COVID CARE SERVICE: Ontspannen op vakantie met TUI

Veelgestelde vragen

Welke vliegroutes gebruikt TUI fly?
Bij het tot stand komen van onze vliegroutes is de veiligheid van onze passagiers en crew onze hoogste prioriteit. Bij het bepalen van de beste vliegroute houden wij rekening met de vliegafstand, vluchtduur, weersomstandigheden, beperkingen in het luchtruim en ook risico’s die voortkomen uit dreigingen vanaf de grond. Het kan daarom voorkomen dat we een route niet altijd op dezelfde manier vliegen.

Om de beste vliegroute te bepalen maken wij gebruik van verschillende bronnen met informatie. Allereerst past TUI de regels toe uit de luchtvaartpublicaties zoals de Notices to Airmen (NOTAM’s). Om te bepalen of een vliegroute voldoende veilig is, vindt er voor elke voorgenomen route een risicoanalyse plaats waarbij ook het risico dat voortkomt uit het overvliegen van conflictgebieden wordt meegenomen. Voor deze risicoanalyse, welke onderdeel is van ons veiligheidsmanagementsysteem, wordt informatie gebruikt uit publieke bronnen zoals EASA Conflict Zone Information bulletins (CZIB’s), informatie van collega-luchtvaartmaatschappijen en vertrouwelijke dreigingsinformatie vanuit de Nederlandse expertgroep ‘Overvliegen’.

EASA CZIB’s zijn een integraal onderdeel van het vaststellen van het gedeelde dreigingsbeeld door de Nederlandse overheid binnen de Expertgroep. Als er veiligheidsredenen zijn om een gebied te vermijden, passen we onze vliegroutes aan.

Het toezicht op ons veiligheidsmanagementsysteem ligt bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) van het Ministerie van I&W. ILT zelf staat onder toezicht van de Europese toezichthouder op het gebied van luchtvaartveiligheid, EASA.

Mocht u vragen hebben over de vluchtroute van uw specifieke vlucht, dan kunt u contact opnemen met ons Customer Services Center. Contactgegevens vindt u onder Service & Contact.

Is je vraag hiermee beantwoord?

Veelgestelde vragen over je geboekte vakantie en corona lees je op onze corona informatiepagina.

Meer informatie over het aanbod en onze corona maatregelen lees je hier.