Snelle Boekers Voordelen!
 • Extra korting
 • Niet aanbetalen
 • TUI Vroegboekgarantie

Actievoorwaarden

Op deze pagina zijn de actievoorwaarden te vinden van actuele en onlangs geëindigde campagnes en acties.

Lopende actiesLoopt tot
Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020 31 januari 2020

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’. Deze actie bestaat uit:

 • TUI Vroegboekgarantie
 • Niet aanbetalen
 • Extra vroegboekkorting

Algemene voorwaarden

 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2020’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 13 november 2019 t/m 31 januari 2020 met vertrek in de periode 1 april 2020 t/m 31 oktober 2020.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Voorwaarden TUI Vroegboekgarantie

 • Deelname aan de TUI Vroegboekgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen kunnen deelnemen aan de TUI Vroegboekgarantie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van deze actievoorwaarden is toegestaan.
 • De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • De TUI Vroegboekgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Customer Services Center of boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Customer Services Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor.
 • Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijk bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en het tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’). Of en in hoeverre het door de Deelnemer geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het (op)maken van bovengenoemd Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) Restitutie vervalt.
 • Om Restitutie aan te kunnen vragen, dient de Deelnemer in ieder geval de boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen.
 • Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd. Na de eerste overeengekomen Restitutie kan niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend):
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek- en aankomstluchthaven en eventuele transfer. 
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte.
  • De reisdatum, -duur en -periode dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het vluchtnummer en de vluchtklasse dienen ongewijzigd te blijven.
  • De TUI Vroegboekgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen en deze wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de TUI Vroegboekgarantie slechts op een beperkt aantal vluchten; de TUI Vroegboekgarantie is niet van toepassing indien er afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Of er sprake is van afwijkende annuleringsvoorwaarden, wordt tijdens het boekingsproces bij de vluchtkeuze kenbaar gemaakt middels een melding dat afwijkende annuleringvoorwaarden gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan tevens vermeld op de reisspecificatie.

Voorwaarden Niet aanbetalen

 • Niet aanbetalen geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, TUI at Home, of bij TUI aangesloten en deelnemende reisagenten.
 • De hiervoor genoemde deelnemende reisagenten zijn te vinden in het overzicht ‘Deelnemende reisagenten Niet aanbetalen Zomer 2020’ op TUI.nl/campagne-voorwaarden.
 • Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.
 • Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.
 • Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel onderdeel uitmaken van de gehele reissom.
 • Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald.
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op grond van de ANVR Reisvoorwaarden had moeten worden betaald.
 • Bij annulering van de reis dienen te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering te worden betaald.

Extra vroegboekkorting

 • De ‘Extra vroegboekkorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces. De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 13 november 2019 tot en met 31 januari 2020 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2020 tot en met 31 oktober 2020.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De wisselende Kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen). Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
Voucher 10% korting op een boeking bij TIME TO SMILE 30 april 2020
 •  De Voucher: ‘10% korting op een boeking bij TIME TO SMILE’ (hierna te noemen ‘kortingsbon’) is een kortingsbon die geldt voor klanten die zijn omgeboekt vanwege de uitgestelde opening van het bijgebouw van de accommodatie Aphrodite Village en voor klanten die verbleven in Aphrodite Village met aankomstdatum 26 april 2019 tot en met 29 april 2019.

 •  De kortingsbon wordt verspreid per voucher en staat op naam van de hoofdboeker. De kortingsbon kan eenmalig worden gebruikt door de hoofdboeker om een nieuwe boeking te maken. De hoofdboeker is de enige die gebruik kan maken van de kortingsbon.

 •  Klanten die de accommodatie Aphrodite Village hebben geboekt, kunnen de kortingsbon uitsluitend inleveren bij één van de TUI reisbureaus, TUI Mobiele Reisadviseurs, reisbureaus waar TUI producten worden verkocht of via www.tui.nl.

 • De kortingsbon is uitsluitend geldig op de standaard reissom van de geboekte reis, inclusief vlucht en accommodatie, maar exclusief extra’s zoals bagage, autohuur en excursies.

 • Door gebruik te maken van de kortingsbon, verklaart de klant te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Voorwaarden.

 •  De kortingsbon is uitsluitend eenmalig geldig op boekingen gemaakt in de periode van 01 mei 2019 tot en met 30 april 2020 (hierna te noemen ‘boekingsperiode’), met verblijf in de periode van 01 mei 2019 tot en met 31 augustus 2020 (hierna te noemen ‘verblijfsperiode’).

 • De kortingsbon is geldig voor een TIME TO SMILE accommodatie welke beschikbaar is en kan daarnaast voor maximaal één boeking worden gebruikt.

 • De kortingsbon is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.

 • Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V kunnen geen gebruik maken van de Actie dan wel kortingsbon.”

 •  Aan het inwisselen van de kortingsbon kunnen geen rechten worden ontleend.

 • De kortingsbon is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn. Indien de (gewenste) TIME TO SMILE accommodatie niet beschikbaar is op de gewenste periode die tevens binnen de verblijfsperiode valt, kan de kortingsbon niet worden ingewisseld of na de boekingsperiode worden ingewisseld.

 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, alsmede het terughalen dan wel weigeren van de kortingsbon zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant.

 •  Wijziging of aanpassing van deze Voorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/campagne-voorwaarden.

 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

 •  TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.

   

Gratis Parkeren met vertrek vanaf Eindhoven en Rotterdam 31 maart 2020

 

 • De actie ‘Gratis Parkeren vanaf Eindhoven en Rotterdam’ (hierna verder te noemen ‘Gratis parkeren’) geldt alleen op Pakketreizen (zon/ver) met vertrek vanaf Luchthavens Eindhoven en Rotterdam met vertrek t/m 31 maart 2020.
 • ‘Gratis Parkeren’ is van toepassing op boekingen, gemaakt in de periode van 10 tot en met 17 oktober 2019 (hierna verder te noemen ‘Actieperiode’) en gelden voor vertrek van 10 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • ‘Gratis Parkeren’ is als extra faciliteit bij te boeken in het boekingsproces.
 • ‘Gratis Parkeren’ is gebaseerd per boeking, ongeacht het aantal reizigers.
 • ‘Gratis Parkeren’ parkeerplaatsen kunnen worden gereserveerd via de volgende URL: https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-regionaal. Bij een boeking met vertrek binnen 48 uur neemt u contact op met Quickparking 020-717 97 000.
 • TUI behoudt zich het recht voor om ‘Gratis Parkeren’ te wijzigen of te beëindigen en de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden.
Actievoorwaarden Retail actie 'Discover your country' 1 november 2020

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie: Discover your country (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie vindt plaats op de vooraf gecommuniceerde datum (hierna: “de Actieperiode”).
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de TUI check-in actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het Actiemechanisme 

 • Deelname is mogelijk op de vooraf gecommuniceerde dag.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. 
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
 • De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de Actievoorwaarden door de Winnaar(s). 
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden en staat open voor iedereen.

De prijzen

 • Met de Actie wordt uit alle juist ingevulde flyers per filiaal 1 winnaar getrokken die een reischeque t.w.v. 250,- wint. 
 • Indien de vakantie (bij besteding van een gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.
 • Indien de vakantie (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vakantie beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

De winnaars

 • De winnaars van de prijzen worden binnen 2 weken na de Actie benaderd door het desbetreffende filiaal.
 • De winnaars van de prijzen worden via het betreffende filiaal bekend gemaakt met een kleine uitreiking.
 • Gewonnen prijs kan niet worden geruild.
 • Over de Actie, winnaar of prijs wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement.  
  https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/
  Het beeldmateriaal dat tijdens de actie wordt gemaakt door TUI mag door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden en online gebruik. 
 • Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen prijs (de vakantie).   
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de kanalen van de betreffende winkel.
 • De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de eventuele prijs. 
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI.
Actievoorwaarden Retail actie 'Kraak de kluis' 1 november 2020

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie: Kraak de Kluis (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is een gelegenheidsactie. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van een feest/mijlpaal/ verbouwing/verhuizing. De Actie vindt plaats op de vooraf gecommuniceerde datum (hierna: “de Actieperiode”).
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Het Actiemechanisme 

 • Deelnemers doen mee aan de Actie door in de Actieperiode de code van de kluis te komen kraken bij de desbetreffende winkel. Vanaf dit moment maakt een deelnemer kans om te winnen.
 • TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media, als Facebook en  Instagram, en advertenties. De algemene voorwaarden van onder meer Facebook, Instagram en andere sociale media zullen gelden. TUI is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.

Deelname 

 • Deelname is mogelijk op de vooraf gecommuniceerde dag en het tijdstip.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen.
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht  van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. 
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 
 • De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de Actievoorwaarden door de Winnaar(s). 
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden en staat open voor iedereen.

De prijzen

 • Met de Actie worden gedurende de gecommuniceerde tijden elk uur prijzen verloot. 
 • Indien het vliegticket (bij besteding van een gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een hogere waarde vertegenwoordigt dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), dient het verschil te worden bijbetaald door de prijswinnaar.
 • Indien het vliegticket (bij besteding van de gewonnen reischeque) ten tijde van de reservering een lagere waarde vertegenwoordigd dan de gewonnen reischeque (inclusief boekingskosten, luchthavenbelasting, bagagekosten en bijdrage Calamiteitenfonds), valt het verschil vrij ten goede van TUI.
 • Op het moment van boeken (bij besteding van de gewonnen reischeque) dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

