TUI.nl maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technieken. TUI.nl gebruikt functionele en analytische cookies en verzamelt daarmee informatie over het gebruik van de website om je een optimale gebruikerservaring te bieden. Daarnaast worden door derde partijen tracking cookies geplaatst voor sociale media en om er voor te zorgen dat je voor jou relevante informatie en advertenties te zien krijgt op andere websites. Jouw internetgedrag kan door deze derden worden gevolgd door middel van deze tracking cookies. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op akkoord te drukken, ga je hiermee akkoord. Wil je niet alle soorten cookies toestaan? Kies dan voor Instellingen aanpassen. Of bekijk Meer informatie.

 • Veilig boeken
 • Gratis annuleren
 • Verantwoord reizen
 
 
BIG SMILE WEEKS: TOT WEL 200,- KORTING OP DE MOOISTE ZONVAKANTIES

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden boeking Legoland Billund Resort via Kids Vakantiegids
Verberg Actievoorwaarden boeking Legoland Billund Resort via Kids Vakantiegids

boeking Legoland Billund Resort via Kids Vakantiegids

 • Genoemde prijzen zijn per verblijf.
 • Prijs Vakantiepark LEGOLAND Holiday Village gebaseerd op een 3-kamerchalet type Wild West Cottage (2 volw. en 3 kind. t/m 12 jaar), incl. eindschoonmaak, water, elektra en verwarming.
 • Prijs Appartementen Ribe Byferie gebaseerd op een 2-kamerappartement Type A2 (max. 7 personen), incl. eindschoonmaak, water, elektra en verwarming.
 • Prijs Vakantiepark Lalandia Billund gebaseerd op 3-kamerbungalow type CL4 (max. 4 pers.), incl. eindschoonmaak, Aquadome en Monky Tonky Land, excl. water, elektra en verwarming.
 • Prijs Hotel LEGOLAND gebaseerd op een piratenkamer (2 volw. en 2 kind. t/m 12 jaar).
 • Iedere boeking naar Vakantiepark LEGOLAND Holiday Village, Appartementen Ribe Byferie, Vakantiepark Lalandia Billund en Hotel LEGOLAND ontvangt één LEGO cadeau ter waarde van € 69, - per boeking gratis.
 • (Voor boekingen vanaf 3 april) Boek nu en ontvang gratis Resortpassen ter waarde van € 85, - per pas voor alle kinderen t/m 12 jaar in de boeking. Voor deze actie geldt OP = OP.
 • Iedere boeking naar LEGOLAND Billund Resort ontvangt de gratis Be Happy Pass.
Actievoorwaarden TUI zoekt een vlogger
Verberg Actievoorwaarden TUI zoekt een vlogger

