Alle merken van TUI Nederland zijn aangesloten bij het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis: 
- (een deel van) uw reissom terugkrijgt als wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
- de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt als wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of als wij u vervroegd moeten repatriëren. 
Per maximaal 9 personen wordt een verplichte toeslag van € 2,50 in rekening gebracht.

Deze garantie is van toepassing op alle onder de (ANVR-)reisvoorwaarden met een deelnemende reisorganisatie gesloten reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en overeenkomsten van verblijf. Het moeten bovendien toeristische reizen (vakanties) betreffen. Onder deze definitie vallen ook de zogenoemde eigen-vervoerreizen, buspendels en (losse) chartertickets. Losse huurovereenkomsten, zoals bijvoorbeeld de huur van een auto, vallen niet onder de garantieregeling. Ook een los lijndienstticket valt niet onder deze garantieregeling. Graag verwijzen wij u naar www.calamiteitenfonds.nl.

Klik hier voor de Garantieregeling van het Calamiteitenfonds.