Privacy statement

TUI verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)regelgeving. Op de verwerking van uw persoonsgegevens is het TUI Privacy Beleid van toepassing. In dit Privacy Beleid staat uitgebreid beschreven onder welke voorwaarden en op welke wijze TUI uw persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast staat in het Privacy Beleid aangegeven wat uw rechten zijn ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens.

Download de pdf

Websites van derden
Dit Privacy Beleid is niet van toepassing op gelinkte websites van derden. 

Wijzigingen privacy statement
TUI Nederland behoudt zich het recht voor om wijzigingen of aanvullingen aan te brengen in haar Privacy Beleid.