TUI zoekt een vlogger

Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Actie Kinderen zijn de Baas – Video actie (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V., gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • De Actie is een Prijsvraag. De prijsvraag wordt georganiseerd ter promotie van de verkoop van familievakanties van TUI naar zon- en verre bestemmingen. De Actie vindt plaats van 9 april 2018 tot en met 22 april 2018, 23:59 uur.
 • Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze KINDEREN ZIJN DE BAAS video actie actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI Nederland N.V. via mailadres: activaties@tui.nl. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Actiemechanisme
 • Deelnemers doen mee aan de Actie door in de actieperiode 9 april 2018 tot en met 22 april 2018, 23:59 uur een video te uploaden op www.kinderenzijndebaas.nl
 • TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten door middel van social media als Facebook, Twitter en Instagram, daarnaast ook via verschillende online titels van Sanoma.
 • Na afloop van de Actieperiode zal er één winnaar worden gekozen. De deelnemers aan de Actie blijven gedurende de gehele Actieperiode kanshebber op de Prijs.
Deelname
 • Deelname is mogelijk tot en met de laatste dag van de Actieperiode; 22 april 2018, 23:59:59.
 • Deelname aan de Actie staat open voor iedereen.
 • Werknemers (tijdelijk of vast), alsmede werknemers van derden die werken in opdracht van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V, Kras B.V. en Sanoma mogen deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs.
 • Met de Deelname aan de Actie staat de Deelnemer er voor in dat de opgegeven persoon instemt met de Actievoorwaarden en akkoord gaat met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.
 • De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van de Actievoorwaarden door de Winnaar(s).
 • Deelnemers onder de 16 jaar verklaren hierbij toestemming van hun ouder/verzorger te hebben verkregen voor deelname aan de Actie. Indien een Deelnemer onder de 16 jaar is, is TUI gerechtigd om ieder moment een expliciete schriftelijke toestemming (met handtekening) te verlangen van de ouder/verzorger. Indien een Deelnemer onder de 16 aan een dergelijk verzoek van TUI geen gehoor kan of wil geven, dan wordt de Deelnemer uitgesloten van Deelname en/of maakt de Deelnemer geen kans op de Prijs.
 • Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.
Intellectueel Eigendom
 • Door deel te nemen aan de Actie verleent de Deelnemer een exclusieve, onbeperkte en niet aan tijdsduur gebonden licentie aan TUI - en daaraan gelieerde ondernemingen binnen de TUI AG Group zoals TUI Airlines Nederland B.V., KRAS B.V., TUI Belgium N.V. en TUI Airlines Belgium N.V. - voor het gebruik, in de breedste zin des woords en waaronder maar niet beperkt tot commercieel gebruik zoals marketinguitingen, van eventueel door Deelnemer geüploade en ingestuurde werken/materialen zoals maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen. Met ‘exclusief’ wordt nadrukkelijk bedoeld dat Deelnemer louter aan TUI en geen enkele andere derde partij, toestemming geeft de geüploade werken/materialen te gebruiken.
 • Naast deze licentie zal en is Deelnemer zelf gerechtigd tot persoonlijk gebruik van de geüploade werken/materialen, te weten door middel van het vermeld houden ervan op diens betreffende social media (Facebook/Twitter/Instagram account van Deelnemer of een eigen website van Deelnemer) zowel gedurende en na afloop van de Actie.
 • Deelnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door TUI van de geüploade werken/materialen. Deelnemer vrijwaart TUI voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten en vergelijkbare rechten van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow e.d. daaronder begrepen.
Prijs
 • Met de Actie wordt één prijs weggegeven. Het betreft een vakantie naar TUI FAMILY LIFE AEGEAN BLUE BY ATLANTICA HOTELS in Rhodos. Het gezin van de Winnaar vertrekt ’s ochtends op 1 mei en vliegt ’s avonds op 5 mei terug.
 • De totale waarde van de prijs bedraagt maximaal € 6.000,-
 • Op het moment van boeken dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve reis inclusief retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 • Indien de prijswinnaar om welke reden dan ook geen gebruik wil of kan maken (waaronder begrepen – doch niet uitsluitend – omdat de prijswinnaar binnen de aangegeven periode niet op reis kan) vervalt het recht op de prijs.
 • De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of andere waardebonnen. Evenmin is de prijs te gebruiken voor reeds geboekte reizen en/of tickets, geboekt bij TUI of aan TUI gerelateerde entiteiten.
 • TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
Winnaar
 • De winnaar van de prijs wordt door een TUI jury geselecteerd uit alle inzendingen. De jury kijkt daarbij naar aansprekende, grappige en originele video’s.
 • De winnaar van de prijs ontvangt persoonlijk bericht van TUI en wordt daarna bekendgemaakt op de Actiepagina en op Facebook.
 • Over de trekking, winnaar of prijs wordt niet gecorrespondeerd.
 • Over de datum en plaats van de uitreiking kunnen met de prijswinnaar persoonlijk afspraken gemaakt worden of met de deelnemer die een winnaar heeft opgegeven.
 • De winnaar dient binnen 1 dag (24 uur) te reageren op het persoonlijke bericht van TUI. Indien de winnaar niet binnen de gestelde termijn handelt, vervalt de Prijs en zal een nieuwe Winnaar overeenkomstig deze Actievoorwaarden worden gekozen.
Content
 • De Winnaar gaat tijdens de Prijs vloggen. De Winnaar stelt de content die hij maakt tijdens de reis ter beschikking aan TUI, zodat de content op de website, de social media kanalen van TUI en op verschillende online titels van Sanoma kan worden gebruikt ter promotie van TUI FAMILY LIFE. TUI laat uiterlijk 1 week voor vertrek aan de Winnaar weten wat de content exact moet inhouden qua kwaliteit en kwantiteit. Winnaar zal zich bij het maken van de Content de door TUI afgegeven richtlijnen volgen. Artikel 15 tot en met 17 van deze Actievoorwaarden zijn onverkort van toepassing op de door de Winnaar gemaakte content.
Privacy
 • Verzamelde persoonsgegevens van de deelnemers, zullen door TUI worden opgenomen in hun klantendatabase en worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 • De inzending op www.kinderenzijndebaas.nl en het beeldmateriaal dat tijdens de prijsuitreiking én tijdens de gewonnen Prijs (de vakantie) tot en met het moment van terugkomst in Nederland na de vakantie wordt gemaakt door TUI mag door TUI & Sanoma worden gebruikt voor promotionele doeleinden, print en online gebruik.
 • Met het accepteren van deze actievoorwaarden geeft Deelnemer toestemming voor het gebruik van bovengenoemd beeldmateriaal van de winnaar, alsmede voor de onder zijn gezag of toezicht staande minderjarige personen die zichtbaar zijn tijdens de prijsuitreiking en/of de winnaar zullen vergezellen gedurende de gewonnen prijs (de vakantie).
Diversen
 • TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan ten gevolge van de Actie, zoals bijvoorbeeld ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, vergissingen in het drukwerk, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien.
 • TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Ingezonden video's mogen de privacy of publicatierechten van welke persoon dan ook, levend of overleden, niet aantasten of schenden of op andere wijze inbreuk maken op de persoonlijke of eigendomsrechten van een persoon/ personen.
 • Ingezonden video’s mogen niet verwijzen naar concurrenten van TUI.
 • Er mag geen materiaal waarop auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten (in de breedste zin des woords) berusten worden gebruikt in de video.
 • Inzendingen die worden beoordeeld als immoreel, obsceen, godslasterlijk of niet in lijn met het imago en campagne van TUI, worden gediskwalificeerd.
 • TUI behoudt zich het recht voor om, uitsluitend naar eigen oordeel, inzendingen op ieder moment te diskwalificeren.
 • TUI heeft ten allen tijde het recht een inzending niet te publiceren op de Actiesite.
 • Alle inzendingen die door TUI zijn afgekeurd, worden als ongeldig beschouwd. De deelnemers kunnen dan desgewenst opnieuw een inzending in het kader van de actie ter beoordeling toezenden.
 • Door de definitieve inzending te uploaden, verklaart iedere deelnemer dat hij/zij de maker van de inzending is en derhalve dat hij/zij de auteursrechten op de inzending bezit. Tevens verklaart de deelnemer dat zijn/haar inzending naar zijn/haar weten en overtuiging originele creaties zijn en dus niet van anderen zijn gekopieerd. De deelnemer vrijwaart TUI voor eventuele aanspraken van derden terzake.
 • TUI behoudt zich het recht voor om te allen tijde de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website www.kinderenzijndebaas.nl
 • De winnaar is verantwoordelijk voor de nodige en geldige reisdocumenten (paspoort/identiteitskaart/visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor hun eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de prijs.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien beslist TUI.
Actievoorwaarden Extra Korting TUI FAMILY LIFE
Verberg Actievoorwaarden Extra Korting TUI FAMILY LIFE

