschede en Rijswijk bestaat voor gemiddeld 46,5 procent uit verantwoorde producten, die gemaakt zijn met extra zorg voor mens, dier en natuur.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2013

 • De CO2-voetafdruk van de hoofdkantoren, winkels en TUI Curaçao bedraagt 6.822 ton CO2. De voetafdruk is gedaald met 4,1 procent ten opzichte van 2012 en met 21,3 procent sinds 2011. Hierbij komt ruim 90 procent van de CO2-uitstoot voor rekening van de mobiliteit en de productie van brochures, prijsbijlages, magazines en het personeelsblad. In 2013 is TUI Curaçao met haar bedrijfspanden in Curaçao en Aruba toegevoegd aan de berekening van de CO2-voetafdruk.
 • Het Facility Management Informatie Systeem Topdesk is aangeschaft. Met ingang van 1 januari 2013 worden de Arke reisbureaus gevraagd hun energie- en waterverbruik maandelijks op te voeren in het systeem. Helaas wordt het verbruik nog veelal niet door de winkels zelf opgevoerd, maar door de afdeling Facilitaire Zaken zelf.  
 • Er is een eerste opzet voor een beleidsplan gemaakt voor het verduurzamen van de interne bedrijfsvoering in de bedrijfspanden van TUI Curaçao en TUI Aruba. Er heeft een nulmeting plaatsgevonden op het gebied van energie, water, afval, papier en mobiliteit. Dit is verwerkt in de CO2-voetafdruk 2013 van TUI Nederland. Er is videoconferencing apparatuur geïnstalleerd in het kantoor van TUI Curaçao.  
 • TUI Nederland maakt voor 85,6 procent gebruik van groene stroom (zonder milieukeurmerk) en koopt sinds 2012 groen gas in. Het pand in Schiphol-Rijk maakt geen gebruik van groene stroom. Er is een verzoek ingediend bij de beheerder. De panden in Curaçao en Aruba hebben ook geen groene stroom. Dit wordt daar niet aangeboden. In 2013 is het elektraverbruik gestegen met 14,7 procent ten opzichte van 2012; het gasverbruik is gereduceerd met 20,4 procent. Dit is mede te danken aan de sluiting van een aantal reisbureaus en de verkeerde schatting van het gasverbruik in Schiphol-Rijk in de afgelopen jaren. Er is LED-verlichting geïnstalleerd in alle winkels die gerenoveerd zijn.  
 • Het waterverbruik is gedaald met 13,9 procent ten opzichte van 2012. Het is niet duidelijk waar de reductie door veroorzaakt is.   
 • De hoeveelheid afval van papier, karton en ongesorteerd bedrijfs- en bouwafval is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk gebleven. Uitschieters worden veroorzaakt door verhuizingen en renovaties. Het afval van papier, karton, ICT-apparatuur, plastic bekers, batterijen, mobiele telefoons, hout-pallets, grofvuil en restafval wordt gescheiden en voor recycling en hergebruik aangeboden. 
 • Het totale gewicht van de TUI-brochures is gedaald met 14,0 procent door de toename van de verkoop via internet en scherpere inkoop. De gewichtsdaling van 32,0 procent voor de magazines komt, doordat Arke Magazine is gestopt en het Kras magazine Beleef! voor onbepaalde tijd niet is uitgebracht. De magazines zijn gedrukt op FSC-Mixed Sources.  
 • Steeds meer papieren processen en procedures worden verbeterd, gedigitaliseerd of zelfs opgeheven. Met ingang van 2013 worden alle declaraties digitaal ingediend en worden de reisbureaus digitaal gefactureerd via MyANVR. In 2013 is het huisdrukwerk en kopieerpapier met 4,5 procent gedaald. Briefpapier, enveloppen en kopieerpapier hebben het FSC-keurmerk, EU-Ecolabel of het Nordic Ecolabel.  
 • Diverse vergaderzalen zijn gemoderniseerd. In de hoofdkantoren in Enschede, Rijswijk, Ammerzoden, Schiphol-Rijk en de Arkefly boardroom is WiFi geïnstalleerd. Daarnaast zijn nog meer tafels in de belangrijke zalen en flexplekken uitgebreid met stroom- en netwerkverbindingen. In drie zalen zijn multiplug-ins met schermovername voor presentaties geïnstalleerd. Daarnaast is de oude videoconferencing apparatuur vervangen door nieuwe, energiezuinigere apparatuur met een beter beeldkwaliteit, grotere schermen en LED-techniek.  
 • In 2013 is het aantal woon-werkkilometers met 3,1 procent gedaald ten opzichte van 2012. Het aantal OV-kilometers is toegenomen door het toepassen van een nieuwe berekening. De daling van het aantal gereden kilometers met privé auto’s is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de economische crisis. De zakelijk gereden kilometers door leaserijders is gestegen met 1,7 procent. Het aantal gevlogen kilometers is met 4,18 procent toegenomen door toename van het aantal medewerkers. Om het treingebruik te stimuleren, zijn op het treinstation van Enschede oranje dienstfietsen geplaatst.   
 • Duurzaam ondernemen is opgenomen in de tender voor de autoleasemaatschappijen. Het contract met maatschappij Arval is verlengd met als aanpassingen dat het wagenpark is uitgebreid met hybride en plug-in auto's. Daarnaast zijn laadpalen geplaatst in Rijswijk, Enschede en Schiphol-Rijk.  
 • De liften in Enschede en Rijswijk beschikken over een frame waarin standaard duurzaam toerisme posters in geplaatst worden om tips op het gebied van intern milieumanagement te geven aan medewerkers en bezoekers.