OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

Samenwerkingsverbanden
Om de kwaliteit van vakanties te borgen, is het van belang dat de reisindustrie zich ook buigt over wereldwijde problemen zoals klimaatverandering, waterschaarste, armoede, vervuiling, biodiversiteitsverlies en de exploitatie van kinderen en dieren die een impact op de vakantiebestemmingen en de lokale gemeenschappen hebben. TUI Nederland heeft samenwerkingsverbanden met tal van grote en kleine organisaties op het gebied van dierenwelzijn, natuurbescherming, mensenrechten en armoedebestrijding. De dialoog en de samenwerking verschillen per organisatie. De samenwerking kan bestaan uit formele of informele meerjarenprojecten en kennisuitwisseling, maar ook uit ad hoc samenwerking op vakantiebestemmingen. De belangrijkste samenwerkingspartners en -verbanden worden hieronder aangegeven.

Kindersekstoerisme
In 2010 is TUI Nederland een langdurige samenwerking aangegaan met kindgerichte organisaties Plan (www.plannederland.nl) en ECPAT om opkomend kindersekstoerisme in Noordoost Brazilië tegen te gaan door het opzetten van scholingstrajecten met baangarantie, weerbaarheidstrainingen en het stimuleren van Braziliaanse horeca en Nederlandse reisorganisaties om de Child Protection Code te ondertekenen. Daarnaast is de samenwerking met de Koninklijke Marechaussee, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en ANVR ontstaan voor een jaarlijkse campagne tegen kindersekstoerisme op drie Nederlandse luchthavens, waarbij Nederlandse reizigers worden aangespoord het signaleren en verdenken van kindersekstoerisme te melden.

In 2002 ondertekende TUI Nederland als eerste Nederlandse reisorganisatie de Child Protection Code (www.thecode.org) in samenwerking met kinderrechtenorganisatie ECPAT (www.ecpat.nl). TUI Nederland verklaarde hiermee zich in te zetten voor de bescherming van kinderen tegen seksuele exploitatie op vakantiebestemmingen. TUI Nederland onderneemt jaarlijks activiteiten om de Code verder door te voeren door bijvoorbeeld het ontwikkelen van trainingen, het verbeteren van de klantcommunicatie en het betrekken van leveranciers in risicobestemmingen bij de problematiek. TUI Nederland volgt de TUI Travel Child Protection Policy, waarin staat aangegeven wat het beleid en de strategie van TUI Group is om kinderen op vakantiebestemmingen te beschermen. Het beleid is in dialoog met relevante belanghebbenden opgezet.

Dierenwelzijn
Veel vakantiegangers bezoeken tijdens de vakantie attracties waar dieren onderdeel zijn van het vermaak of zij komen op een andere manier in aanraking met dieren(producten). Dierenwelzijn is voor TUI Nederland en voor klanten van groot belang. TUI Nederland volgt de TUI Travel Animal Welfare Policy, waarin staat aangegeven wat het beleid en de strategie van de Groep is om dieren in het wild en in gevangenschap op de vakantiebestemmingen te beschermen. Daaruit voortkomend heeft TUI Nederland de Global Welfare Guidance for Animals in Tourism geadopteerd en blijft daartoe leveranciers informeren en controleren op dierenwelzijnsstandaarden. Het beleid is in dialoog met relevante belanghebbenden opgezet.

Toerisme keten
Sinds 2012 is TUI Nederland deelnemer in het duurzaam toerisme programma ‘The Accelerating Sustainable Tourism Initiative’ met ANVR, Initiatief Duurzame Handel (IDH), Travelife, CBI en MVO Nederland. Binnen dit verband bundelen de partijen hun krachten om de duurzaamheid binnen de reisbranche te mainstreamen. Dit programma is deels een vervolg op het toerismeketenprogramma van IDH (www.idhsustainabletrade.com) met ANVR en tien touroperators om accommodaties en bestemmingen te verduurzamen in zes landen. TUI Nederland heeft zitting in het kernteam en betrekt inkomende agenten en accommodaties bij het programma.

Stuurgroepen
De uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen vindt plaats binnen fora, werkgroepen en onderwijsinstellingen. TUI Nederland gebruikt de uitwisseling voor het verder vormgeven van de strategie en beleid. De onderneming heeft zitting in overleggen van onder andere IDUT (www.idut.nl), koplopersgroep ANVR-Duurzaam Toeristische Ondernemen, Travelife Sustainability System en diverse werkgroepen voortvloeiend uit ‘The Accelerating Sustainable Tourism Initiative’.

Sinds 2008 levert TUI Nederland de voorzitter voor de Commissie ANVR-DTO in de persoon van de Manager Duurzaam Toerisme. Deze commissie adviseert de brancheorganisatie over het verder ontwikkelen van het DTO beleid voor de Nederlandse reisbranche.

Maatschappelijk betrokken ondernemen
TUI Nederland is betrokken bij de maatschappij door het geven van sponsoring en donaties aan diverse goede doelen. De sponsoring en donaties zijn in natura via bijvoorbeeld (advertentie)ruimte in magazines en reisbrochures, of via vrachtruimte, vliegtickets en Lost & Found spullen van Arkefly. Daarnaast wordt er ook financieel bijgedragen aan projecten op vakantiebestemmingen.