De winnaars

 • De winnaars van de prijzen worden in de winkel bekend gemaakt bij het kraken van de kluis.
 • De winnaars van de prijzen worden direct na het kraken van de juiste kluiscode bekend gemaakt.
 • Gewonnen prijs kan niet worden geruild.
 • Over de Actie, winnaar of prijs wordt niet gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement.  
  https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/
  Het beeldmateriaal dat tijdens de actie wordt gemaakt door TUI mag door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden en online gebruik. 
 • Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft de Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking.
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de kanalen van de betreffende winkel.
 • De winnaar is zelf verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de eventuele prijs. 
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI.
Deelnemende reisagenten Niet aanbetalen Zomer 2020 31 januari 2020
 • Reisburo Bernisse (Molenweg 20, Oudenhoorn)
 • Dutax BV (Marktstraat 42, Made)
 • Tourpoint Reis- en Passagebureau (Zijde 8, Boskoop)
 • Westbound Travel (Wethouder Nijhuisstraat 256, Enschede)
 • duikreizen.nl (De Boelelaan 771, Amsterdam)
 • TravelXL Marijke (Molenstraat 19, Schagen)
 • TravelXL Beuk (Abraham van Royenstraat 91, Noordwijk ZH)
 • TravelXL Beuk (Badhuisstraat 148, ‘s-Gravenhage)
 • TravelXL Beuk (Kanaalstraat 24, Lisse)
 • TravelXL Beuk (Herenstraat 83, Voorhout)
 • TravelXL Reisburo (Astra Kerkstraat 55 A, Leerdam)
 • TravelXL Dolfijn Reisburo (Dillenburgplein 48, Ridderkerk)
 • Travelxl Comiek (De Hofstede 40,  Lienden)
 • TravelXL Reisburo Katwijk (Princestraat 22 – B, Katwijk ZH)
 • TravelXL van Limburg (Binnenweg 199, Heemstede)
 • TravelXL Van Limburg (Handelplein 199, Nieuw-Vennep)
 • TravelXL Van Limburg (Reghthuysplein 7, Nieuwkoop)
 • TravelXL Reisbureau Oud-Beijerland (Oost-Voorstraat 36 A, Oud-Beijerland)
 • Travelxl Mathe de Groot (Faunastraat 105, Wormer)
 • TravelXL Eemnes (Laarderweg 24 H, Eemnes)
 • TravelXL Reisburo 't Gooi (Nieuweweg 32, Laren NH)
 • TravelXl Reisbureau Mukro (Heiligeweg 41, Krommenie)
 • TravelXL Poel (Stationsweg 69,  Zuidlaren)
 • TravelXL Renkum (Europalaan 62, Renkum)
 • Travelxl de Ruwert (Sterrebos 29, Oss)
 • TravelXL Geldrop (Molenstraat 11, Geldrop)
 • Reisstudio Trips (Margrietstraat 2, Asten)
 • TravelXL Reisbureau TeDeTe (Langestraat 22, Genemuiden)
 • TravelXL Reisbureau TeDeTe (Markt 2, Hasselt)
 • TravelXL VIOS (Plein 20, Wateringen)
 • Reisbureau Friesland (Voorstraat 25, Harlingen)
 • TravelXL Roosendaal (Passage 40, Roosendaal)
 • TravelXL Reisbureau Numansdorp (Burg de Zeeuwstraat 13 a, Numansdorp)
 • TravelXL Brouwer (Looydijk 117,  De Bilt)
 • TravelXL secretariaat (Koggewagen 98, Blaricum)
 • TravelXL Reisbureau Geldermalsen (Geldersestraat 29 c, Geldermalsen)
 • Toerkoop Dokkum (Kleine Breedstraat 7, Dokkum)
 • toerkoop reisburo Schlichter (Groote Markt 2, Oldenzaal)
 • Toerkoop Travel-Point (Vissersburen 52,  Lemmer)
 • JoLand Reizen (Rijnlaan 8, Zwolle)
 • Van Rooy Reizen (Heereweg 235, Lisse)
 • Van der Goes Reizen (De Weide 17, Hoogeveen)
 • Toerkoop Vanhuys (Brouwhorst 7, Helmond)
 • The Travel Company Etten-Leur (Grauwe Poldervoetpad 1, Etten-Leur)
 • Reisburo Floegel (Nieuwstraat 10, Hoensbroek)
 • La Plaza (Marktstraat 58, Wormerveer)
 • Hippo (Elftstraat 13, Hippolytushoef)
 • de haan  (Kerkstraat 43 B, Noordwijk ZH)
 • House of Travel (Omgang 1, Wouw)
 • Reisburo Kijne (van Riebeeckstraat 46, Vlaardingen)
 • Reisburo Mackus (Brugstraat 30, Nederweert)
 • Dintel Travel (Raadhuisplein 1, Dinteloord)
 • Mondial (Molenstraat 6, Coevorden)
 • Apollo (Faunastraat 123, Wormer)
 • Reisburo Apollo (Heiligeweg 35, Krommenie)
 • Het Langedijker Reisbureau (Dorpsstraat 577 G, Noord-Scharwoude)
 • worldtravel bv (van Echtenstraat 25, Hoogeveen)
 • Reisbureau Acire (Meindert Hobbemahage 29, Nieuwegein)
 • Travel Store / Gorcums Reisburo B.V. (Concordiaweg 8, Gorinchem)
 • Travel Store (Fonteinstraat 13, Leerdam)
 • Travel Store (Arkelstraat 87, Gorinchem)
 • Travel Store (Peulenstraat 212, Hardinxveld-Giessendam)
 • Travel Store (Voorstraat 296, Dordrecht)
 • Reisbureau Abcoude (Kerkplein 19, Abcoude)
 • Reisbureau Breukelen (Straatweg 112, Breukelen UT)
 • Reisbureau Woerden (Voorstraat 34, Woerden)
 • Kupers Reisinfo (Kelvinstraat 1, Weert)
 • Personal Touch Travel  (President Kennedylaan 19, 's-Gravenhage)
 • Reisbureau Opmeer (Breestraat 38, Opmeer)
 • Pelikaan Reizen Prinsenbeek (Groenstraat 12, Prinsenbeek)
 • Relik&vanHooft (Wilhelminastraat 30, Breda)
 • Reas (Dorpsweg 98 -100, Rotterdam)
 • Lavida (Luidsprekerstraat 6, Almere)
 • Travelcenter de Wit (Meijerijstraat 1, Veghel)
 • Reisburo De Wit (Elisabethplaats 65, Gemert)
 • Reisburo De Wit (John F. Kennedystraat 1 A, Heesch)
 • Reisburo De Wit (Raadhuisstraat 4, Rosmalen)
 • Reisburo Krooder (Pastoor Spieringsstraat 31, Uden)
 • Pelikaan Reizen (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Brusselsestraat 9, Maastricht)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Parade 78 B, Venlo)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Rosmolenstraat 32, Sittard)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Plein 1992 75, Maastricht)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Swentiboldstraat 2 B, Susteren)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Meikoel 3, Weert)
 • Reisburo Schoenmaeckers (Rumpenerstraat 3, Brunssum)
 • Reiscreaties (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • Reisbureau Pelikaan Reizen (Dorpsstraat 115 a, St. Willebrord)
 • Reisbureau Pelikaan Reizen (Henri Dunantplein 81, Hillegom)
 • Pelikaan Reizen Online (Haveneind 2, Zevenbergen)
 • VakantieXperts reisburo Blok (Kerkstraat 6, Steenwijk)
 • VakantieXperts Busscher (Almeloseweg 175 b, Harbrinkhoek)
 • VX de Groot (Billitonlaan 10, Vlaardingen)
 • VakantieXperts De Groot (Dr. Kuyperkade 6, Maassluis)
 • VakantieXperts Diana van den Berg (Julianaplein 5, Zetten)
 • VakantieXperts Diana van den Berg (Frederik van de Paltshof 17,        Rhenen)
 • VakantieXperts  Matador (Terborgseweg 34, Doetinchem)
 • VakantieXperts Matador (Middelgraaf 38, Ulft)
 • VakantieXperts Matador (Borchgraven 6, Varsseveld)
 • VakantieXperts Matador (Hogestraat 49, Dinxperlo)
 • VakantieXperts Matador (Markt 9 c, Lichtenvoorde)
 • VakantieXperts Matador (Stadsplein 74, 's-Heerenberg)
 • VakantieXperts Matador (de Bongerd 79, Doetinchem)
 • VakantieXperts Matador (Beltrumsestraat 47 a, Groenlo)
 • VakantieXperts Dinkelo  (Langenkamp 1, Losser)
 • VakantieXperts Panta Reizen (Bierens de Haanweg 22 -28, Rotterdam)
 • VakantieXperts Avanti (Stationsstraat 7, Zelhem)
 • VakantieXperts Avanti (Muraltplein 21, Borculo)
 • VakantieXperts Hagen (Soesterbergsestraat 61 – 1, Soest
 • VakantieXperts Bennekom (Kerkstraat 1 F, Bennekom)
 • Travel Service Best (Boterhoek 83, Best)
 • VakantieXperts De Meern (Mereveldplein 18 a, De Meern)
 • VakantieXperts Beilen (Raadhuisstraat 10, Beilen)
 • VakantieXperts Den Ham (Brink 2, Den Ham OV)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kop van Het Ruim 89, Dronten)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Reigerhof 138 -139, Nieuwerkerk ad Ijssel)
 • D-reizen Alexandrium (Watermanweg 349, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Passage Molenpoort 28 A, Nijmegen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zuidplein Hoog 785, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hogerop 10, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Landstraat 16, Delfzijl)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stationslaan 3 , Nunspeet)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenbaan 71, Barendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Leyweg 940L,  's-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langstraat 16 C, Barneveld)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Herenstraat 29, Raalte)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kerkstraat 232, Brunssum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 39, Stadskanaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Elshofpassage 39, Duiven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosterdijk 47, Sneek)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 123, Apeldoorn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Baan 21, Nootdorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kronenburgpassage 34, Arnhem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beukerstraat 19, Zutphen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwsteeg 24, Hoorn NH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hanzestraat 339, Arnhem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Misboekstraat 5, Sittard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Markt 32, Culemborg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gedempte Nieuwesloot 71, Alkmaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Krommenieerweg 18, Wormerveer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Laanstraat 40, Baarn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Lindeboom 5, Mijdrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hammarskjoldhof 42 B, Utrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Behouden Haven 11, Zaandam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 9, Zevenaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Markt 71 -72, Gouda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wolleweverstraat 15, Harderwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Bisschopstraat 59, Deventer)
 • D-Reizen Verkoopgroep  (Planeetbaan 4, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Grotestraat 54, Venray)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eindhovenseweg 30, Valkenswaard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Koningin Julianalaan 229, Voorburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (de Wissel 6, Lelystad)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 7, Hengelo OV)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vleesstraat 56, Venlo)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Globeplein 13, Almere)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Arena 170, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Grotestraat 90, Almelo)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kloosterwandstraat 219, Roermond)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Misterstraat 44, Winterswijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zwanenveld 9040, Nijmegen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Centrumpassage 120, Capelle aan den Ijssel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnenban 40, Hoogvliet Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Ginnekenstraat 31, Breda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Polderplein 106 -107, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bilderdijkstraat 136, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Linnaeusstraat 112, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Generaal Cronjestraat 54, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meent 66, Veldhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 262 A, Sassenheim)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Westermarkt 27, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nassaustraat 24, Bussum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Tussen Meer 1 D, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Makado Centrum 48, Schagen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meentpassage 14, Papendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zomerakker 26 , Spijkenisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Geesterduin 15, Castricum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Breestraat 37, Beverwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oude Raadhuisplein 12, Huizen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Californieplein 17, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hof van Holland 25, Zwijndrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (van Weedestraat 35, Soest)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Blokhuis 40, Lisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnenweg 129, Heemstede)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wagnerplein 41 A, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Europaboulevard 166, Alkmaar)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Meester de Klerkstraat 17, Zeist)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hannie Schaftplein 3, Oostzaan)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gasthuislaan 48, Delft)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Scheepjeshof 2,Veenendaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Heuvelstraat 20, Oss)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bevrijdingsplein 106, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Amstelveenseweg 210, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Rompertpassage 28, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen Vakantiewinke (De Els 56, Waalwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Sint-Josephstraat 7, Bergen op Zoom)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Struytse Hoeck 322, Hellevoetsluis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Liguster 126, Leidschendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizershof 76, Alphen aan den Rijn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vierwiekenplein 46 – 48, Oud-Beijerland)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenmolenplein 36, Gouda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Roelantdreef 19, Utrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Winkelcentrum Woensel 108, Eindhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Marktstraat 30, Uden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beukenhof 13, Goes)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Roselaar 1 A (Winkelcentrum De Roselaar), Roosendaal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Voorstraat 44, Woerden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Samanthagang 68, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerstraat 56, Den Helder)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Eesterenplein 87, Dordrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Arendshof 216, Oosterhout NB)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Veestraat 2, Helmond)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Buikslotermeerplein 543, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 1, Gorinchem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Liesveld 108, Vlaardingen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Utrechtsestraat 47, Amersfoort)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Aarhof 8 (Winkelcentrum), Alphen aan den Rijn)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Walstraat 113, Vlissingen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Catharinastraat 18, Doetinchem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Pr Johan Friso Promenade 110, Rijswijk ZH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Louis Jansenplein 8, Cuijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Corio Center 40, Heerlen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Noordzeepassage 107 -109, Katwijk ZH)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langstraat 39, Geldrop)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dracht 82, Heerenveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Koningshoek 92301, Maassluis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Broersveld 88, Schiedam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Touwslagersbaan 23, Wijchen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oudestraat 139, Kampen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Waterstraat 22, Tiel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dalipassage 40, Emmen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kolfstraat 11, Dordrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Boterhoek 32, Best)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wirdumerdijk 1 -3, Leeuwarden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Muntpassage 18, Weert)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eiland 15, Zwolle)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Coolsingel 60 d,  Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Vendelstraat 17, Ede GLD)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oude Ebbingestraat 15, Groningen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stationsstraat 3, Maastricht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (H.J. van Heekplein 130, Enschede)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 11, Landgraaf)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Moerwijk 14, Breda)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Symfonie 27 – 29, Nieuw-Vennep)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Groest 66, Hilversum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gedempte Gracht 86 -88, Zaandam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Middenwaard 57, Heerhugowaard)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Coolsingel 60 D, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Langegracht 3, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Rijnstraat 50, Amsterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Slijkstraat 49, Weesp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 2, Meppel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenwieken 19, Veghel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 148 a, Hoogeveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Beuningenhaven 28, Barendrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisplein 98, Krimpen aan den Ijssel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hof van den Houte 164, Etten-Leur)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Voort 39, Oegstgeest)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kort-Ambachtlaan 24 B, Zwijndrecht)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Triade 5, Assen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerswaard 42 A, Rotterdam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwe Burg 3, Middelburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Keuvel 2, Noordwijk ZH)
 • D-rt Retail B.V. (Planeetbaan 4, Hoofddorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Ridderhof 33, Ridderkerk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Krocht 12, Haarlem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dierenriemstraat 168, Groningen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Willem Eggertstraat 119, Purmerend)
 • D-Reizen (Helftheuvelpassage 224 -226, 's-Hertogenbosch)
 • D-Reizen (Stadhuisplein 349, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Loosduinse Hoofdplein 185, 's-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Laag Raadstede 4, Nieuwegein)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gorecht-Oost 30 a, Hoogezand)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Martinus Nijhofflaan 18, Delft)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 15, Almere)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Bisonspoor 1089, Maarssen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Pijmanstraat 17, Zwolle)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosterheemplein 475, Zoetermeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Zuidpassage 4, Spijkenisse)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Markt 59, Dedemsvaart)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Keizerserf 37 a, Nijverdal)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Oosteinde 5, Hardenberg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Flora 7, Deventer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Wilhelminastraat 43, Didam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Diemerplein 112, Diemen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Treubplein 1, Voorschoten)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Middend 94, Bovenkarspel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Sloterweg 103, Badhoevedorp)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Julianaweg 90, Volendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kerkstraat 86, Hilversum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Van Burgplein 24 25, Purmerend)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 11, Bunnik)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Stient 13 a, Volendam)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Postelstraat 5, Someren)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Kruisstraat 3, Boxtel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 75 a, Elst GLD)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (De Poel 4, Gennep)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Noordplein 1, Roelofarendsveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Schoolstraat 9, Burgum)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Mercuriusplein 82, Berlicum NB)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisstraat 63, Hoogerheide)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Gentsestraat 29, Hulst)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Beneden Zandpad 19 b, Middelharnis)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 18, Naaldwijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dorpsstraat 26, Twello)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lijnbaan 5, Vianen UT)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Molenstraat 1, Strijen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Thomsonlaan 83, ’s-Gravenhage)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 76 C, De Lier)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Acaciastraat 1, Monster)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Marktplein 14, ’s-Gravenzande)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Plein 32 a, Wateringen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Binnendoor 59, Waddinxveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Ackershof 2, Pijnacker)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Lange Nering 86, Emmeloord)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Nieuwstad 3, Lochem)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Hoofdstraat 12 a, Horst)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Heyhoefpromenade 10, Tilburg)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Dr. Ant. Mathijsenstraat 72, Budel)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Stevensbloem 35, Leiden)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Raadhuisstraat 3 B, Vught)
 • D-reizen (Zijdstraat 51, Aalsmeer)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Groenelaan 11, Amstelveen)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Eerselsedijk 1 C, Bergeijk)
 • D-Reizen Vakantiewinkel  (Meiveld 113, Veldhoven)
 • D-Reizen Vakantiewinkel (Plein 9 A, Vlijmen)
 • D-reizen (Passage 93, Veenendaal)
 • D-reizen (Almeloseweg 6, Tubbergen)
 • VakantieXperts Alferink (Luttekepoortstraat 23, Harderwijk)
 • VakantieXperts Alferink (Emmastraat 1, Epe)
 • VakantieXperts Alferink ('t Klif 9, Urk)
 • VakantieXperts Van Asselt (Deventerstraat 16, Apeldoorn)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 17 a , Gemert)
 • VakantieXperts (Markt 21, Uden)
 • VakantieXperts Hendrik Ido Ambacht (De Schoof 128 (Winkelcentrum), Hendrik-Ido-Ambacht)
 • VakantieXperts Amstelplein (Amstelplein 79, Uithoorn)
 • VakantieXperts Raamsdonkveer (het Anker 3, Raamsdonksveer)
 • VakantieXperts Berkel en Rodenrijs (Kerkstraat 15, Berkel en Rodenrijs)
 • VakantieXperts Drunen (Hugo de Grootstraat 3, Drunen)
 • VakantieXperts Kaatsheuvel (Hoofdpoort 4 (Winkelcentrum), Kaatsheuvel)
 • VakantieXperts Leiderdorp (Winkelhof 48, Leiderdorp)
 • VakantieXperts Maaspoort (Lokerenpassage 132, ’s-Hertogenbosch)
 • VakantieXperts Berkel-Enschot (Eikenbosch 3 B, Berkel-Enschot)
 • VakantieXperts Gouda (Lekkenburg 23, Gouda)
 • VakantieXperts Nuenen Parkstraat (Parkstraat 3 a, Nuenen)
 • VakantieXperts De Burcht (De Burcht 5, Breda)
 • VakantieXperts Naaldwijk (De Tuinen 28 (Winkelcentrum), Naaldwijk)
 • VakantieXperts Zijdelwaard (Zijdelwaardplein 56, Uithoorn)
 • VakantieXperts Helftheuvel (Helftheuvelpassage 49, 's-Hertogenbosch)
 • VakantieXperts Den Haag (De Savornin Lohmanplein 22, ’s-Gravenhage)
 • VakantieXperts  (Rijksstraatweg 182, Haren Gn)
 • Vakantiexperts Gerth (Achterbaan 13, Huizen)
 • VakantieXperts Bussum (De Clinge 24, Bussum)
 • VakantieXperts Wilgendonk (Espenhof 16, Papendrecht)
 • VakantieXperts Hesseplaats (Hesseplaats 27, Rotterdam)
 • VakantieXperts Oostvoorne (Stationsweg 23, Oostvoorne)
 • VakantieXperts Zuidhorn (Overtuinen 8, Zuidhorn)
 • VakantieXperts Alblasserdam (Makado-Center 56, Alblasserdam)
 • VakantieXperts Heerlen (Oranje Nassaustraat 4, Heerlen)
 • VakantieXperts Landgraaf (Hoofdstraat 138 b, Landgraaf)
 • VakantieXperts Geleen (Markt 114, Geleen)
 • VakantieXperts Beek (Wethouder Sangersstraat 214, Beek Lb)
 • VakantieXperts Kerkrade (Orlandopassage 5, Kerkrade)
 • VakantieXperts Valkenswaard (Corridor 21, Valkenswaard)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 35, Putten)
 • VakantieXperts (Molenplein 21, Nijkerk GLD)
 • VakantieXperts (Meidoornpassage 14 -1, Wezep)
 • VakantieXperts (Spuistraat 16, Bunschoten-Spakenburg)
 • VakantieXperts Rhoon (Strawinskiplein 9, Rhoon)
 • VakantieXperts  (De Beurs 17, Amersfoort)
 • VakantieXperts  (Koopmansplein 12, Assen)
 • VakantieXperts  (Hoofdstraat 112, Emmen)
 • VakantieXperts  (van Echtenstraat 3, Hoogeveen)
 • VakantieXperts  (Dijkstraat 45, Appingedam)
 • VakantieXperts  (Gedempte Turfhaven 12 -14, Hoorn NH)
 • VakantieXperts  (Kerkstraat 2 B, Werkendam)
 • VakantieXperts  (Wendelaarstraat 1 -3, Alkmaar)
 • VakantieXperts  (Dobbe 2, Zwolle)
 • VakantieXperts (Oud-Beijerland        Oostdijk 22 a, Oud-Beijerland)
 • VakantieXperts  (Raadhuisplein 79 A, Krimpen aan den IJssel)
 • VakantieXperts  (Langstraat 35, Wassenaar)
 • VakantieXperts (Kleuvenstee 39, Assen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Straatsburg 62, Hengelo OV)
 • VakantieXperts  (Kerkstraat 32, Boekel)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Westeinde 52, Vriezenveen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Brinkstraat 16 a, Hengelo OV)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Hibbertsstraat 1, Haaksbergen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Steenstraat 91, Boxmeer)
 • VakantieXperts (Friesestraat 11, Coevorden)
 • VakantieXperts  (Overwelving 3, Zutphen)
 • VakantieXperts  (Lusthofstraat 63, Rotterdam)
 • VakantieXperts  (Beethovenstraat 21, Amsterdam)
 • VakantieXperts (Rembrandtweg 28 – 30, Amstelveen)
 • VakantieXperts (Karel Doormanstraat 461 a, Rotterdam)
 • VakantieXperts  (Traaij 10, Driebergen-Rijsenburg)
 • VakantieXperts Heerenveen (Minckelersstate 6, Heerenveen)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Eurowerft 13 A, Denekamp)
 • VakantieXperts (Schuifelenberg 3 a, Deurne)
 • VakantieXperts Rottink Reisburo (Brink 23, Eibergen)
 • VakantieXperts  (Watermolen 18, Rijssen)
 • VakantieXperts Sneek (Grootzand 3, Sneek)
 • VakantieXperts Drachten (Noordkade 44, Drachten)
 • VakantieXperts Leeuwarden (Kleine Kerkstraat 45, Leeuwarden)
 • VakantieXperts (de Loop 35, Oirschot)
 • VakantieXperts (Winkler Prins Passage 28, Veendam)
 • VakantieXperts  (Zeestraat 21 – 4, Volendam)
 • VakantieXperts   (Hoofdstraat Winsum 26, Winsum Gn)
 • VakantieXperts Rosmalen Dorpsstraat (Dorpsstraat 34 A, Rosmalen)
 • VakantieXperts Blerick (Wieenpassage 41, Venlo)
 • VakantieXperts Tegelen (Kerkstraat 28, Tegelen)
 • VakantieXperts Joure (Midstraat 90, Joure)
 • VakantieXperts Schoonhoven (Kerkstraat 5, Schoonhoven)
 • VakantieXperts (Dorpsstraat 148, St. Willebrord)
 • VakantieXperts  (Heuvel 19, Sint-Oedenrode)
 • VakantieXperts (Maduro Frederik Hendriklaan 189, ’s-Gravenhage)
 • VakantieXperts Oisterwijk (Dorpsstraat 11, Oisterwijk)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (Burg. Backxlaan 246, Nieuwleusen)
 • VakantieXperts Terneuzen (Markt 7, Terneuzen)
 • VakantieXperts  (Bossesteeg 14, Winterswijk)
 • VakantieXperts Den Helder (Gravenstraat 1, Den Helder)
 • VakantieXperts Houten (Onderdoor 60, Houten)
 • VakantieXperts Halsteren (Dorpsstraat 192, Halsteren)
 • VakantieXperts Rosa (Klokstraat 1 -3, Goes)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (De Komenij 6, Leusden)
 • VakantieXperts Holiday Feeling (Dorpsstraat 28, Woudenberg)
 • VakantieXperts Steenbergen (Kaaistraat 76, Steenbergen NB)
 • VakantieXperts Zundert (Molenstraat 29, Zundert)
 • VakantieXperts Mijdrecht (Dorpsstraat 69, Mijdrecht)
 • VakantieXperts Surhuisterveen (De Kolk 7, Surhuisterveen)
 • VakantieXperts Raalte (Marktstraat 5, Raalte)
 • VakantieXperts (Theresiastraat 103,'s-Gravenhage)
 • VakantieXperts  (Doezastraat 30, Leiden)
 • VakantieXperts (Markt 24 b, Reusel)
 • VakantieXperts (Bergse Dorpsstraat 126 a, Rotterdam)
 • VakantieXperts Horst (Veemarkt 1 a, Horst)
 • VakantieXperts Panningen (Markt 16, Panningen)
 • VakantieXperts Oostburg (Eenhoornplantsoen 2, Oostburg)
 • VakantieXperts Westwijk (Marthahoeve 3, Amstelveen)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 29, 's-Gravendeel)
 • VakantieXperts (Burg Bramerstraat 51, Hardenberg)
 • VakantieXperts (Stadspoort 39, Ede GLD)
 • VakantieXperts (Rijndijk 306 B, Hazerswoude-Rijndijk)
 • VakantieXperts (Leusderweg 117, Amersfoort)
 • VakantieXperts (Kerkstraat 29, Kerkdriel)
 • VakantieXperts (Waterstraat 5, Zaltbommel)
 • VakantieXperts (Markt 6 b, Beek Lb)
 • VakantieXperts (Sniederslaan 17, Bladel)
 • VakantieXperts  Winkelcentrum (Woensel 354, Eindhoven)
 • VakantieXperts (Dorpstraat 43, Heythuysen)
 • VakantieXperts (Rijksweg 37 a, Reuver)
 • VakantieXperts Columbus (Hoofdstraat 154 a, Schijndel)
 • VakantieXperts Petrus (Dondersplein 14 -6, Sint-Michielsgestel)
 • VakantieXperts (Ziekerstraat 87, Nijmegen)
 • VakantieXperts (Dorpsstraat 94, Elst GLD)
 • VakantieXperts (Winkelcentrum 18, Malden)
 • VakantieXperts (Hoofschestraat 15 z, Grave)
 • VakantieXperts (Julianaplein 97 a, Beuningen GLD)
 • VakantieXperts Sombrero (Fenkelstraat 1, Oudenbosch)
 • VakantieXperts Bodegraven (Brugstraat 11, Bodegraven)
 • VX Beneden Leeuwen (Zandstraat 124, Beneden-Leeuwen)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Business Travel (Middenwaard 16 – 1, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Gerrit van Assendelftstr 18 A, Heemskerk)
 • Zonvaart Reizen  (Marktplein 33, Broek op Langedijk)
 • Zonvaart Reizen  (Jan Oldenburglaan 16, Bergen NH)
 • Zonvaart Reizen  (Nieuwstraat 37, Medemblik)
 • Zonvaart Reizen  (Sluisplein 31, Anna Paulowna)
 • Zonvaart Reizen  (Nieuwland 12, Hoorn NH)
 • Zonvaart Reizen  (Galle Promenade 6, Velserbroek)
 • Zonvaart Reizen  ('t Loo 19 (Winkelhof 't Loo), Heiloo)
 • Zonvaart Reizen  (Bakkerspleintje 1, Castricum)
 • Zonvaart Reizen  (Middenwaard 16, Heerhugowaard)
 • Zonvaart Reizen  (Prinses Beatrixlaan 2, Uitgeest)
 • VakantieXperts Heeten (Dorpsplein 3-5, Heeten)
 • VakantieXperts Estee (Dorpsstraat 52-54, Bergschenhoek)
 • Reisbureau Travel Slide B.V (Rotterdam Airportplein 17, AP Rotterdam) 
 • Travel Care/The Travel Company (Maerten van Heemskerckstraat 22 24, 1961 EB Heemskerk)
 • Travel XL Reisburo Tulleken (Langestraat 20a, 9671PG Winschoten) 
 • TravelXL Schaijk (Runstraat 13, 5374AA Schaijk)
 • Bito Reizen (Molenweg 47, Rozenburg ZH)
 • VakantieXperts Oosterwolde (Stipepassage 3, Oosterwolde Fr)
 • Vemde Travel (Bonenburgerlaan 16, Heerde)
 • TravelXL Reisbureau Manon Staal (Nieuwstraat 32 B, Eersel)
 • Toerkoop Reisburo Swillens (Stationstraat 20, Meerssen)
 • TravelXL Reisbureau Tulleken (Langestraat 20 A, Winschoten)
 • TravelXL Reisbureau Tulleken (Beneden Oosterdiep 7, Veendam)
 • TravelXL Reisbureau Reinken (Reinkenstraat 4, 's-Gravenhage)
 • Keyzer Reizen (Anna van Burenstraat 7, Lopik)
 • The Travel Company Reisburo Van Betuw (Groesbeekseweg 73 A, Nijmegen)
 • TravelXL Reis & Zo (Lange Nieuwstraat 413, Ijmuiden)
 • TravelXL Hillegersberg (Bergse Dorpsstraat 1,  Rotterdam)
 • Toerkoop Reisburo Kerkrade (Hoofdstraat 27, Kerkrade)
 • Travel Team (Walstraat 40, Oss)
 • Bito Reizen Zuidland (Mr P J Oudweg 36, Zuidland)
 • The Travel Company (Maerten van Heemskerckstraat 22-24, 1961 EB Heemskerk) 
 • TravelXL Schaijk (Runstraat 13, Schaijk)
 • VakantieXperts Mundisol (Domineesgang 14, Etten-Leur)
 • Toerkoop Reisbureau Del Monde (Kapelstraat 112 A, Heeze)
 • Reisbureau van Boesschoten (Toermalijndijk 6, Roosendaal)
 • Toerkoop Reisburo van Gelder (Kastelenstraat 64, Amsterdam)
 • Toerkoop Reisburo Swillens (Stationstraat 20, Meerssen)
 • Toerkoop Reisburo Pouls (Stationsstraat 12 a, Wierden)
 • Toerkoop Reisburo De Veluwe Van Werven (Raadhuisplein 6, Apeldoorn)
 • Toerkoop Reisburo De Veluwe Van Werven (De Eglantier 179 (Winkelcentrum), Apeldoorn)
 • Toerkoop Reisburo Kerkrade (Hoofdstraat 27, Kerkrade)
 • The Travel Company Reisbureau Heemskerk (Maerten van Heemskerckstraat 22 24, Heemskerk)
 • Reisbureau Schiebroek (Peppelweg 11, Rotterdam) 
 • De Griekse Gids (Veldpoortstraat 28b, Duurstede)    TUI at Home
  Zie www.tuiathome.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van TUI at Home
 • Personal Touch Travel
  Zie www.personaltouchtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Personal Touch Travel
 • ZRA VakantieXperts
  Zie www.vx.nl/reisbureau voor alle zelfstandig reisadviseurs van VakantieXperts 
 • Reiscreaties
  Zie www.reiscreaties.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Reiscreaties
 • Travel Counsellors
  Zie www.travelcounsellors.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Travel Counsellors
 • The Travel Club
  Zie www.thetravelclub.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van The Travel Club
 • Your Travel
  Zie www.yourtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Your Travel
 • United Travel
  Zie www.unitedtravel.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van United Travel
 • Holiday Planners
  Zie www.holidayplanners.nl voor alle zelfstandig reisadviseurs van Holiday Planners
   