Extra Korting TUI FAMILY LIFE

 • De Actie ‘Extra korting TUI FAMILY LIFE’ (hierna verder te noemen: de ‘Korting’) van TUI bestaat uit kortingen op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 9 april 2018 tot en met 22 april 2018 en van 28 mei 2018 tot en met 10 juni 2018 (de Actieperiode).
 • De Korting bedraagt 50,- per persoon op alle vakanties die worden geboekt bij TUI naar één van de TUI FAMILY LIFE hotels met de vertrekmaanden april, mei, juni, juli en augustus.
 • De Korting is altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra korting.
 • De Korting is ook op te vragen in een van de 140 TUI winkels.
 • De Korting is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Korting.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina van deze Actie.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
Actievoorwaarden ‘Extra kinderkorting’
Verberg Actievoorwaarden ‘Extra kinderkorting’

Actievoorwaarden ‘Extra kinderkorting’

 • De Actie ‘Extra kinderkorting’ (hierna verder te noemen: de ‘Actie’) van TUI bestaat uit kortingen (hierna verder te noemen: de ‘Korting[en]’), op boekingen die gemaakt zijn in de periode van 15 maart 2018 tot en met 30 april 2018 (de Actieperiode) en die gelden voor vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De Extra kinderkorting bedraagt 300,- per kind op de bestemmingen Dominicaanse Republiek, Mexico, Jamaica, Aruba, Brazilië/Cumbuco en Kaapverdië.
 • De Extra kinderkorting is geldig voor kinderen van 2 t/m 11 jaar.
 • De geldende Extra Kinderkorting is altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) onder de naam Extra Kidskorting.
 • De Extra kinderkorting is ook te boeken bij elk bij TUI aangesloten ANVR reisbureau.
 • De Actie is van toepassing op reizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Extra kinderkorting op de bestemmingen Dominicaanse Republiek, Mexico, Jamaica, Aruba, Brazilië/Cumbuco en Kaapverdië is per kind en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 12 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden Kassakorting Stedentrips
Verberg Actievoorwaarden Kassakorting Stedentrips

