OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

Organisatiestructuur
TUI Nederland heeft sinds 1998 een organisatiestructuur voor duurzaam toerisme. De eindverantwoordelijkheid over het duurzaamheidsbeleid, de strategie en de doelen ligt bij de directie.

De afdeling Duurzaam Toerisme fungeert als kenniscentrum, biedt ondersteuning en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, opstellen en (laten) uitvoeren van het duurzaam toerisme beleid. Het team bestaat uit 2,8 fte, exclusief stagiairs. Het Leadership team heeft het onderwerp duurzaam toerisme structureel op de agenda staan. De afdeling Duurzaam Toerisme verzorgt dit agendapunt.

De reisbureaugroep heeft een eigen Stuurgroep Duurzaam Toerisme, airline Arkefly beschikt over een Fly Green Team en Product heeft Duurzaam Toerisme Champions aangesteld. De teams rapporteren de activiteiten aan het Leadershipteam en/of afdeling Duurzaam Toerisme. Daarnaast heeft TUI Nederland een Raad van Kinderen.

Duurzaam toerisme is geen afzonderlijk benoemd onderdeel van de vastgestelde taken van de managers en medewerkers in de organisatie. Dit wordt dan ook niet meegenomen in hun beoordeling en beloning. Alleen het team van de afdeling Duurzaam Toerisme heeft vastgestelde duurzaamheidstaken gedefinieerd in de functieomschrijvingen. De duurzaam toerisme resultaten vormen geen onderdeel van de beloning van de bestuurders, managers en medewerkers.

Beleid en strategie
TUI Nederland heeft haar eigen strategie, beleid en doelen op het gebied van duurzaam toerisme ontwikkeld, welke enerzijds passen binnen de strategische kaders voor duurzame ontwikkeling van het moederconcern TUI Group en anderzijds aansluiten bij de bedrijfsstrategie en de hoofdactiviteiten van TUI Nederland en bij de kernonderwerpen die invloed hebben op de onderneming.

TUI Nederland heeft een driejarenstrategie Duurzaam Toerisme Plan 2012-2015. De strategie bestaat uit de pijlers Verankering, Bestemmingen, CO2-voetafdruk, Klanten en Collega’s. De strategie is goedgekeurd door het bestuur en is gedurende het boekjaar uitgevoerd door het Duurzaam Toerisme Team, waarbij elk teamlid eigen jaardoelen had.

Evaluatie
TUI Nederland maakt gebruik van diverse managementsystemen om te rapporteren over de duurzaam toerisme prestaties en om deze verder aan te scherpen. De organisatie heeft een intern ontwikkeld evaluatiesysteem om jaarlijks de voortgang van de ambities in de duurzaam toerisme strategie te monitoren. Het systeem analyseert de prestaties per pijler op het gebied van milieu en sociale key performance indicators. De resultaten dienen als input voor de verdere verbetering van het beleid en de opzet van nieuwe jaardoelen. Daarnaast heeft de reisbureaugroep een duurzaamheidsscan om de prestaties op reisbureau- en retailgroepsniveau te toetsen.

TUI Nederland maakt verder gebruik van het online meetinstrument Milieubarometer (www.milieubarometer.nl) om de milieuscore en CO2-voetafdruk van de Arke winkels, de kantoren in Rijswijk, Enschede, Schiphol-Rijk, Ammerzoden en TUI Curaçao te berekenen. Het systeem analyseert de gegevens van energie, water, afval, transport en papierverbruik op jaarbasis. Voor de evaluatie van personeelsgegevens wordt gebruik gemaakt van het personeelsinformatiesysteem DBS dat inzicht geeft in de samenstelling van het personeelsbestand en de aantallen medewerkers in de diverse divisies. De resultaten van de diverse meetinstrumenten zijn in dit jaarverslag verwerkt.

De organisatie rapporteert jaarlijkse op groepsniveau in het kader van de duurzaamheidsstrategie van TUI Travel. De gegevens worden onder andere gebruikt voor jaarverslagen, verschillende ratings en benchmarks.

Transparantie
TUI Nederland is open en transparant over de activiteiten op het gebied van duurzaam ondernemen richting medewerkers en andere belanghebbenden.

Alle medewerkers worden op de hoogte gehouden van de duurzaam toerisme ontwikkelingen van de organisatie. De belangrijkste media die worden ingezet zijn het personeelsblad, personeelsbijeenkomsten, mailings, intranet en de Duurzaam Toerisme Update, een mini-jaarverslag voor alle medewerkers. Daarnaast richt de onderneming zich op specifieke interne doelgroepen zoals reisagenten, inkomende agenten, bestemmingsvertegenwoordigers en productmedewerkers.