TUI Nederland heeft in 2011 de TUI Care Foundation statutair opgericht. Deze stichting heeft als doel klanten en medewerkers een bijdrage te laten leveren aan de duurzame ontwikkeling van de vakantiebestemmingen. De stichting is nog niet gelanceerd richting TUI-klanten. De bestemmingsprojecten uit het spaarprogramma Groene Smiles4U en het Arke goede-doelen-spaarprogramma ontvangen via de stichting de donaties.

Belangrijkste ontwikkelingen in 2013 

 • TUI Group heeft de TUI Travel Animal Welfare Policy gelanceerd, waarin staat aangegeven wat het beleid en de strategie van de groep is om dieren in het wild en in gevangenschap op de vakantiebestemmingen te beschermen. Onderdeel van de strategie is de adoptie van de Global Welfare Guidance for Animals in Tourism, waarin tientallen dierenwelzijnsorganisaties, waaronder Born Free, en reisorganisaties, waaronder TUI Group en TUI Nederland, de standaarden hebben ontwikkeld. TUI Nederland heeft daartoe haar beleid en aanbod aangepast. Binnen TUI Group worden de belangrijkste dierenattracties onderworpen aan een keuring op basis van de dierenwelzijnsrichtlijnen.
 • TUI Nederland werkt samen met dierenwelzijnsorganisatie WSPA (www.wspa.nl) om olifantenleed in toerisme-industrie tegen te gaan. In 2010 is gezamenlijk een campagne
  opgestart (www.olifant.nu) en heeft TUI Nederland haar beleid aangepast door olifantenritjes en olifantenshows uit het aanbod te halen. In 2013 heeft wederom een campagne plaatsgevonden met als resultaat dat ook meer dan vijftien touroperators geen olifantonvriendelijke excursies meer aanbieden, waaronder TUI Nederland.
 • Eind 2012 hebben de projectpartners ANVR, NHTV, Climate Neutral Group, reisorganisaties en andere partners een subsidie gekregen om CO2-management tool te ontwikkelen om tot CO2-labelling van vakanties te komen. Deze subsidie is alleen bestemd voor het midden- en kleinbedrijven. In 2013 heeft een tweede consortium, waaronder TUI Nederland, een vooronderzoek genaamd IMPACT, bestemd voor grote ondernemingen, gehonoreerd gekregen vanuit het Climate-Kic programma. De projecten sluiten bij elkaar aan.  
 • Het samenwerkingsverband 'The Accelerating Sustainable Tourism Initiative' richt zich op diverse thema's en heeft verschillende activiteiten georganiseerd, waaronder duurzaamheidstrainingen voor product managers, marketing-communicatie medewerkers en inkomende agenten. Daarnaast zijn er bijeenkomsten over dierenwelzijn, mensenrechten en treinvervoer georganiseerd en is een werkgroep internationaal treinvervoer geformeerd. TUI Nederland heeft in alle activiteiten deelgenomen. 
 • De driejarige samenwerking tussen Plan Nederland en ECPAT in Brazilië om jongeren een opleiding te bieden is verlengd tot eind 2014.   
 • De Koninklijke Marechaussee, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, ANVR, Plan Nederland, ECPAT en TUI Nederland zijn een samenwerking aangegaan voor een jaarlijkse campagne tegen kindersekstoerisme. Van 24 oktober 2012 tot 15 maart 2013 heeft een campagne tegen kindersekstoerisme gelopen op de luchthavens Schiphol, Rotterdam-The Hague en Eindhoven om een beroep op Nederlandse reizigers te doen. Zij worden aangespoord het signaleren en verdenken van kindersekstoerisme te melden. De campagne is gelanceerd door de Minister van Justitie en Veiligheid Opstelten. TUI Nederland heeft informeert medewerkers, leveranciers en klanten via nieuwsbrieven, advertenties, folders en andere communicatiemiddelen.  
 • TUI Care Foundation heeft haar strategie 2013-2015, beleidsplan en jaarverslag 2012 gepubliceerd op ww.tuicarefoundation.nl. Het streven is stichting in 2014 te lanceren naar TUI-klanten.  
 • In 2013 is € 97.552 gedoneerd aan goede doelen. Projecten die ondersteuning hebben gekregen zijn onder andere het project met Plan Nederland met de educatie van jongeren in Brazilië en TUI Care Foundation. De foundation heeft onder andere projecten gefinancierd van Brooke Hospital for Animals in Egypte, Stichting AAP in Nederland, HEPCA in Egypte, Health Promotors (voorheen MKI) in Zuid Afrika. De cheque aan AAP werd aangeboden door reisagenten: winnaars van de Groene Palm Award en finalisten van Arke's got Travel Talent.  
 • Arkefly heeft bijgedragen aan de redding van chimpansee Macario door de aap van Tenerife naar Amsterdam te vervoeren voor Stichting AAP. Bovendien kreeg AAP een cheque ter waarde van € 2.280 aangeboden van TUI-medewerkers die hun eindejaarsgeschenk hebben gedoneerd.