   
   
Stad van de Maand Barcelona 1 januari 2020
 • De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 50,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 december 2019 tot en met 1 januari 2020
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 2 december 2019 tot en met 31 oktober 2020.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.
 • De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit een excursie Sagrada Familia Fast Track, exclusief entreeticket voor de torens, t.w.v. €48 p.p.
 • Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.
 • De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Barcelona'

 • Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Barcelona in combinatie met een vlucht van KLM.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 december 2019 tot en met 1 januari 2020.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 2 december 2019 tot en met 31 oktober 2020.
 • De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Barcelona.
 • Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.
 • Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering: 
  o   U ontvangt de informatie over hoe en waar de promotiecode geactiveerd kan worden bij uw reisbescheiden/e-tickets.
  o    U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. Deze is terug te vinden op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.
  o    Indien u vóór 21 dagen voor vertrek boekt, wordt uw promotiecode geactiveerd op het moment dat u de reisbescheiden/e-tickets ontvangt. De reisbescheiden/e-tickets ontvangt u 21 dagen voor vertrek.
 • o Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd. 
 • o    Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.
 • o    De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 oktober 2020 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.
 • o    De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Barcelona. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.
 • o    Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.
 • o    Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.
 • TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.
 • De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.
 • De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.
 • TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer: 
 • o    Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.
 • o    Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Londen, Berlijn, Madrid en Kopenhagen'

 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 december tot en met 1 januari 2020.
 • De Actie geldt voor Londen, Berlijn, Madrid en Kopenhagen voor vertrek in de periode 2 december 2019 tot en met 31 oktober 2020. 
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Londen, Berlijn, Madrid en Kopenhagen.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Madrid bestaat uit een gratis ticket Hop-on Hop-off Tour t.w.v. €22,- p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis. 
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Londen, Berlijn en Kopenhagen bestaat uit 25,- korting p.p.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Londen, Berlijn, Madrid en Kopenhagen.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 
Actievoorwaarden Pathé Utrecht 28 januari 2020

Actievoorwaarden Pathé Utrecht 

Algemeen 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie: PATHE (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”). 
 • De Actie vindt plaats op 16 december 2019 t/m 27 januari 2020 (hierna: “de Actieperiode”). 
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de TUI check-in actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”). 
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag. 
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. 

Het Actiemechanisme 

 • Deelnemers doen mee aan de Actie door een vakantie te boeken. 
 • TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media, als Facebook en Instagram, en advertenties. De algemene voorwaarden van onder meer Facebook, Instagram en andere sociale media zullen gelden. TUI is niet verantwoordelijk voor deze algemene voorwaarden, noch aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden. 

