Duurzame toekomst

Samen voor een betere vakantie én een betere wereld.

We reizen met z’n allen de hele wereld rond. Dat levert niet alleen prachtige herinneringen op, maar heeft ook impact op het milieu en de lokale bevolking. De afgelopen jaren hebben we grote stappen gezet en geïnvesteerd in duurzaamheid. Tegelijkertijd realiseren we ons ook dat er nog veel te doen is. Impact op de ene plek op aarde kan gevolgen hebben aan de andere kant van de planeet. Beslissingen die we vandaag nemen hebben invloed op de wereld van morgen. Wij nemen graag het voortouw om de negatieve gevolgen van toerisme zoveel mogelijk te beperken en de positieve effecten te versterken. Onze duurzaamheidstrategie ‘Better Holidays, Better World’ is gericht op vier pijlers: Step Lightly, Make a Difference, Lead the Way en Care More. Hiermee verduurzamen we niet alleen de eigen bedrijfsvoering, maar ook onze vakanties.