TUI en opleidingen MBO Toerisme bekrachtigen nauwe samenwerking

TUI en opleidingen MBO Toerisme bekrachtigen nauwe samenwerking

De belangstelling voor opleidingen die voorbereiden op een carrière in de luchtvaart of het toerisme neemt toe. TUI onderkent het belang van een goede opleiding en gaat een nauwe samenwerking aan met Albeda, ROC Amsterdam en het Deltion College. Het gezamenlijke doel is onderwijs en behoeften van het bedrijfsleven nauw op elkaar aan te laten sluiten. De samenwerking werd vandaag ondertekend in het nieuwe kantoor van TUI te Rijswijk.

Zowel de opleidingen Luchtvaartdienstverlener en Travel & Hospitality, als TUI als grootste reisorganisatie in Nederland, zijn gebaat bij een nauwere samenwerking. Aan deze samenwerking wordt invulling gegeven op diverse vlakken. Zo zijn er afspraken over praktijktoetsen, gastcolleges, stageplaatsen en input en advies voor branche-gerelateerde vakken. Ook worden mogelijkheden voor internationale stages bekeken en worden er diverse nieuwe en innovatieve vormen van onderwijs verkend en opgestart. De studenten worden zo nog beter voorbereid op de praktijk en komen dichter bij de baan die zij voor ogen hebben. TUI wil voor hen een aantrekkelijke werkgever zijn die ook betrokken is bij de opleiding.

Arjan Kers, General Manager TUI Nederland: “Aandacht voor studenten, onze toekomstige collega’s, vind ik van groot belang. Daar waar wij als TUI al kunnen bijdragen aan de opleiding om die perfect aan te laten sluiten op hun latere carrière, gaan wij met de juiste partijen een intensieve samenwerking aan. Deze opleidingen staan voor kwaliteit en ik ben er trots op dat wij vandaag deze samenwerking kunnen ondertekenen”.

Bertho Rombout, directeur Albeda cluster Hospitality (namens Deltion, ROC Amsterdam en Albeda) “Vandaag zetten wij met drie grote mbo-scholen de stap om met TUI te werken aan nog beter onderwijs voor onze studenten van de opleidingen Travel & Leisure en Luchtvaartdienstverlener. Samen met TUI werken wij aan de verdere ontwikkeling van toekomstige beroepsbeoefenaars en het beroep. Deltion, ROC van Amsterdam en Albeda zijn trots op het feit dat zij in TUI een samenwerkingspartner hebben gevonden”.

Gepubliceerd op 14 januari 2019