Deelname 

 • Deelname is mogelijk op alle dagen tussen 16 december 2019 en 27 januari 2020 of zolang de voorraad strekt. 
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie en dienen deze schriftelijke toestemming op eerste verzoek van TUI over te leggen. 
 • Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor iedereen. 
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V en Kras B.V. mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. 
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

De prijzen 

 • Met de Actie worden gratis bioscoop kaarten weggegeven bij boeking van een reis. Er wordt een bioscoopbon voor iedere deelnemer ter beschikking gesteld. Deze bon is voorzien van een code en is maar eenmalig te activeren. Voor gebruik van de bon zijn de volgende voorwaarden van kracht: 
 • - De Pathé Film Voucher is één jaar
 • - Deze voucher geeft recht op toegang tot één reguliere filmvoorstelling in een Pathé bioscoop in Nederland
 • - Voor 3D, IMAX (3D), 4DX (3D) en Dolby Cinema (3D)-voorstellingen geeft een extra toeslag.
 • - De voucher is niet geldig bij (voor)premières, events en/of specials, zoals de Pathé Ladies Night en VIP-voorstellingen
 • - De voucher heft een unieke code die slechts éénmaal te gebruiken is. Deze voucher kan worden verzilverd via de website, de Pathé app of in een Pathé bioscoop aan de kassa of bij een ticketmachine
 • De prijs is niet overdraagbaar, niet restituteerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. TUI is na uitgifte van de bon niet meer verantwoordelijk voor de inwisseling en zal klachten hierover niet in behandeling nemen maar doorverwijzen naar Pathé. 
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen. 

Privacy 

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden verder niet verstrekt aan partners of derden. De gegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en het bekendmaken van de winnaar. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, zie privacy statement. https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/ Het beeldmateriaal dat tijdens de actie wordt gemaakt door TUI mag door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden en online gebruik. 
 • Met het accepteren van deze Actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen prijs (de vakantie). 
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Actie. 
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten. 
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de kanalen van de betreffende winkel. 
 • Winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan en andere kosten die op de reis betrekking hebben komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de eventuele prijs. 
 •  In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door TUI. 

Vastgesteld op 12 december 2019

 

Verlopen actiesVerlopen op
Snelle Boekers Voordelen Zomer 2019 18 februari 2019

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Snelle Boekers Voordelen Zomer 2019' Deze actie bestaat uit:

 • Extra vroegboekkorting
 • Niet aanbetalen
 • TUI Vroegboekgarantie

Algemene voorwaarden

 • De Actie 'Snelle Boekers Voordelen Zomer 2019' (hier verder te noemen de 'Actie') van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen 'TUI') is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 21 november 2018 t/m 18 februari 2019 met vertrek in de periode 1 april 2019 t/m 31 oktober 2019.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen), tenzij in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen en de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten naar aanleiding van de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center, of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • De definities en omschrijvingen van de vakantiesoorten zijn te vinden via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.

Extra vroegboekkorting

 • De 'Extra vroegboekkorting' (hier verder te noemen de 'Korting{en}') geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon). De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 150,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 21 november 2018 tot en met 18 februari 2019 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2019 tot en met 31 oktober 2019.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, Air Malta, Onur Air, KLM (naar Mauritius, Brazilië), Emirates (naar Dubai, Thailand, Indonesië/Bali, Malediven, Mauritius, Seychellen, Sri Lanka), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Turkish Airlines (naar Bali, Kenia, Zanzibar), Garuda Indonesia (naar Bali, Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta) allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De wisselende Kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen). Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl.
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.

Voorwaarden Niet aanbetalen

 • Niet aanbetalen geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI TUI Customer Services Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten en deelnemende reisagenten.
 • De hierboven genoemde deelnemende reisagenten zijn te vinden in het overzicht Deelnemende reisagenten 'Niet aanbetalen Zomer 2019' op TUI.nl/campagne-voorwaarden.
 • Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips, Autovakanties en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
 • Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.
 • Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.
 • Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel onderdeel uitmaken van de gehele reissom.
 • Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald.
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op grond van de ANVR Reisvoorwaarden had moeten worden betaald.
 • Bij annulering van de reis dienen te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering te worden betaald.

Voorwaarden TUI Vroegboekgarantie

 • Deelname aan het TUI Vroegboekgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen 'Deelnemer'). Minderjarigen kunnen deelnemen aan het TUI Vroegboekgarantie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van deze actievoorwaarden is toegestaan.
 • Het TUI Vroegboekgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • Daarnaast geldt het TUI Vroegboekgarantie op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, Air Malta, Onur Air, KLM (naar Mauritius, Brazilië), Emirates (naar Dubai, Thailand, Indonesië/Bali, Malediven, Mauritius, Seychellen, Sri Lanka), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Turkish Airlines (naar Bali, Kenia, Zanzibar), Garuda Indonesia (naar Bali, Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta) allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • Het TUI Vroegboekgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het TUI Customer Services Center of boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het TUI Customer Services Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor.
 • Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijke bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’). Of en in hoeverre het door de Deelnemer geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het (op)maken van bovengenoemd Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) restitutie vervalt.
 • Om Restitutie aan te kunnen vragen dient de Deelnemer in ieder geval de boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen.
 • Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd, na de eerste overeengekomen Restitutie kan niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend):
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek en aankomst luchthaven en eventuele transfer. 
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte.
  • De reisdatum, -duur en periode dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het vluchtnummer en het zitcomfort dienen ongewijzigd te blijven.
 • Het TUI Vroegboekgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises en Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
Kinderkorting 31 oktober 2019

• De Actie ‘Extra kinderkorting’ (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van TUI bestaat uit kortingen (hierna verder te noemen: de ‘Korting[en]’), op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 1 maart 2019 tot en met 31 oktober 2019 (de Actieperiode) en die gelden voor vertrek in de periode 1 april 2019 tot en met 31 oktober 2019.
• De Extra kinderkorting bedraagt tot 100,- per kind.
• De Extra kinderkorting is geldig voor kinderen van 2 t/m 11 jaar.
• De geldende Extra Kinderkorting is altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra Kidskorting.
• De Extra kinderkorting is ook te boeken bij elk bij TUI aangesloten ANVR reisbureau.
• De Actie is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
• De Extra kinderkorting is gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 12 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
• De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
• Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
• Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

KLM Werelddeal Weken 23 september 2019

Voorwaarden KLM Werelddeal Weken

 • De KLM Werelddeal Weken is een tijdelijke actie en van toepassing op boekingen gemaakt in de periode 29 augustus 2019 t/m 23 september 2019.
 • Van toepassing op reizen met vertrek in de periode 1 september 2019 t/m 30 juni 2020.
 • Van toepassing op reizen naar New York (JFK) met vertrek in de periode 30 september 2019 t/m 23 augustus 2020.
 • New York KLM WDW tarieven zijn ook geldig op de Delta Airlines vluchten.
 • Het minimum verblijf voor is 3 hotelnachten of 2 hotelnachten indien de nacht van zaterdag op zondag inbegrepen is.
 • Het minimum verblijf voor New York is 5 dagen of 4 dagen indien de nacht van zaterdag op zondag inbegrepen is.
 • De actietarieven zijn vanaf-prijzen p.p. o.b.v. 2 personen inclusief KLM retourvlucht, luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en exclusief overige toeslagen
 • Europa: G klasse, New York met KLM en Delta Airlines: V-R/X Klasse
 • De actietarieven zijn van toepassing op een beperkt aantal stedentrips en o.b.v. beschikbaarheid op het moment van reserveren. Op=Op!
 • De actietarieven zijn niet van toepassing in combinatie met kinderkorting(en) en op reeds geboekte stedentrips.
 • De TUI Garanties gelden niet op volgende stedenreizen in combinatie met een KLM Werelddeal vliegticket.
 • De tickets worden op uiterlijk 23 september 2019 uitgegeven. Voor annuleren of wijzigen gelden tot 23 september ANVR voorwaarden. Daarna is wijzigen en annuleren alleen mogelijk tegen 100% kosten. Opties zijn derhalve niet mogelijk.

50,- extra korting

 • De KLM Werelddeal Weken is een tijdelijke actie (hierna: de Actie) en van toepassing op boekingen gemaakt in de periode 29 augustus 2019 t/m 23 september 2019 (hierna: de Campagneperiode).
 • Gedurende de Campagneperiode geldt een extra korting van 50,- p.p. op stedentrips van TUI in combinatie met een KLM ticket. De extra korting geldt bovenop de door de KLM Werelddeal Weken verlaagde prijzen.
 • De Actie is geldig op boekingen van stedentrips in de periode 29 augustus 2019 t/m 23 september 2019 en vertrek in de periode 1 september 2019 t/m 30 juni 2020 en New York (JFK) 1 september 2019 t/m 23 augustus 2020.
 • De binnen de Actie genoemde vanaf prijzen zijn per persoon o.b.v. 2 personen, inclusief KLM retourvlucht, luchthavenbelasting, brandstoftoeslagen en exclusief overige toeslagen.
 • De extra korting is van toepassing op een beperkt aantal stedentrips en o.b.v. beschikbaarheid op het moment van reserveren.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds geboekte stedentrips.
Gratis boeken met je zomerboek 31 augustus 2019

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Zomerlezen: gratis boeken met je zomerboek', onderdeel van de campagne 'Zomerlezen – Je vakantie begint met boeken' en zijn geldig van 19 juni 2019 t/m 31 augustus 2019.

 • De actie 'Zomerlezen: gratis boeken met je zomerboek' (hierna: 'Actie') houdt in dat er geen boekingskosten hoeven te worden betaald op vertoon van een boek uit de TUI Top 25 Zomerboeken.
 • De Actie is geldig van 19 juni 2019 t/m 31 augustus 2019.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties en Verre Reizen met een vertrekdatum tussen 19 juni 2019 en 31 oktober 2019.
 • De Actie geldt op vertoon van een boek uit de TUI Top 25 Zomerboeken. De 25 boeken zijn terug te vinden op TUI.nl/zomerlezen.
 • De Actie is alleen geldig bij een TUI reisbureau en een TUI mobiele Reisadviseur.
 • De boekingskosten worden in mindering gebracht op de reissom middels een korting van 25 euro.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • In het geval dat een voor de Actie in aanmerking komende pakketreis wordt omgeboekt, dienen het type reis en de nieuwe vertrekperiode nog steeds te voldoen aan de hierboven gestelde voorwaarden.
Stad van de maand Rome 31 mei 2019

 

· De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 50,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).

· De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 mei tot en met 31 mei 2019

· De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019.

· De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.

· De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.

· Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat een gratis Pizza Paus & Prosecco wandeltour , ontdek verborgen parels van Rome t.w.v. 22,50 per persoon.

·Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

·De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.

· De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).

· De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

· De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

· Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

· TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

· Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Rome'

· Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.

· De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Rome in combinatie met een vlucht van KLM.

· Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 mei  2019 tot en met 31 mei 2019.

· Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 1 mei 2019 tot en met 31 december 2019.

· De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Rome.

· Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.

· Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering:

o   U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. U ontvangt hierover een separaat bericht per email.

o   De promotiecode is gelijk aan het reserveringsnummer van de boeking, welke terug te vinden is op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.

o   Tien werkdagen na boeking is de promotiecode geactiveerd. Via https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-stedentripweken/ kunt u de reservering voor gratis parkeren voldoen. Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.

o   Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.

o   De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31december 2019 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.

o   De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Rome. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.

o   Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.

o   Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.

· TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.

· De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.

· De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.

· TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer:

o   Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.

o   Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.

· Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.

· Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Athene, Barcelona en Porto

· De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 mei tot en met 31 mei 2019.

· De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 mei 2019 tot en met 31 oktober 2019.

· De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Athene, Barcelona en Porto.

· Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Athene bestaat uit een Hop on Hop off t.w.v. 25,- p.p..

· Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

· Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Barcelona bestaat uit een 48 uur City card t.w.v. 20,- p.p..

· Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

· Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Porto bestaat uit 25,- extra korting p.p..

· De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Athene, Barcelona en Porto.

· De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

· De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

· Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

· TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

· Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

 

Extra korting op last minutes 3 juni 2019

Actievoorwaarden Extra korting op last minutes

· De korting geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties & Verre reizen.

· De korting bedraagt maximaal 100,- op verre reizen en 50,- euro op Zonvakanties.

· Geldig op boekingen gemaakt in de periode van 24 mei tot en met 3 juni en geldig voor vertrek van 1 juni tot en met 31 oktober 2019.

· De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra korting.

· De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon.

· De kortingen bij Verre reizen en  Zonvakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boekingen van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.

· De korting is niet van toepassen op reeds gemaakte boekingen.

· Tijdens de gehele actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief korting.

Holiday Escape Room 15 juni 2019

Organisatie

 • TUI Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Volmerlaan 3, (2288 GC) Rijswijk, Nederland, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd welke plaatsvindt op 1 juni 2019, 7 juni 2019 en 15 juni 2019, geschaard onder een in totaal genomen campagneperiode van 1 juni 2019 t/m 15 juni 2019.

Algemeen

 • De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de wedstrijd wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht voor de wedstrijd, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren om rechtmatige redenen. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden.

Verloop van de wedstrijd

 • Op drie dagen in de maand juni van het jaar 2019 zal er op verschillende locaties in Nederland een Escape Room worden geplaatst, waar men door deel te nemen kans maakt op het winnen van een Last Minute in de vorm van een reischeque t.w.v. €2.500. Het spelverloop is als volgt:
  • 1. De Escape Room is op zaterdag 1 juni 2019 te vinden in Eindhoven, op vrijdag 7 juni 2019 in Rotterdam en op zaterdag 15 juni 2019 in Utrecht. Aanvullende informatie over locaties en tijden, alsmede eventuele wijzigingen met betrekking tot deze locaties en tijden, is aangegeven op www.tui.nl/escaperoom.
  • 2. Een deelnameplek van tevoren reserveren is niet mogelijk. Men dient zich te melden bij de Escape Room, alwaar men (indien mogelijk) deel kan nemen en/of zich kan inschrijven voor een tijdslot later die dag.
  • 3. De Escape Room kan worden gespeeld in een groep van twee tot vijf personen.
  • 4. De Escape Room is een spel (bestaande uit vier puzzels), dat binnen 25 minuten dient te worden voltooid.
  • 5. Deelnemers die erin slagen om het spel binnen de gestelde 25 minuten te voltooien, bemachtigen een zogenoemd Golden Ticket met een schiftingsvraag, waarmee Deelnemers kans maken op de Prijs.
  • 6. De Deelnemer die na afloop van de campagneperiode de schiftingsvraag (het meest) correct heeft beantwoord, wint een Last Minute t.w.v. €2.500 (uitgekeerd in de vorm van een reischeque van deze waarde).
 • Deelname aan de wedstrijd staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 18 jaar) met vaste woonplaats in Nederland. Dit met uitzondering van de personeelsleden van TUI Nederland N.V. en hun inwonende gezinsleden.
 • Er kan slechts 1 persoon deelnemen per gedomicilieerd adres.
 • De TUI-host bij de Escape Room heeft het laatste woord bij elk geschil rondom de geldigheid van deelnames.

Extra wedstrijd via Instagram: Op de locatie van de Escape Room zal een Photobooth te vinden zijn. Maak een foto in deze photobooth met de reisaccessoires die er te vinden zijn en deel de foto op Instagram met de hashtag #maakjevakantieplannenaf en tag @TUINederland. Vermeld bij de foto waarom jij je vakantieplannen nog niet hebt afgemaakt. De leukste foto met de leukste vermelding wint een reischeque ter waarde van € 250. De wedstrijd loopt gedurende de campagneperiode (1 juni 2019 t/m 15 juni 2019). De winnaar wordt bepaald door een TUI jury en wordt via Instagram bekend gemaakt. Door mee te doen geef je toestemming aan TUI om de foto van jouw deelname te gebruiken voor video- en reclamedoeleinden gedurende een periode van maximum 3 jaar.

