Collega's

TUI Nederland wil de meest aantrekkelijke werkgever in de Nederlandse reisbranche zijn voor het aantrekken en behouden van talent. Wij zijn betrokken bij onze huidige en toekomstige medewerkers en de maatschappij, waarbij het wij een respectvolle, veilige, gezonde, stimulerende en uitdagende werkomgeving voor onze medewerkers nastreven.

Respectvolle werkomgeving

TUI Nederland stimuleert gelijke behandeling van (potentiële) medewerkers en bevordert het respectvol omgaan tussen de medewerkers. Wij hanteren richtlijnen om discriminatie tegen te gaan, privacy te waarborgen en werkplekken veilig en verantwoord in te richten. Er is een interne gedragscodex waarin thema’s zoals respect, eerlijkheid, ethiek, veiligheid, gezondheid, omkoping, corruptie en databescherming staan vermeld.

TUI Nederland stimuleert medewerkers om hun mening te geven en luistert naar de medewerkers. Een van de uitkomsten uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek is dat in de top 5 zaken waar onze medewerkers het meest positief over zijn 'het verantwoord omgaan met het milieu' wordt aangegeven. Verder komt naar voren dat 80 procent van de medewerkers positief oordeelt over vragen met betrekking tot een respectvolle, veilige, stimulerende en uitdagende werkomgeving.

Stimulerende en uitdagende werkomgeving

TUI Nederland creëert een moderne en stimulerende werkomgeving waar medewerkers flexibel zijn in hun werk, vrije tijd en loopbaanontwikkeling. TUI Nederland biedt een pakket arbeidsvoorwaarden dat tot de beste in de reisbranche behoort. We geven duurzaam toerisme trainingen aan de collega's op de bestemmingen, bij de luchtvaartmaatschappij en in de winkels en kantoren. We zijn gestart met het faciliteren van vrijwilligerswerk voor het vliegend personeel.

TUI fly heeft de samenwerking Partnership for Talent en de verkorte opleiding Arkefly Academy met diverse scholen, waarbij studenten luchtvaartdienstverlening stage lopen als Cabin Attendant of Service Attendant met kans op een baan. Tachtig procent van de studenten gaat als steward of stewardess bij Arke aan de slag. Daarnaast is TUI Nederland in samenwerking met het Koning Willem I College in Den Bosch de TUI Hospitality Academy gestart. De academie is uitgeroepen tot beste toeristische mbo-opleiding van Nederland.