Sponsoring

Goede doelen

TUI Nederland voert een actief beleid op het gebied van duurzaam toerisme en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Door het structureel sponsoren van een aantal organisaties die aan dit beleid gelinkt zijn, investeren wij in de duurzame ontwikkeling van onze vakantiebestemmingen. Het gaat dan om lokale initiatieven waarmee we iets ‘teruggeven’ aan de betreffende vakantiebestemming.

Deze initiatieven worden zorgvuldig uitgekozen door TUI Care Foundation, de corporate stichting van TUI Group. Voorbeelden van organisaties waarmee wordt samengewerkt zijn ECPAT, Plan Nederland, Stichting AAP en World Animal Protection.

Kijk voor meer informatie of voor het indienen van een project op www.tuicarefoundation.com.

Sponsoring

Naast de initiatieven die vanuit TUI Care Foundation gesteund worden, heeft TUI Nederland een sponsorbeleid. Hierbij maken we onderscheid in commerciële sponsoring en het sponsoren van goede doelen en initiatieven. Verzoeken voor commerciële sponsoring kunnen gestuurd worden aan marketing@tui.nl, verzoeken voor het sponsoren van een goed doel of initiatief stuur je aan communicatie@tui.nl. Ingediende verzoeken worden vervolgens getoetst aan ons sponsorbeleid.