Prijs

Aan het einde van de in deze voorwaarden genoemde campagneperiode wordt er één Last Minute weggegeven als Prijs, uitgereikt in de vorm van een reischeque op naam van de winnaar met een waarde van € 2.500,-. Deze reischeque is vrij te besteden in het aanbod pakketreizen van de organisator (geen flight only) en dient in één keer te worden gespendeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en kunnen dus niet worden doorgegeven of overgedragen aan een derde persoon; ze zijn niet omruilbaar in speciën.

Extra wedstrijd via Instagram: Aan de winnaar van de wedstrijd via Instagram wordt er één reischeque weggegeven op naam van de winnaar met een waarde van €250. Deze reischeque is vrij te besteden in het aanbod pakketreizen van de organisator (geen flight only) en dient in één keer te worden gespendeerd.

Aansprakelijkheid

TUI Nederland N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om rechtmatige redenen. TUI Nederland N.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisator zou moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij TUI Nederland N.V. zelf, beslist deze autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door TUI Nederland N.V., zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening.

Bescherming van de privacy

 • De persoonsgegevens van de winnaars worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. Zij stemmen in met de privacyverklaring van de organisator zoals uiteengezet op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/. Zo hebben zij o.a. het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan TUI Nederland N.V., Volmerlaan 3, (2288 GC) Rijswijk, Nederland.
TUI helpt je kiezen 30 november 2019

1. Algemeen
Deze website is eigendom van en wordt beheerd door TUI Nederland N.V. Door het bezoeken en/of gebruiken van informatie op gelijk welke pagina of deel van de website, verklaart de bezoeker en/of gebruiker (hierna ‘gebruiker’) zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

2. Bescherming van intellectuele rechten
Alle op de website aanwezige informatie is beschermd door auteursrecht en/of andere intellectuele eigendomsrechten. De intellectuele eigendomsrechten op teksten, geluiden, afbeeldingen, foto’s, merken, logo’s en andere materialen zijn, tenzij anders aangegeven, eigendom van of in licentie gegeven aan TUI Nederland N.V. Gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de op deze website aangeboden informatie. Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van TUI Nederland N.V. is het verboden enige materialen van deze website te reproduceren, verkopen, verhuren of op te slaan in gegevensbestanden.

Op de website worden links naar websites van derden voorzien. TUI Nederland N.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud of kwaliteit van deze websites. Wij raden u aan bij het betreden van de websites van derden steeds zorgvuldig de gebruiksvoorwaarden en het privacy beleid na te kijken.

3. Verantwoordelijkheid van gebruikers
Elke gebruiker verklaart de website enkel te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Gebruikers mogen de website niet gebruiken om toegang te verkrijgen tot persoonlijke data, informatie of boekingsgegevens van andere gebruikers en klanten. Elke gebruiker verklaart TUI Nederland N.V. te vrijwaren van elke verantwoordelijkheid of schade aan derden ten gevolge van het onjuiste gebruik van deze website.

4. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Alle geschillen die rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Nederlands recht. De Nederlandse rechtbanken zijn bevoegd.
5. Wijzigingen gebruiksvoorwaarden
TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze gebruiksvoorwaarden. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden geregeld te raadplegen.
Versie juli 2019

Ontvang 2 kaartjes voor het Surinaams Elftal in Nederland 1 september 2019

Algemeen

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘ONTVANG 2 WEDSTRIJDKAARTJES VOOR HET SURINAAMS ELFTAL IN NEDERLAND’ (hierna: “De Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is een eenmalige winactie. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: communicatie@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • De Actie wordt georganiseerd in overeenstemming de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

Actiemechanisme

 • Deelname aan de Actie is mogelijk vanaf 19 juli tot en met 1 augustus 2019 (hierna: “Actieperiode”).
 • Deelname aan de Actie is vrijblijvend en staat open voor iedereen. Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, (met inbegrip van moeder-, zuster- en dochtervennootschappen) mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op de Prijs.
 • Deelnemers onder de 18 jaar verklaren bij deelname aan de Actie te beschikken over schriftelijke toestemming van hun ouder/verzorger. Op eerste verzoek van TUI dient deze schriftelijke toestemming te worden overgelegd, bij gebreke waarvan de Deelnemer kan worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers ontvangen 2 wedstrijdkaarten (hierna: de ‘Prijs’) door tijdens Actieperiode een ticket only of pakketreis te boeken naar Suriname met een vertrekdatum van augustus t/m oktober 2019 bij de TUI Winkel in Almere.
 • Er zijn 20 wedstrijdkaarten beschikbaar. Kaarten worden verstrekt zolang de voorraad strekt.
 • Deelnemers mogen tijdens de Actieperiode zo vaak meedoen aan de Actie als gewenst.
 • Aan Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
 • Enkel Deelnemers die voldoen aan de in deze actievoorwaarden vermelde criteria, komen in aanmerking.

De Prijs

 • De Prijs bestaat uit twee wedstrijdkaarten voor de voetbalwedstrijd FC Almere tegen het Surinaams Elftal op 2 augustus 2019. De waarde van de Prijs bedraagt maximaal 20 euro.
 • De Prijs is niet overdraagbaar, niet restitueerbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen.
  TUI zal eventuele (kansspel)belasting voor haar rekening nemen.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers, kunnen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase uitsluitend ten behoeve van de Actie en worden niet verstrekt aan partners of derden. De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Actie en om uitvoering te geven aan de Prijs. TUI zal eventueel verzamelde persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen, overeenkomstig haar privacy statement: https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/.

Overig

 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, gebreken dan wel problemen voortvloeiende uit onder meer deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, eventuele technische storingen en gebreken met betrekking tot de deelname aan de Actie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de Prijs voortvloeien.
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer.
 • Wijziging of aanpassing van deze Actievoorwaarden en/of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwarden.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
 • Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, zal dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden of de Actie aantasten.
Stad van de Maand Boedapest 1 september 2019

 

·De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 50,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).

·De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 augustus tot en met 1 september 2019

·De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 augustus  2019 tot en met 31 maart 2020.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.

·De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit een Gratis 48-uurs hop-on-hop-off ticket t.w.v. 21,- p.p.

·Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

·        De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.

·        De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).

·        De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

·        De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

·Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

·TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

·Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Boedapest

·Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Boedapest in combinatie met een vlucht van KLM.

·Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 augustus  2019 tot en met 1 september 2019.

·Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.

·De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Boedapest.

·Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.

·Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering:

o   U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. U ontvangt hierover een separaat bericht per email.

o   De promotiecode is gelijk aan het reserveringsnummer van de boeking, welke terug te vinden is op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.

o   Tien werkdagen na boeking is de promotiecode geactiveerd. Via https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-stedentripweken/ kunt u de reservering voor gratis parkeren voldoen. Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.

o   Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.

o   De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 oktober 2019 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.

o   De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Boedapest. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.

o   Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.

o   Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.

·TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.

·De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.

·De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.

·TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer:

o   Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.

o   Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.

·        Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.

·        Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Londen, Stockholm en New York

De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 augustus tot en met 1 september 2019.

·De Actie geldt voor Londen voor vertrek in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 december 2019.

·De Actie geldt voor Stockholm en New York voor vertrek in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 maart 2020.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Londen, Stockholm en New York

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Londen bestaat uit een gratis entreekaart Londen Eye reuzenrad t.w.v. 34 p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.

·Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor New York bestaat uit een gratis entreekaart Top of the Rock Observatory t.w.v. 36 p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.

·        Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.

·        Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Stockholm bestaat uit 25,- korting p.p.

·        Let op! Dit is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

·        De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Londen, Stockholm en New York.

·De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

·De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

·Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

·TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

·Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

 

 

Last Call: Extra korting op Last Minutes 29 juli 2019
 • De 'Last Call: extra korting op Last Minutes' (hierna: 'Korting{en}') geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties en Verre reizen.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces op de kassabon onder de naam Extra korting, Kassakorting, Aanbiedingskorting en/of Korting.
 • De hoogte van de Korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De hoogte van de Korting bedraagt maximaal 50,- op Zonvakanties en Verre Reizen.
 • De Korting geldt op boekingen gemaakt in de periode van 26 juli 2019 tot en met 29 juli 2019 (hierna: ‘Actieperiode’) met vertrek tussen 26 juli 2019 en 31 oktober 2019.
 • De Kortingen voor Zonvakanties en Verre reizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, AtlasGlobal, Air Malta, Onur Air, TAP, Vueling (exclusief Lissabon), KLM (naar Mauritius, Cartagena, Nairobi, Mombasa, Fortaleza), Emirates (Denpasar, Male, Dubai, Phuket, Bangkok, Mauritius, Seychellen), Cathay Pacific (naar Denpasar), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), Qatar (naar Colombo), AeroMexico (naar Puerto Vallarta), met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
Studentenkorting TUI Utrecht 31 augustus 2019

Organisatie

· TUI Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Volmerlaan 3, (2288 GC) Rijswijk, Nederland, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een actie welke plaatsvindt van 23 juli t/m 31 augustus 2019 in de Experience store aan de Hollandse Toren 95 in Utrecht.

Algemeen

· De Actie wordt uitsluitend beheerst door deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. Over de actie wordt, behoudens de deelname en de bekendmaking van de winnaars, geen enkele communicatie gevoerd, noch per brief, noch per telefoon. De organisatoren behouden zich het recht voor de actie, het reglement en/of het verloop ervan te onderbreken, te wijzigen of te annuleren om rechtmatige redenen. In betreffend geval kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden.

Verloop van de actie

·Deelname aan de actie staat open voor ieder natuurlijk persoon (minimumleeftijd 16 jaar) met vaste woonplaats in Nederland. Dit met uitzondering van de personeelsleden van TUI Nederland N.V. en hun inwonende gezinsleden.

·Voor deelnemers jonger dan 18 jaar is het verplicht een toestemming te overleggen van de ouders. Deze verklaring is verkrijgbaar in het reisbureau en dient te zijn voorzien van handtekening en kopie van de paspoorten van de ouders.

·Deelnemers onder de 18 jaar zijn er zelf voor verantwoordelijk dat de bestemming van keuze toestaat dat minderjarigen verblijven zonder ouderlijk toezicht.

·Deelname is alleen mogelijk op vertoon van een geldige studentenkaart van de vereniging UVSV.

·De korting is maar eenmalig inzetbaar per studentenkaart.

·Er wordt een korting verstrekt van 10% op de reissom van een pakketreis, vliegticket of startpakket geboekt bij de TUI winkel in Utrecht Centrum.

·De korting op vliegtickets is alleen geldig op vluchten geboekt in het TUI boekingssysteem en met eigen TUI luchtvaartmaatschappij.

·De vertrekperiode van de reis moet plaatsvinden voor 1 maart 2020.

Aansprakelijkheid

TUI Nederland N.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om rechtmatige redenen. TUI Nederland N.V. kan evenmin aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen. De organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten.

Geschillen

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisator zou moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij TUI Nederland N.V. zelf, beslist deze autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en afgehandeld. Druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor schadevergoeding of welke verplichting dan ook vanwege de organisator. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en bindende wijze beslecht worden door TUI Nederland N.V., zonder mogelijkheid tot verhaal, beroep of herziening.

Bescherming van de privacy

·De persoonsgegevens van de winnaars worden verwerkt conform de geldende privacywetgeving. Zij stemmen in met de privacyverklaring van de organisator zoals uiteengezet op https://www.tui.nl/overons/privacybeleid/. Zo hebben zij o.a. het recht op inzage in hun gegevens, evenals het recht fouten te doen verbeteren of hun gegevens te doen verwijderen uit de gegevensbank. Zulke vraag tot inzage, rechtzetting of verwijdering dient schriftelijk gericht te worden aan TUI Nederland N.V., Volmerlaan 3, (2288 GC) Rijswijk, Nederland.

 

 

Big smile weeks augustus 12 augustus 2019

Actievoorwaarden ‘BIG SMILE WEEKS’

 • De Actie ‘BIG SMILE WEEKS’ (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van TUI bestaat uit kortingen (hierna verder te noemen: de ‘Korting[en]’), op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 1 augustus 2019 tot en met 12 augustus 2019 (de Actieperiode) en die gelden voor vertrek in de periode 1 augustus 2019 tot en met 31 oktober 2019.
 • De korting bedraagt tot 200,- per persoon op geselecteerde Zonvakanties en geselecteerde Verre Reizen.
 • Korting tot 50,- per huisvesting op geselecteerde autovakanties.
 • De korting op geselecteerde stedentrips bedraagt maximaal 100,- per persoon.
 • De korting geldt uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra korting, Kassakorting, Aanbiedingskorting en/of Korting.
 • De kortingen zijn ook te boeken bij elk bij TUI aangesloten ANVR reisbureau.
 • De Actie is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen en Stedentrips zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. De Kortingen bij Autovakanties zijn per huisvesting. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Stad van de maand Berlijn 30 september 2019

 

· De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 50,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).

·De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 september tot en met 30 september 2019

·De Actie geldt voor vertrek in de periode 2 september 2019 tot en met 31 maart 2020.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.

·De Actie betreft een tijdelijke extra korting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit een Gratis 24-uurs hop-on-hop-off ticket t.w.v. 24,- p.p.

·Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

·        De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.

·        De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).

·        De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

·        De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

·Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

·TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

·Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Berlijn

·Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Berlijn in combinatie met een vlucht van KLM.

·Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 september 2019 tot en met 30 september 2019.

·Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 2 september 2019 tot en met 31 maart 2020.

·De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Berlijn.

·Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.

·Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering:

o   U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. U ontvangt hierover een separaat bericht per email.

o   De promotiecode is gelijk aan het reserveringsnummer van de boeking, welke terug te vinden is op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.

o   Tien werkdagen na boeking is de promotiecode geactiveerd. Via https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-stedentripweken/ kunt u de reservering voor gratis parkeren voldoen. Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.

o   Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.

o   De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 oktober 2019 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.

o   De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Berlijn. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.

o   Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.

o   Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.

·TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.

·De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.

·De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.

·TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer:

o   Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.

o   Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.

·Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.

·Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Dublin, Lissabon en Barcelona

De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 2 september tot en met 30 september 2019.

·De Actie geldt voor Dublin, Lissabon en Barcelona voor vertrek in de periode 2 september 2019 tot en met 31 maart 2020.

·De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Dublin, Lissabon en Barcelona

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Lissabon bestaat uit een gratis Hop-on Hop-off ticket voor 48 uur t.w.v. 22 euro p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.

·Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Barcelona bestaat uit een gratis city card voor 48 uur t.w.v. 20 euro p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.

·Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.

·Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Dublin bestaat uit 25,- extra korting p.p.

·Let op! Dit is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.

·De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Dublin, Lissabon en Barcelona.

·De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.

·De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.

·Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.

·TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.

·Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

 

Winactie Skip je winterdip 22 september 2019

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Skip je Winterdip” (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk, (hierna: “TUI”).

2. Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de actie kunnen worden ingediend bij TUI via mailadres: social.media@tui.nl Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

3. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist TUI.

4. TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website: https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden.

Deelname

5. Deelname is mogelijk van 1 september 2019 t/m 22 september 2019, 23:59 uur.

6. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.

7. Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V. of TUI Airlines Nederland B.V mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs.

8. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

Het Actiemechanisme

9.  Een Deelnemer neemt deel aan de Actie door op Instagram een foto te plaatsen met de hashtag #skipjewinterdip

10.Een Deelnemer dient zijn Instagram profiel openbaar te hebben staan zodat de betreffende foto kan worden teruggevonden.

11.Een Deelnemer jonger dan 18 jaar dient schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben. Op eerste verzoek van TUI dient deze schriftelijke toestemming overgelegd te worden.

12. De Winnaar van de Hoofdprijs dient in verband met het verzilveren van de Prijs, beschikbaar te zijn tussen 25 oktober 2019 en 2 november 2019. Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.

13. De Winnaars worden op basis van originaliteit gekozen door een onafhankelijke TUI-jury.

De Prijs

14.De Hoofdprijs bestaat uit één (1) compleet verzorgde reis (o.b.v. volpension) voor 2 personen naar Robinson Club Khao Lak in Thailand. De Prijs heeft een waarde van € 4.500,00. De reisdatum is 25 oktober 2019 tot en met 2 november 2019.

15.Naast de compleet verzorgde reis worden er nog 5 reisvouchers weggegeven. Een voucher heeft een waarde van          € 500,00.

16.TUI streeft er naar om binnen 1 week na afloop van de actieperiode de Winnaars bekend te maken. De Winnaars ontvangen een persoonlijk bericht op Instagram waarna het ontvangen van persoonsgegevens telefonisch contact wordt opgenomen.

17.Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.

18.De Winnaar van de Hoofdprijs is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.

19.De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. De Prijs kan evenmin ingezet en/of gebruikt worden voor reeds geboekte reizen.

20.TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.

21.Over de Winnaars en de Prijs zal niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

22.Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers, zullen door TUI worden verwerkt overeenkomstig haar privacy beleid. Daarnaast geldt voor het gebruik van Instagram door de Deelnemer (en het daarop plaatsen van de foto) het op enig moment geldende privacy beleid van het betreffende platform.

Overig

23. TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.

24. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.

·  Gebruikte foto’s mogen de privacy of auteurs- en/of portretrechten van welke (rechts)persoon dan ook, levend of overleden, niet aantasten of schenden of op andere wijze inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrechten van een (rechts)persoon/personen. De Deelnemer vrijwaart TUI voor eventuele claims van derden verband houdende met de door de Deelnemer gepubliceerde foto. 

· Gebruikte foto’s mogen niet verwijzen naar concurrenten van TUI (en/of Kras);

· Op gebruikte foto’s mag geen auteursrecht van een derde (anders dan het auteursrecht van de Deelnemer zelf) rusten;

· Inzendingen die worden beoordeeld als immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van TUI, worden gediskwalificeerd. 

· TUI behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.

 

 

 

Actievoorwaarden 'Maak kans op een reis naar TIME TO SMILE Balaia Senses' 27 oktober 2019

Algemeen

 •  Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie “Maak kans op een reis naar TIME TO SMILE Balaia Senses” (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk, (hierna: “TUI”).
 • Op de Actie zijn de onderhavige actievoorwaarden van toepassing (hierna: “Actievoorwaarden”). Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de actie kunnen worden ingediend bij TUI via mailadres: businessdevelopment@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist TUI.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, Prijs, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemers en/of Winnaar. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website: https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden.

Deelname

 • Deelname is mogelijk van 13 september 2019 t/m 27 oktober 2019, 23:59 uur.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V. of TUI Airlines Nederland B.V mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs.
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

Het Actiemechanisme

 • Een Deelnemer neemt deel aan de Actie door op de TUI Community (https://community.tui.nl/nieuws-52/win-een-reis-in-de-tui-experience-store-1580) een selfiefoto te plaatsen die gemaakt is in de TUI Experience Store in Utrecht (locatie: Hollandse Toren 93-95, 3511 BN Utrecht).
 • Een Deelnemer dient een TUI Community account te hebben of aan te maken zodat de betreffende foto kan worden gepost.
 • Een Deelnemer jonger dan 18 jaar dient schriftelijke toestemming van hun ouders/verzorgers te hebben. Op eerste verzoek van TUI dient deze schriftelijke toestemming overgelegd te worden.
 • De Winnaar van de Hoofdprijs dient in verband met het verzilveren van de Prijs, beschikbaar te zijn tussen 25 oktober 2019 en 2 november 2019. Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.
 • De Winnaars worden op basis van originaliteit gekozen door een onafhankelijke TUI-jury.

De Prijs

 • De Hoofdprijs bestaat uit één (1) compleet verzorgde reis van 8 dagen (o.b.v. logies ontbijt) voor 2 personen naar TIME TO SMILE Balaia Senses in Portugal.
 • De Prijs heeft een waarde van € 1.200,00. De reisdatum valt in de periode 01 januari 2020 tot en met 23 maart 2020.
 • TUI streeft er naar om binnen 1 week na afloop van de actieperiode de Winnaars bekend te maken. De Winnaars ontvangen een persoonlijk bericht waarna het ontvangen van persoonsgegevens telefonisch contact wordt opgenomen. 
 • Indien de Winnaar van de Hoofdprijs in de genoemde periode niet beschikbaar is, kan hij geen aanspraak maken op de Prijs, noch op een vergoeding of compensatie anderszins.
 • De Winnaar van de Hoofdprijs is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
 • De Prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. De Prijs kan evenmin ingezet en/of gebruikt worden voor reeds geboekte reizen.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 • Over de Winnaars en de Prijs zal niet worden gecorrespondeerd.

Privacy

 • Eventueel verzamelde persoonsgegevens van de Deelnemers, zullen door TUI worden verwerkt overeenkomstig haar privacy beleid. Daarnaast geldt voor het gebruik van TUI Community door de Deelnemer (en het daarop plaatsen van de foto) het op enig moment geldende privacy beleid van het betreffende platform.

Overig

 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de Prijs, de ontvangst van de Prijs of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Gebruikte foto’s mogen de privacy of auteurs- en/of portretrechten van welke (rechts)persoon dan ook, levend of overleden, niet aantasten of schenden of op andere wijze inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrechten van een (rechts)persoon/personen. De Deelnemer vrijwaart TUI voor eventuele claims van derden verband houdende met de door de Deelnemer gepubliceerde foto.
 • Gebruikte foto’s mogen niet verwijzen naar concurrenten van TUI (en/of Kras);
 • Op gebruikte foto’s mag geen auteursrecht van een derde (anders dan het auteursrecht van de Deelnemer zelf) rusten;
 • Inzendingen die worden beoordeeld als immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van TUI, worden gediskwalificeerd.
 • TUI behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.
Actievoorwaarden Stad van de Maand New York 31 oktober 2019
 • De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 75,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 oktober tot en met 31 oktober 2019
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.
 • De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 75,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit een gratis entreeticket One World Observatory t.w.v. €35 p.p.
 • Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.
 • De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand New York

 • Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar New York in combinatie met een vlucht van KLM.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 oktober 2019.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in New York.
 • Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.
 • Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering:
 • o    U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. U ontvangt hierover een separaat bericht per email.
 • o    De promotiecode is gelijk aan het reserveringsnummer van de boeking, welke terug te vinden is op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.
 • o    Tien werkdagen na boeking is de promotiecode geactiveerd. Via https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-stedentripweken/ kunt u de reservering voor gratis parkeren voldoen. Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.
 • o    Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.
 • o    De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 maart 2020 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.
 • o    De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in New York. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.
 • o    Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.
 • o    Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.
 • TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.
 • De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.
 • De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.
 • TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer:
 • o    Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.
 • o    Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Boedapest, Sevilla, Parijs en Lissabon

De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 oktober tot en met 31 oktober 2019.

 • De Actie geldt voor Boedapest voor vertrek in de periode 17 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt voor Sevilla voor vertrek in de periode 17 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt voor Parijs voor vertrek in de periode 1 november 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt voor Lissabon voor vertrek in de periode 17 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Boedapest, Sevilla, Parijs en Lissabon
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Boedapest bestaat uit een gratis ticket Hop-on Hop-off Tour t.w.v. €21,- p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Sevilla bestaat uit een gratis ticket Guadalquivir River Cruise t.w.v. €20,- p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Parijs bestaat uit 25,- korting p.p.
 • Let op! Dit is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief trein.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Lissabon bestaat uit 25,- korting p.p.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Boedapest, Sevilla, Parijs en Lissabon.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 
Actievoorwaarden Stad van de Maand Rome 1 december 2019
 • De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een kassakorting van 50,-, gratis parkeren via Quick Parking op Schiphol (i.c.m. een vlucht van KLM ) en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 november tot en met 1 december 2019
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen.
 • De Actie betreft een tijdelijke kassakorting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit een gratis Rome Hop-On Hop-Off Tour t.w.v €25 p.p.
 • Deze extra’s dienen afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen mogelijk in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.
 • De Actie bestaat daarnaast uit gratis parkeren met Quick Parking op Schiphol. Zie hiervoor onderstaande, aanvullende voorwaarden.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties en marathonreizen (TUI Sports).
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Rome'

 • Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Rome in combinatie met een vlucht van KLM.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 november 2019 tot en met 1 december 2019.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.
 • De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Rome.
 • Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.
 • Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering: 
  - U ontvangt de informatie over hoe en waar de promotiecode geactiveerd kan worden bij uw reisbescheiden/e-tickets.
  - U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. Deze is terug te vinden op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.
  - Indien u langer boekt dan 21 dagen voor vertrek, wordt uw promotiecode geactiveerd op het moment dat u de reisbescheiden/e-tickets ontvangt. Dat is 21 dagen voor vertrek. 
  - Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd. 
 • o    Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.
 • o    De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 oktober 2020 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.
 • o    De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Rome. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.
 • o    Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.
 • o    Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.
 • TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.
 • De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.
 • De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.
 • TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer: 
 • o    Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.
 • o    Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.

Actievoorwaarden 'Schaduwsteden Krakau, Athene, Valencia en Wenen'

 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 november tot en met 1 december 2019.
 • De Actie geldt voor Krakau, Athene, Valencia en Wenen voor vertrek in de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020. 
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Krakau, Athene, Valencia en Wenen.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Krakau, Valencia en Wenen bestaat uit 25,- korting p.p. 
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis. 
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ voor Athene bestaat uit een gratis Hop on Hop off tour t.w.v. 25 euro p.p. Let op! Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt, inclusief vlucht.
 • Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties voor Krakau, Athene, Valencia en Wenen.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing. 

Aanvullende voorwaarden 'Stad van de Maand Rome'

 • Het Stad van de Maand-onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, betreft een promotiecode per individuele boeking voor Quick Parking (Locatie T, TUI Parking). Hier kan een reservering mee worden gemaakt voor de Quick Parking service. Bijvoorbeeld: wanneer één hoofdboeker voor vier personen boekt, ontvangt de hoofdboeker dus één promotiecode.
 • De Actie geldt op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Rome in combinatie met een vlucht van KLM.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 1 november 2019 tot en met 1 december 2019.
 • Het Stad van de Maand – onderdeel ‘Gratis parkeren met Quick Parking’, geldt voor vertrek in de periode 1 november 2019 tot en met 31 oktober 2020.
 • De promotiecode geeft recht op gratis parkeren bij eerder genoemde parking tijdens uw verblijf in Rome.
 • Wanneer de boeking plaatsvindt binnen 3 werkdagen voor vertrek, is het niet meer mogelijk om de boeker een unieke reserveringscode te bezorgen. Boekingen met een vertrek binnen drie werkdagen hebben dus geen recht op de unieke code om gebruik te kunnen maken van het gratis parkeren op Schiphol.
 • Ten aanzien van de unieke promotiecode en de reservering: 
 • o    U ontvangt per boeking één promotiecode, welke gelijk is aan uw reserveringsnummer. U ontvangt hierover een separaat bericht per email.
 • o    De promotiecode is gelijk aan het reserveringsnummer van de boeking, welke terug te vinden is op de boekingsbevestiging. Het reserveringsnummer bestaat uit 6 karakters.
 • o    Tien werkdagen na boeking is de promotiecode geactiveerd. Via https://www.quickparking.com/nl-nl/tui-stedentripweken/ kunt u de reservering voor gratis parkeren voldoen. Indien u boekt met een vertrekdatum binnen 21 dagen, is uw promotiecode binnen 48 uur geactiveerd.
 • o    Na het verzilveren van de promotiecode ontvangt u een reserveringsbevestiging van Quick Parking per e-mail. Dit reserveringsbewijs dient te worden meegenomen op de dag dat er van de service gebruik wordt gemaakt.
 • o    De promotiecode moet binnen eerder genoemde vertrekperiode worden ingewisseld bij Quick Parking. Na 31 oktober 2020 vervalt de code en het gebruikmakingsrecht.
 • o    De promotiecode geldt gedurende uw verblijf in Rome. Wilt u langer gebruik maken van de service dan dat uw boeking geldig is, dient de boeker het resterende bedrag zelf te betalen.
 • o    Kies tijdens het maken van de reservering voor gratis parkeren bij betalingswijze ‘betalen bij parkeren’.
 • o    Wanneer u zich niet houdt aan het geen in deze Actievoorwaarden is gesteld kan TUI Nederland N.V. het recht op gebruik ontzeggen.
 • TUI Nederland N.V. heeft te allen tijde het recht om de Actie tijdens de Actieperiode aan te passen of te beëindigen.
 • De Actie is op basis van beschikbaarheid. Er zijn een beperkt aantal plaatsen per periode beschikbaar in het reserveringssysteem van Quick Parking. TUI Nederland N.V. en Quick Parking behouden zich hierdoor het recht de reservering te blokkeren. TUI Nederland N.V. kan de gebruikmaking van de Actie dan ook niet garanderen.
 • De waarde van de Actie kan niet in geld of andere vorm worden uitgekeerd. Ook niet wanneer u, om welke reden dan ook, geen gebruik heeft gemaakt van de Actie.
 • TUI Nederland N.V. behoudt zich het recht om de promotiecode of de reeds gemaakte parkeerreservering te annuleren wanneer: 
 • o    Er sprake is van een annulering of omboeking van de eerder gemaakte pakketreis waardoor de eventuele nieuwe boeking niet meer voldoet aan de voorwaarden van deze Actie.
 • o    Er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of wanneer er een verdenking van fraude of misbruik bestaat. Bijvoorbeeld wanneer uw parkeerreservering langer is dan uw geboekte reisduur.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het TUI Customer Services Center.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten over het maken van de parkeerreservering kunnen worden gesteld bij Quick Parking. Zie voor contactinformatie: www.quickparking.com/nl-nl/ of neem telefonisch contact op met 020 – 717 9700.
Big Smile Weeks oktober 2019 4 november 2019
 • De Actie 'BIG SMILE WEEKS' (hierna verder te noemen: de 'Actie') van TUI bestaat uit kortingen (hierna verder te noemen: de 'Korting[en]'), op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 24 oktober 2019 tot en met 4 november 2019 (de Actieperiode) en die gelden voor vertrek in de periode van 24 oktober tot en met 31 maart 2020. 
 • De Korting bedraagt tot 200,- per persoon op geselecteerde Zonvakanties en geselecteerde Verre Reizen. 
 • Korting tot 50,- per huisvesting op geselecteerde wintersportvakanties naar Oostenrijk en Finland. 
 • De korting op geselecteerde stedentrips bedraagt maximaal 100,- per persoon 
 • De korting geldt uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven. 
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra Korting, Kassakorting, Aanbiedingskorting en/of Korting. 
 • De Kortingen zijn ook te boeken bij elk bij TUI aangesloten ANVR reisbureau. 
 • De Actie is van toepassing op reizen die ten tijden van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn. 
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre Reizen en Stedentrips zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. De Kortingen bij wintersportvakanties zijn per huisvesting. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde. 
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen. 
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen. 
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html 
Black Friday 2019 2 december 2019

Actievoorwaarden Black Friday 

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie 'Black Friday' (hierna: "De actie"), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Volmerlaan 3, 2288 GC te Rijswijk (hierna: "TUI"). 
 • Door gebruik te maken van de Actie, verklaren klanten die gebruik maken van de Actie (hierna: "Deelnemers") te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze voorwaarden (hierna: "Actievoorwaarden"). 
 • TUI behoudt zich het recht voor om deze Actie te wijzigen of te beëindigen en de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaane kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden. 

