OneStat.com Web Analytics
print
 
HOME
TUI NEDERLAND
TUI SPIRIT
GESCHIEDENIS
HISTORISCH OVERZICHT
HOLLAND INTERNATIONAL
ARKE
KRAS
ARKEFLY
REISBUREAUS
ROBINSON
LASTMINUTE.NL
MERKEN
ARKE
ARKEFLY
EXTRAVACANZA
GOED IDEE REIZEN
HOLLAND INTERNATIONAL
KRAS
LASTMINUTE.NL
REISBUREAUS
TEC4JETS
FACTS & FIGURES
NOMINATIES EN VAKPRIJZEN
BROCHURES EN MAGAZINES
BELEEF!
WERELDS!
ARKEFLYER
A GLOBAL VIEW
ALGEMENE VOORWAARDEN
TUI NEDERLAND
ARKEFLY
ANVR
SGR
CALAMITEITENFONDS
LEVERANCIERS
TUI TRAVEL PLC
PERS EN MEDIA
PERSBERICHTEN
AANMELDEN PERSBERICHTEN
CONTACT
FOTO & MEDIA ARCHIEF
DUURZAAM TOERISME
TUI TRAVEL EN ANVR
VERANKERING
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - KETEN
BELEID
ACTIVITEITEN
BESTEMMINGEN - PROJECTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - AIRLINE
BELEID
ACTIVITEITEN
CO2-VOETAFDRUK - KANTOREN
BELEID
ACTIVITEITEN
KLANTEN
BELEID
ACTIVITEITEN
COLLEGA'S
BELEID
ACTIVITEITEN
SUSTAINABLE TOURISM
WIJS OP WINTERSPORT
VERVOER
VERBLIJF
VERMAAK
VERANTWOORDE PARTNERS
VERANTWOORDE TIPS
CONTACT
GERELATEERDE SITES
WERKEN BIJ TUI
CONTACT
RIJSWIJK
ENSCHEDE
ARKEFLY
KRAS
REISBUREAUS
KLANTENSERVICE
COMMUNICATIE

TUI Group is een van de grootste reisorganisaties wereldwijd. Het reisconcern is met het hoofdkantoor gevestigd in het Hannover en is beursgenoteerd aan de London Stock Exchange en de DAX in Hannover.

Strategie voor duurzame ontwikkeling
Als grootste internationale reisconcern speelt TUI Group een belangrijke rol in de wereldwijde toerisme-industrie. De organisatie is zich ervan bewust dat het een belangrijke bijdrage kan leveren aan de duurzame ontwikkeling van vakantiebestemmingen.

Het reisconcern hanteert daarom een strategie voor duurzame ontwikkeling die enerzijds aansluit bij de kernonderwerpen die invloed hebben op de onderneming en bij de algehele strategie van TUI Group en anderzijds internationale verdragen en standaarden onderschrijft. Voorbeelden hiervan zijn de beginselen van de Global Compact, het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties en de Child Protection Code om kinderen te beschermen tegen seksuele uitbuiting in de toerisme-industrie. TUI Group is vertegenwoordigd in het bestuur van Global Sustainable Tourism Council en als groep lid geworden van deze organisatie.

Het doel van het reisconcern met betrekking tot duurzame ontwikkeling is om de milieu-impact tot een minimum te beperken, de cultuur en de mensen op de vakantiebestemmingen te respecteren en een reële economische bijdrage te leveren aan lokale gemeenschappen.


In 2012 heeft TUI Group een driejarenstrategie gelanceerd, genaamd Sustainable Holidays Plan 2012-2014. Het bestaat uit vier ambitieuze hoofddoelen met twintig onderliggende doelen binnen vier strategische thema’s voor duurzame ontwikkeling.

CO2-voetafdruk
Doel 2015: TUI Group heeft de zuinigste vliegtuigen van Europa en reduceert meer dan 20.000 ton CO2 (ten opzichte van 2011) door maatregelen binnen kantoren, winkels, hotels en busvloot.