Externe belanghebbenden en geïnteresseerden worden geïnformeerd via dit Duurzaam toerisme jaarverslag, de bedrijfswebsite www.tui.nl/duurzaamtoerisme, persberichten, social media en de diverse rapportages van TUI Nederland, TUI Group en ANVR-DTO. Daarnaast zijn er de onafhankelijke ratings en benchmarks, zoals de Transparantiebenchmark (www.transparantiebenchmark.nl) en Rank a Brand (www.rankabrand.nl), waar TUI Nederland of/en haar merken vermeld staan.

Duurzaamheidslabels
Sinds 2013 beschikt TUI Nederland over het duurzaamheidslabel Travelife Certified (www.travelife.info). Het is het eerste internationaal erkende duurzaamheidscertifcaat voor touroperators en voldoet aan de GSTC-Recognised criteria. Daarnaast heeft het concern sinds 2012 het Fair Trade Toerisme certificaat (www.fairtradetourism.org.za). TUI Nederland is de eerste grote reisorganisatie in Nederland die Fair Trade Toerisme reizen mag verkopen. In 2003 is het bedrijfscertificaat ANVR-Duurzaam Toeristisch Ondernemen (DTO) voor de touroperators behaald.

Alle bij de reisbranche ANVR aangesloten touroperators en reisagenten zijn verplicht om praktische maatregelen voor duurzaam toerisme te nemen. In 2003 heeft de ANVR DTO op touroperatorniveau ingevoerd; sinds 2011 zijn er voor de retail verplichtingen op hoofdkantoor- en/of hoofdvestigingsniveau. De ANVR-DTO-verplichting houdt in dat de reisonderneming een DTO-coördinator aanstelt die succesvol een duurzaam toerismetraining doorloopt, een beleidsverklaring en actieplan opstelt en rapporteert over de activiteiten met betrekking tot duurzaam ondernemen.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2013

  • De duurzaam toerisme organisatie binnen TUI Nederland is aangepast aan de nieuwe managementstructuur. Na vijf jaar is het Duurzaam Toerisme Team ontbonden en is duurzaam toerisme een structureel agendapunt bij het Leadership team geworden. Het netwerk van Duurzaam Toerisme Champions is verder uitgebreid met vertegenwoordiging voor Tour Support en TUI Specials.
  • In februari 2013 is de duurzaam toerisme organisatie uitgebreid met een Raad van Kinderen, onderdeel van Missing Chapter Foundation. Er heeft een kick-off plaatsgevonden op de Montessorischool Leidschenveen uit Den Haag en er heeft een werkbezoek aan de Turkse all-inclusive accommodatie Aqua Fantasy plaatsgevonden. Meer informatie over dit initiatief staat aan het einde van het hoofdstuk.
  • TUI Nederland heeft de driejarenstrategie Duurzaam Toerisme Plan 2012-2015 gelanceerd in navolging van de TUI Travel strategie Sustainable Holidays Plan 2012-2014. De strategie is opgezet in overleg met het Duurzaam Toerisme Team, relevante afdelingen, managers en medewerkers via brainstormsessies en presentaties.
  • TUI Nederland heeft een duurzaam toerisme nieuwsbrief voor inkomende agenten geïntroduceerd, die zes keer per jaar verschijnt.
  • In 2013 heeft TUI Nederland de standard Travelife Certified for Tour operators and Travel agents ontvangen. TUI Nederland voldoet aan ruim 150 Travelife criteria en is de eerste grote touroperator ter wereld met dit duurzaamheidscertificaat.
  • Arkefly heeft als streven in 2014 het certificaat ISO 14001 te ontvangen. De infrastructuur, de organisatie en een milieubeleid zijn opgezet en goedgekeurd. Het Fly green team wordt ingezet voor de doorvoering van de criteria voor ISO 14001.
  • De ANVR-DTO verplichting voor reisbureaus op hoofdkantoor- en hoofdvestigingniveau om het bedrijfscertificaat te halen is gelanceerd in februari 2013. Op 1 augustus 2013 heeft de ANVR besloten de verplichting voor de hoofdvestigingen voor onbepaalde tijd op te schorten. TUI Nederland heeft voor Arke, Holland International Reisbureau en Holland International Reisbureau at Home geen certificaat behaald. Daarentegen heeft wel 100 procent van Arke management (125 personen, inclusief regiomanagers en senior management) de training succesvol afgerond.
  • TUI Nederland is in drie jaar tijd van de negentigste plaats gestegen naar nummer 44 van de Transparantiebenchmark ranglijst met 173 punten (van de 200 punten). TUI Nederland laat hiermee de andere reisbedrijven ver achter zich. De Transparantiebenchmark is een activiteit van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en maakt de wijze waarop de vijfhonderd grootste Nederlandse bedrijven verslag doen over hun activiteiten op gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen inzichtelijk.
  • TUI Nederland was wederom genomineerd voor de reisvakprijs Groene Veer, die toegekend wordt aan een reisorganisatie die zich op bijzondere wijze inzet voor duurzaam toerisme. TUI Nederland is shortlisted voor de World Responsible Tourism Awards 2013 in de categorie Best in Child Protection.