Het Actiemechanisme

 • De 'Black Friday Deals' (hier verder te noemen 'Korting{en}') geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakantie, Verre Vakanties, Stedentrips, Wintersport Vakanties en losse vliegtickets. 
 • De korting bedraagt tot 200,- per persoon. 
 • De Korting is alleen van toepassing van maandag 25 november 2019 vanaf 10:00 uur tot en met maandag 2 december 2019. 
 • De kortingscode geldt alleen op boekingen gemaakt via tui.nl, TUI winkels, mobiele TUI reisagenten, het TUI Customer Services Center en bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen en segmentboekingen. 
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Korting, tenzij anders vermeld. 

Voorwaarden van toepassing vanaf maandag 25 november:

 • RIU korting tot wel €100,- extra per persoon geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) met een reisduur van 8-9 dagen. 
 • Florida korting tot wel €150,- extra per persoon geldt op de wintermaanden (december 2019, januari 2020, februari 2020)  en op een selectie van hotels met een reisduur van 9-16 dagen.
 • Oostenrijkse accommodatie Sportklause korting tot wel €75,- extra per boeking geldt op de wintermaanden (december 2019, januari 2020, februari 2020) met een reisduur van 8 dagen.

Voorwaarden kortingscode van toepassing vanaf dinsdag 26 november

 • De 'Black Friday Kortingscodes' (hierna verder te noemen 'Kortingscode{s}') geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre Vakanties, Stedentrips, Wintersport Vakanties en losse vliegtickets.
 • Het kortingsbedrag wat gegeven wordt middels een kortingscode is per boeking en extra op eventuele andere kortingen. 
 • De Kortingscodes zijn van toepassing vanaf dinsdag 26 november tot en met maandag 2 december op geselecteerd aanbod. 
 • Alleen op dinsdag en donderdag worden de kortingscodes gecommuniceerd via email en eigen kanalen van TUI, in ieder geval op de website www.tui.nl.
 • De kortingscode is alleen van toepassing op boekingen gemaakt via tui.nl, TUI winkels, mobiele TUI reisagenten, het TUI Customer Services Center en bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De kortingscode is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen en segmentboekingen. 
 • Tijdens de Actieperiode, vanaf dinsdag 26 november, kan de Kortingscode worden verwerkt tijdens het boekingsproces. De kortingscode kun je in de laatste stap van de reservering toevoegen op de controleren & boeken pagina. 
 • Het gebruik van kortingscode is vrijblijvend en is alleen van toepassing op de volgende reizen 

Pakketreis New York:

 • Pakketreizen naar New York in combinatie met een vlucht waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • Kortingscode BF19NYC is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 26 nocember 2019 t/m 2 december 2019
 • De vertrekperiode is van december 2019 t/m oktober 2020
 • Het kortingsbedrag is €75,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen) 
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar New York op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Pakketreis Afrika: 

 • Pakketreizen naar de volgende bestemmingen; Zanzibar, Kenia, Mauritius, Senegal, Gambia, Kaapverdië (Sal en Boa Vista), waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • De kortingscode BF19AFR is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 26 november 2019 t/m 2 december 2019.
 • De vertrekperiode is van december 2019 t/m maart 2020
 • Het kortingsbedrag is €100,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen)
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar bovengenoemde bestemmingen op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Pakketreis naar Finland

 • Pakketreizen naar Finland waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • De kortingscode BF19FIN is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 26 november 2019 t/m 2 december 2019
 • De vertrekperiode is van 1 februari 2020 t/m 31 maart 2020.
 • Het kortingsbedrag is €75,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen).
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar bovengenoemde bestemmingen op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Voorwaarden van toepassing vanaf woensdag 27 november:

 • TUI Blue korting tot wel €75,-  per boeking en is geldig op een selectie van TUI Blue hotels met een reisduur van 8-9 dagen. 
 • Antillen korting (Aruba, Bonaire, Curaçao)  tot wel €150,- per boeking geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) en op een selectie van hotels met een reisduur van 9-16 dagen.
 • Paramaribo vliegtickets vanaf prijs €399 geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020)  met een reisduur van 9-23 dagen.

Voorwaarden kortingscode van toepassing vanaf donderdag 28 november

 • De ‘Black Friday Kortingscodes’ (hierna verder te noemen ‘Kortingscode(s)’)  geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakantie, Verre Vakanties, Stedentrips, Wintersport Vakanties en losse vliegtickets. 
 • Het kortingsbedrag wat gegeven wordt middels een kortingscode is per boeking en extra op eventuele andere kortingen. 
 • De Kortingscodes zijn van toepassing vanaf donderdag 28 november tot en met maandag 2 december op geselecteerd aanbod. 
 • Alleen op dinsdag en donderdag worden de kortingscodes gecommuniceerd via email en eigen kanalen van TUI, in ieder geval op de website www.tui.nl.
 • De kortingscode is alleen van toepassing op boekingen gemaakt via tui.nl, TUI winkels, mobiele TUI reisagenten, het TUI Customer Services Center en bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoren.
 • De Kortingscode is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen en segmentboekingen. 
 • Tijdens de Actieperiode, vanaf donderdag 28 november, kan de Kortingscode worden verwerkt tijdens het boekingsproces. De kortingscode kun je in de laatste stap van de reservering toevoegen op de controleren & boeken pagina. 
 • Het gebruik van de kortingscode is vrijblijvend en is alleen van toepassing op de volgende reizen: 

Pakketreis Azoren

 • Pakketreizen naar de Azoren (Sao Miguel en Terceira) waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • De kortingscode BF19AZO is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 28 november 2019 t/m 2 december 2019. 
 • De vertrekperiode is van 1 mei 2020 t/m 30 juni 2020.
 • Het kortingsbedrag is €150,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen)
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar bovengenoemde bestemmingen op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Pakketreis Royalton Luxury Resorts

 • Pakketreizen naar een Blue Diamond Resort in Mexico, Dominicaanse Republiek, Jamaica en Cuba waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • De kortingscode BF19RLR is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 28 november 2019 t/m 2 december 2019. 
 • De vertrekperiode is van december 2019 t/m maart 2020
 • Het  kortingsbedrag is €200,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen).
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar bovengenoemde bestemmingen op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Pakketreis Oostenrijk – Mayrhofen 

 • Pakketreizen naar Oostenrijk - Mayrhofen waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 
 • De kortingscode BF19OOS is van toepassing. 
 • De kortingscode is alleen van toepassing in de boekingsperiode van 28 november 2019 t/m 2 december 2019. 
 • De vertrekperiode is van 14 december 2019 t/m 31 maart 2020
 • Het  kortingsbedrag is €75,- extra per boeking (bovenop eventuele andere kortingen)
 • De kortingscode is niet van toepassing op reizen naar bovengenoemde bestemmingen op basis van eigen vervoer of segmentreizen. 

Voorwaarden van toepassing vanaf vrijdag 29 november

 • Turkije korting tot wel €150,- extra per persoon geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) en zomermaanden (april 2020, mei 2020, juni 2020) met een reisduur van een week. 
 • Kenia en Tanzania korting tot wel €150,- extra per persoon geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) met een reisduur van 9-16 dagen.
 • Val Gardena korting tot wel €75,- extra per persoon geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) met een reisduur van 8 dagen. 
 • Rome korting tot wel €75,- extra per persoon gedurende de wintermaanden (december 2019, januari 2020, februari 2020) en zomermaanden (april 2020, mei 2020, juni 2020, juli 2020, augustus 2020, september 2020, oktober 2020) met een reisduur van 4-6 dagen.
 • De Canarische eilanden tot wel €50,- extra per persoon geldt op de wintermaanden (december 2019, januari 2020, februari 2020 en zomermaanden (april 2020, mei 2020, juni 2020) met een reisduur van een week. 
 • All inclusive hotels op Aruba, Bonaire en Curaçao tot wel €200,- extra per persoon geldt op de zomermaanden (april 2020, mei 2020, juni 2020) met een reisduur van 9-16 dagen.
 • Korting op Cuba, Dominicaanse Republiek, Jamaica, Mexico en Florida tot wel €150 extra per  persoon geldt op de wintermaanden  (december 2019, januari 2020, februari 2020) en zomermaanden (april 2020, mei 2020, juni 2020) met een reisduur van 9-16 dagen.
 • Paloma korting tot wel €150,- extra per persoon geldt op een selectie van hotels gedurende de zomermaanden (april 2020 t/m augustus 2020) en met een reisduur van 8-15 dagen.

Alle kortingen gelden waar rechtstreeks naar wordt verwezen via een link op de pagina tui.nl/blackfriday. 

Toelichting
Toelichting vakantiesoorten en begrippen
 • Pakketreis: combinatie van ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten voor dezelfde reis of vakantie, ingeval: i) de diensten worden gecombineerd door één handelaar, eventueel op verzoek of overeenkomstig de keuze van de reiziger, voordat er één overeenkomst betreffende alle diensten wordt gesloten; of ii) deze diensten, ongeacht of er afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, worden:
  • afgenomen bij één verkooppunt en gekozen voordat de reiziger ermee instemt te betalen;
  • aangeboden, afgenomen of gefactureerd voor een gezamenlijke prijs of een totaalprijs;
  • aangeprezen of afgenomen onder de term “pakketreis” of vergelijkbare term;
  • gecombineerd nadat er een overeenkomst is gesloten waarbij de handelaar de reiziger laat kiezen uit een selectie van verschillende soorten reisdiensten; of
  • afgenomen van verschillende handelaren via onderling verbonden online boekingsprocedures, waarbij de naam, de betalingsgegevens en het e-mailadres van de reiziger worden verstrekt door de handelaar met wie de eerste overeenkomst wordt gesloten aan een andere handelaar of handelaren en er met de laatstgenoemde handelaar of handelaren een overeenkomst wordt gesloten uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste Reisdienst; tenzij één soort Reisdienst wordt gecombineerd met één of meer andere toeristische diensten die (i) geen aanzienlijk deel van de waarde van de combinatie vormen, niet als essentieel kenmerk van de combinatie worden aangeprezen of anderszins geen essentieel kenmerk van de combinatie vertegenwoordigen en/of (ii) pas worden gekozen en afgenomen nadat de nakoming van een Reisdienst is begonnen.
 • Speciale Actie Pakketreizen: Pakketreizen die één of meerdere vluchten omvatten en waarbij het ticket is uitgegeven in het kader van een speciale actie van de betreffende luchtvaartmaatschappij. Voor deze Pakketreizen gelden bijzondere voorwaarden die worden gepubliceerd in het Reisaanbod.
 • Cruise: een Pakketreis die in onze reisbrochure en op www.tui.nl is gepubliceerd als cruise en waarin (een deel van) de reis wordt afgelegd per schip, terwijl je op dat schip van accommodatie wordt voorzien.
 • Overland Pakketreis: een Pakketreis die voldoet aan de volgende voorwaarden:
  • de bestemming is gelegen binnen Europa;
  • de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als auto- of wintersportvakantie
  • het vervoer van en naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
  • de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip.
 • Stedentrip: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als stedentrip en waarbij het doel van de reis vooral is het bezoeken en verblijven in een stad.
 • Verre Reis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als verre reis, een bestemming buiten Europa bevat die niet onder de landen als genoemd bij Zonvakantie valt en ook niet onder de definitie van Stedentrip valt.
 • Wintersportvakantie: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als wintersportreis, en waarbij het vervoer van en naar de bestemming door ons (en niet door jou) wordt geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein of bus).
 • Zonvakantie: een Pakketreis die aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als zonvakantie;
  • de reis bevat een bestemming in een of meer van de volgende landen: Spanje (inclusief de Balearen en de Canarische Eilanden), Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Frankrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Albanië, Griekenland, Bulgarije, Turkije, Israël, Jordanië, Egypte, Cyprus, Malta, Tunesië en Marokko;
  • het vervoer naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
  • de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip of staat gepubliceerd onder Autovakantie op www.tui.nl/autovakantie/.
 • Rondreis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op Onze Website is gepubliceerd als rondreis en waarin meerdere accommodaties worden aangedaan gedurende de reisduur.
 • Reisdienst: dienst betreffende:
  • i. personenvervoer;
  • ii. accommodatie die niet wezenlijk deel uitmaakt van personenvervoer en die niet voor bewoning is bestemd;
  • iii. verhuur van auto’s, andere motorvoertuigen als bedoeld in de Richtlijn 2007/46/EG of motorrijwielen waarvoor een rijbewijs van categorie A in overeenkomst met Richtlijn 2006/126/EG is vereist;
  • iv. andere toeristische diensten die niet wezenlijk deel uitmaken van een reisdienst in de zin van de onderdelen i, ii of iii hiervoor;
 • Gekoppeld Reisarrangement: ten minste twee verschillende soorten Reisdiensten die voor dezelfde reis of vakantie worden afgenomen, die geen Pakketreis vormen en waarvoor afzonderlijke overeenkomsten worden gesloten met verschillende reisdienstverleners, waarbij een handelaar (bijvoorbeeld uw reisagent):
  • i. tijdens één bezoek aan of contactmoment met het eigen verkooppunt het apart selecteren en apart betalen van elke Reisdienst door u faciliteert; of
   ii. op gerichte wijze de afneming van ten minste één aanvullende Reisdienst bij een andere handelaar faciliteert waarbij uiterlijk 24 uur na de bevestiging van de boeking van de eerste Reisdienst een overeenkomst met die andere handelaar wordt gesloten; tenzij niet meer dan één soort Reisdienst en één of meer andere toeristische diensten als bedoeld in de definitie van Reisdienst onder iv worden afgenomen en de laatstgenoemde diensten geen aanzienlijk deel van de gecombineerde waarde van de diensten vormen en niet als een essentieel kenmerk van de reis of vakantie worden aangeprezen en anderszins geen essentieel kenmerk van de reis of vakantie vertegenwoordigen.
 • Seizoenen: het zomerseizoen loopt van 1 april tot en met 31 oktober. Het winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart.
 • Kassakorting: kassakorting is een actiekorting die geldig is voor een specifieke looptijd. De kassakorting voor vlieg-, zon- en verre bestemmingen is een korting per persoon per verblijf. De korting wordt gegeven op de vlucht en is geldig voor het complete aanbod. Voor autovakanties en stedentrips geldt de korting op geselecteerde bestemmingen waarbij voor autovakanties de korting per boeking geldt en bij stedentrips per persoon.
TUI Garanties

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de TUI garanties, deze bestaan uit: Omruilgarantie, Laagsteprijsgarantie, We-lossen-het-op-garantie, Niet-goed-geld-terug-garantie.