Bestemmingen
Doel 2015: TUI Group verzorgt 10 miljoen ‘groene en eerlijke’ vakanties voor klanten.

Collega’s
Doel 2015: Collega’s beoordelen TUI Travel als leider in duurzaamheid.

Klanten
Doel 2015: Klanten zien TUI Group als leider in het aanbieden van meer duurzame vakanties.

Voor de details over de strategie en de twintig doelen: www.tuitravelplc.com/sustainability

De strategische thema’s voor duurzame ontwikkeling van TUI Group scheppen het kader waarbinnen alle TUI- ondernemingen hun eigen strategie, beleidsplannen en doelen ontwikkelen. Bovenstaande strategie en de resultaten die daaruit voorvloeien zijn hierdoor ook van toepassing op TUI Nederland.

De duurzaamheidsstrategie van TUI Group werpt vruchten af. TUI Group staat als enige Travel & Leisure bedrijf in de Climate Disclosure Leadership Index (CDLI) en staat weergegeven in de Carbon Clear FTSE 100 lijst voor de CO2-verslaglegging. Daarnaast staat TUI Group wederom in de FTSE4Good index voor haar transparantie en duurzaamheidsstandaarden en in SAM Sustainability Year Book, dat bestaat uit de top 15 procent grootste organisaties die data aanleveren aan de Dow Jones Sustainability Index.

TUI Group heeft de volgende beleidsstukken gepubliceerd:

Organisatiestructuur voor duurzame ontwikkeling
Betrokkenheid op het hoogste managementniveau is van groot belang om de ambitie waar te kunnen maken om de toerisme-industrie richting duurzame ontwikkeling te leiden. Johan Lundgren, Deputy Chief Executive Officer, heeft de verantwoordelijkheid voor het onderwerp binnen de TUI Group Board. Jacky Simmonds, Group HR Director, is verantwoordelijk voor de rapportage over duurzame ontwikkeling aan de Group Management Board (GMB). Jane Ashton is de Director of Group Sustainable Development en de GMB fungeert als de stuurgroep en bepaalt de strategische richting en de lange termijn doelstellingen voor duurzame ontwikkeling voor het concern.

De rol van de Group Sustainable Development is om veranderingen teweeg te brengen op het gebied van duurzame bedrijfsvoering en leiderschap in de reissector te creëren. Het team werkt nauw samen met andere afdelingen van de Group en met een netwerk van Sustainable Development Coördinatoren op sectorniveau. De coördinatoren zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitrollen van een strategie richting de Sustainable Development Champions, die werkzaam zijn op bedrijfsniveau.

Risicomanagement
De toenemende wettelijke en maatschappelijke eisen die aan TUI Group worden gesteld, vereist dat TUI Group verantwoord handelt en risico’s identificeert, beheert en accepteert tot de mate dat zij invloed kan uitoefenen. Het beleid en de aanpassing met betrekking tot de risico’s worden gefaciliteerd door Group risk management en verschillende duurzaam toerisme afdelingen, waarbij de verantwoordelijk voor het beheer van deze risico's ook gedeeld wordt door de bedrijven, waaronder TUI Nederland.

De volgende belangrijke risicogebieden zijn geïdentificeerd:

  • Wettelijke en maatschappelijke vraag naar de grootte en het management van de CO2-voetafdruk van TUI Group
  • De activiteiten van collega’s bepalen de handhaving van het TUI Group duurzame ontwikkelingsbeleid
  • De activiteiten van leveranciers bepalen de handhaving van de TUI Group milieu- en sociale standaarden voor leveranciers
  • Het beter begrijpen van de sociaal-economische gevolgen van het toerisme
  • De bezorgdheid over de schade aan en de kwaliteit van bestemmingen als gevolg van aantasting van het ecosysteem en klimaatverandering
  • De groeiende verwachtingen bij klanten met betrekking tot duurzaamheid