Algemene voorwaarden

 • De TUI Garanties zijn van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De TUI Garanties gelden alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, TUI Customer Services Center, één van de 135 TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten (hierna te noemen: kanalen).
 • Voor boekingen geldt dat zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen, de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing zijn. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • De TUI Garanties gelden op boekingen gemaakt vanaf 24/08/2018 en met een vertrekdatum vanaf 25/10/2018.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de TUI Garanties aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoud zich het recht voor om de TUI Garanties te beëindigen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers c.q. reizigers.
 • Wijzigingen, stopzetten, of aanpassingen van de voorwaarden of de inhoud van de TUI Garanties zal door TUI bekend worden gemaakt via de website www.tui.nl/campagne-voorwaarden/
 • Voor boekingen gemaakt via een Nederlands kanaal is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de TUI Garanties en haar voorwaarden kunnen worden gesteld via bovengenoemde kanalen.
 • Aanvullende voorwaarden: naast de voorwaarden die staan vermeld onder het kopje ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’ zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing op de onderdelen ‘omruilgarantie’, ‘laagsteprijsgarantie’, ‘we-lossen-het-op-garantie’, ‘niet-goed-geld-terug-garantie’.

Voorwaarden Laagsteprijsgarantie

 • De Laagsteprijsgarantie geldt op door TUI aangeboden Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Laagsteprijsgarantie is niet van toepassing op boekingen die op aanvraag zijn gemaakt en daarmee buiten de standaard voorraad vallen, door kanalen samengestelde reizen en de verkoop van losse vliegtickets, TUI Villa's, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Gekoppelde Reisarrangementen. 
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient het om een vooraf samengestelde pakketreis te gaan en dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn, met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen en deze wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de Laagsteprijsgarantie slechts op een beperkt aantal vluchten; De Laagsteprijsgarantie is niet van toepassing indien er afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Of er sprake is van afwijkende annuleringsvoorwaarden, wordt tijdens het boekingsproces bij de vluchtkeuze kenbaar gemaakt middels een melding dat afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Deze afwijkende annuleringsvoorwaarden staan tevens vermeld op de reisspecificatie. 

 

 • De Laagsteprijsgarantie betekent dat wanneer exact dezelfde reis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) bij een andere, op de Nederlandse markt actieve reisaanbieder (die de pakketreis ook vooraf heeft samengesteld en gepubliceerd; dynamic packaging is uitgesloten) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig en binnen 5 werkdagen na boeking (te rekenen vanaf het moment dat de boeking is gemaakt) kan worden teruggevraagd. Vanaf 61 dagen voor vertrek vervalt de Laagsteprijsgarantie en kan hierop geen beroep (meer) worden gedaan. 
 • Voor de prijsvergelijking geldt dat alle reiselementen gelijk moeten zijn, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend): 
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype*), verzorging, vertrek- en aankomstluchthaven en eventuele tranfer. * Wij streven naast een ideale prijs ook een zo comfortabel mogelijk verblijf na. Als een kamertype echt niet geschikt is voor meer personen dan het aan kan, kiezen wij ervoor om dit eerlijk te publiceren. Het spreekt vanzelf dat we ook geen prijsvergelijking kunnen maken als een andere reisorganisator hier minder principieel mee omgaat. 
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven. 
  • De reisdatum, -duur en periode dienen ongewijzigd te blijven. 
  • Het type zitcomfort dient ongewijzigd te blijven.
 • Het aanbod van de andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt mag niet onderhevig zijn aan 100% annuleringskosten zulks ongeacht het tijdstip van eventuele annulering (non-refundable). 
 • Indien het aanbod van de andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt gratis nachten zijn inbegrepen, kan enkel een beroep worden gedaan op de Laagsteprijsgarantie indien deze gratis nachten op gelijke wijze (zouden) zijn inbegrepen in het aanbod van TUI. 
 • De kostprijs van eventueel bij TUI bijgeboekt (reis)diensten worden te allen tijde in mindering gebracht op de te vergelijken reissom. 

 

 • Terugbetaling kan eenmalig worden aangevraagd wanneer de hoofdboeker kan aantonen (middels het hieronder omschreven Bewijs) dat er binnen 5 dagen na boeking, sprake is van een verschil in de reissom van de gemaakte boeking en de op dat moment geldende reissom van dezelfde vakantie bij een andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt, daarbij uitgaande van de reissom die op het uiteindelijke prijsoverzicht (kassabon) wordt getoond. Terugbetaling dient te allen tijde plaats te vinden binnen 5 dagen na boeking, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) terugbetaling vervalt.
 • Als Bewijs wordt aangemerkt (onder meer): printscreen(s) of foto('s) waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het Bewijs is opgemaakt, duidelijk staan vermeld. Het Bewijs dient te allen tijde te zijn opgemaakt binnen 5 dagen na boeking en dient gelijktijdig met de aanvraag tot terugbetaling te worden aangeleverd. Of en in hoeverre het door de hoofdboeker geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI. Bij de aanvraag tot terugbetaling dient de hoofdboeker - naast het Bewijs - in ieder geval tevens de boekingsbevestiging te overleggen. Na controle en goedkeuring door TUI, passen wij onze prijs aan en geven een extra korting van € 50,- per boekingsdossier voor Zonvakanties en Verre Reizen en € 12,50 per boekingsdossier voor Stedentrips en Autovakanties. 
 • De Laagsteprijsgarantie wordt eveneens toegepast voor nog te maken boekingen, wanneer exact dezelfde reis bij een andere reisaanbieder actief op de Nederlandse markt, een goedkopere prijs heeft dan de prijs die op dat moment bij TUI van toepassing is, daarbij uitgaande van de reissom die op het uiteindelijke prijsoverzicht (kassabon) wordt getoond. Een consument kan bij TUI binnen 5 dagen na het opmaken van het bovenomschreven Bewijs, een beroep doen op deze goedkopere prijs. Een beroep op deze goedkopere prijs dient te allen tijde plaats te vinden binnen 5 dagen na het opmaken van het bovenomschreven Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op de goedkopere prijs vervalt. Of en in hoeverre het geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI. Na controle en goedkeuring door TUI, passen wij onze prijs aan en geven een extra korting van € 50,- per boekingsdossier voor Zonvakantie en Verre Reizen en € 12,50 per boekingsdossier voor Stedentrips en Autovakanties. 
 • Terugbetaling van het verschil kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het reisbureau / mobiele reisadviseur / de reisagent en wordt in overleg tussen de hoofdboeker en het Customer Services Center of het reisbureau / mobiele reisadviseur / de reisagent uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Customer Services Center op https://www.tui.nl/contact/ of neem contact op met het betreffende reisbureau/reisadviseur/reisagent.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.

Voorwaarden Omruilgarantie

 • De omruilgarantie geldt op door TUI aangeboden vooraf georganiseerde pakketreizen: Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn. Dit geldt zowel voor de reis die men wenst om te boeken als de nieuw gewijzigde boeking.
 • De omruilgarantie betekent dat een pakketreis zonder opgave van reden en zonder wijzigingskosten verschuldigd te zijn, eenmalig kan worden omgeboekt naar een andere pakketreis uit hetzelfde seizoen waarin aanvankelijk zou worden gereisd.
 • Omboeken kan tot uiterlijk 28 dagen voor vertrekdatum.
 • Omruilen kan uitsluitend worden uitgevoerd via het TUI Customer Services Center, één van de 135 TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten.
 • Enkel de hoofdboeker van de boeking kan de boeking eenmalig wijzigen. Wordt er nadien nog een wijziging gevraagd, dan gelden de normale wijzigingskosten.
 • Met betrekking tot het wijzigen van een bestaande boeking geldt:
  • De bestaande reis moet worden omgeboekt voor een door TUI georganiseerde pakketreis zoals eerder omschreven.
  • De accommodatie en luchthaven (wanneer een vlucht is inbegrepen) van aankomst mogen niet hetzelfde zijn als in de bestaande boeking.
  • Indien de bestaande boeking wordt gewijzigd en de nieuwe reissom valt hoger uit dan in de oorspronkelijke boekingsbevestiging, dient de klant het verschil bij te betalen. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt, is de lagere reissom verschuldigd en wordt de eventueel reeds voldane aanbetaling verrekend binnen de 14 dagen.
  • De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen.
  • De waarde van de oorspronkelijke boeking is bepaald op het moment van boeking ervan en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
  • Elke wijziging die niet onder bovenstaande voorwaarden valt, is automatisch aan de normale wijzigingskosten onderworpen.
 • De omruilgarantie geldt niet op boekingen gemaakt voor 24/08/2018 en is niet van toepassing op boekingen die op aanvraag zijn gemaakt en daarmee buiten de standaard voorraad vallen, door kanalen samengestelde reizen en de verkoop van losse vliegtickets, TUI Villa’s, Sportreizen, Cruises, Rondreizen en Gekoppelde Reisarrangementen.
 • Indien een vlucht binnen de pakketreis wordt uitgevoerd door Transavia, geldt de Omruilgarantie uitsluitend op een select aantal vluchten. Dit wordt tijdens het boekingsproces bij de vluchtkeuze kenbaar gemaakt middels de melding dat er afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Ook op uw reisspecificatie staan de afwijkende voorwaarden vermeld.

Voorwaarden We-lossen-het-op-garantie

 • TUI belooft haar reizigers altijd bereikbaar te zijn, tijdens en na afloop van de reis. Uiteraard doet TUI er alles aan om uw reis volledig naar wens te laten verlopen en eventuele problemen ter plaatse op te lossen. Toch kan het voorkomen dat u na uw reis een melding bij ons wilt maken. De afdeling Klantenservice van TUI beantwoordt vragen en reacties na afloop van de reis en probeert samen met u een oplossing te vinden. U kunt een klacht indienen via ons webportaal.
 • Tijdens de reis kunt op onderstaande manieren contact met ons opnemen:
  • Voor vliegvakanties waar TUI reisleiding aanwezig is: +31 852 729461 of sms: 8727.
  • Voor overige bestemmingen, autovakanties of stedenstrips, waar geen TUI reisleiding aanwezig is: +31 (0)53 4880 050.
  • Voor klanten die vanaf Nederland naar de volgende landen reizen: Azoren, Corsica, Colombia, Suriname, Zuid-Afrika, Canada: +31 (0)53 4880 050.
  • Eén van de TUI winkels, Mobiele Reis Adviseurs of bij TUI aangesloten reisagenten.
  • E-mail: https://www.tui.nl/klantenservice/contactformulier.
  • De Messenger van de TUI Facebook pagina.

Voorwaarden Niet-goed-geld-terug-garantie

 • De niet-goed-geld-terug-garantie geldt op door TUI aangeboden vooraf georganiseerde pakketreizen: Zonvakanties en Verre reizen.
 • Als na aankomst (binnen 24 uur) blijkt dat de accommodatie niet voldoet aan de beschrijving zoals bijgevoegd in de boeking (PDF bestand waarin de accommodatie staat beschreven), op basis waarvan de accommodatie is geboekt, zoekt TUI binnen maximum 48h een oplossing.
 • De maximum 48-uurs garantie is van toepassing op klachten (ten aanzien van het hotel of algemeen) die door vertegenwoordigers van TUI ter plaatse, terecht worden bevonden. Zij hanteren bij de beoordeling van de klacht zo veel als mogelijk objectieve maatstaven.
 • Als door de vertegenwoordiger van TUI is vastgesteld dat de klacht valt onder de maximum 48 uurs garantie zijn er 3 scenario’s mogelijk:
  • De klacht wordt naar tevredenheid opgelost. Er komt geen vervolg.
  • TUI biedt binnen 48uur een oplossing die naar het oordeel van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse adequaat en passend is.
  • Er kan door TUI geen oplossing geboden worden.
 • Indien er, zoals beschreven onder 2, wel een oplossing geboden wordt, die naar het oordeel van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse (die daarbij objectieve maatstaven dient te hanteren), adequaat en passend is dan is daarmee de klacht verholpen.
 • Indien er, zoals beschreven onder 3, in het geheel geen oplossing kan worden geboden dan heb je (onder voorbehoud van beschikbaarheid van vluchten en beschikbaarheid van het zitcomfort in de categorie die je zelf hebt geboekt) het recht om terug te vliegen naar de luchthaven van waar je vertrokken bent. TUI regelt je terugvlucht , betaalt je terugvlucht en restitueert daarnaast je reissom. Indien je van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, dien je dat binnen 12u nadat de 48-uur termijn is verstreken (zoals hierboven omschreven) bij de TUI vertegenwoordiger ter plaatse aan te geven. Buiten deze termijn vervalt het recht op een terugvlucht.
 • Indien er, zoals beschreven onder 3, in het geheel geen oplossing geboden kan worden en indien je geen gebruik maakt van de terugvlucht zoals hierboven beschreven, kies je er voor om je reis voort te zetten. Je ontvangt alsdan een compensatie voor elke dag die verstrijkt zonder dat er een reactie op jouw klacht is gekomen van de TUI vertegenwoordiger ter plaatse.
 • Wat uw vraag of probleem ook is, wij lossen het graag op. Als u tijdens uw vakantie opmerkingen of klachten hebt, dient u altijd contact op te nemen met onze reisleiding ter plaatse. Wacht niet tot u weer thuis bent. Uw host(ess) kan immers meteen een oplossing zoeken zodat u verder kunt genieten van uw vakantie. De ervaring leert dat wij op deze manier veel problemen snel en ter plaatse kunnen oplossen. Als uw host(ess) niet bereikbaar is, niet voor de gewenste oplossingen zorgt of als er geen reisleiding aanwezig is, dient u contact op te nemen met onze organisatie in Nederland. Wij zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week bereikbaar op +31 534 880050.
 • De niet-goed-geld-terug-garantie is niet van toepassing op door kanalen samengestelde reizen, de verkoop van losse vliegtickets, TUI Villa’s, Sportreizen, Cruises, Rondreizen, Gekoppelde Reisarrangementen, Stedentrips en Autovakanties.