Actievoorwaarden Kassakorting Stedentrips

 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting(en)’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip pakketreizen inclusief vlucht naar Londen, Venetië, Lissabon, Barcelona, New York en Kopenhagen.
 • De Korting bedraagt 50,- op stedentrip pakketreizen naar Londen, Venetië, Lissabon, Barcelona, New York en Kopenhagen op boekingen gemaakt in de periode van 29 maart 2018 tot en met en 26 april 2018 gelden voor vertrek van 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) en wordt vermeld als ‘Kassakorting’.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen, geldt niet op losse vliegtickets, losse accommodaties en pakketreizen in combinatie met trein.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Korting te verlengen, te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Korting zal door TUI bekend worden gemaakt op deze pagina.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden Kassakorting Zomer
Verberg Actievoorwaarden Kassakorting Zomer

Actievoorwaarden Kassakorting Zomer

 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) en wordt vermeld als ‘Kassakorting’.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 20 februari tot en met 31 oktober 2018 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, AtlasGlobal, Air Malta, Onur Air, TAP, Vueling (exclusief Lissabon), KLM (naar Mauritius, Cartagena, Nairobi, Mombasa, Fortaleza), Emirates (Denpasar, Male, Dubai, Phuket, Bangkok, Mauritius, Seychellen), Cathay Pacific (naar Denpasar), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), Qatar (naar Colombo), AeroMexico (naar Puerto Vallarta).
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, en Rondreizen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Korting te verlengen, te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Korting zal door TUI bekend worden gemaakt op deze pagina.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden Reporter gezocht
Verberg Actievoorwaarden Reporter gezocht

Actievoorwaarden ‘Reporter gezocht’

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Reporter gezocht.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de TUI actie ‘Reporter gezocht’ (hierna: “de Actie” te noemen), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk.
 2. De Actie is een video inzending waarbij Deelnemers in overwegende mate invloed kunnen uitoefenen op de jury uitslag. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van ‘TUI Sports Formule 1-reizen’. De Actie vindt plaats van 26 februari 2018 tot en met 11 maart 2018, 23:59 uur (hierna: “Actieperiode”). De vakanties worden verzorgd door TUI Nederland N.V., handelend onder de naam TUI. (hierna: “TUI”)
 3. Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met deze TUI Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”).
 4. Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Het Actiemechanisme

 1. Neem deel aan de Actie conform de oproep/instructie van TUI op de actiepagina ‘Formule 1-reporter gezocht’ op www.tui.nl/sports/Formule1/reporter/ en maak daarmee kans op de Prijs. Je maakt kans zodra je een creatieve video hebt geüpload waarin je aangeeft waarom jij moet winnen.
 2. TUI zal gedurende de Actieperiode de Actie promoten op de eigen website, eigen sociale media kanalen en via ingekochte advertenties.

Deelname

 1. Deelname is mogelijk tot en met de laatste dag van de Actieperiode; 11 maart 2018, 23:59:59.
 2. Deelname aan de Actie staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder
 3. Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V. mogen Deelnemen, echter zij maken geen kans op de Prijs. Alle overige bij c.q. ten behoeve van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V werkzame personen (werknemers van derden) maken geen kans op de Prijs.
 4. De minimumleeftijd voor Deelname aan deze Actie is 18 jaar.
 5. Aan de Deelname aan de Actie zijn geen directe kosten verbonden.

Intellectueel Eigendom

 1. Door deel te nemen aan de Actie verleent de ‘Deelnemer’ een exclusieve, onbeperkte en niet aan tijdsduur gebonden licentie aan TUI - en daaraan gelieerde ondernemingen binnen de TUI AG Group zoals TUI Airlines Nederland B.V., KRAS B.V., TUI Belgium N.V. en TUI Airlines Belgium N.V. - voor het gebruik, in de breedste zin des woords en waaronder maar niet beperkt tot commercieel gebruik zoals marketinguitingen, van eventueel door Deelnemer geüploade en ingestuurde werken/materialen zoals maar niet beperkt tot tekst en afbeeldingen. Met ‘exclusief’ wordt nadrukkelijk bedoeld dat Deelnemer louter aan TUI en geen enkele andere derde partij, toestemming geeft de geüploade werken/materialen te gebruiken.
 2. Naast deze licentie zal en is Deelnemer zelf gerechtigd tot persoonlijk gebruik van de geüploade werken/materialen, te weten door middel van het vermeld houden ervan op diens betreffende social media (Facebook/Twitter/Instagram account van Deelnemer of een eigen website van Deelnemer) zowel gedurende en na afloop van de Actie.
 3. Deelnemer staat in voor het vrije en ongestoorde gebruik door TUI van de geüploade werken/materialen. Deelnemer vrijwaart TUI voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten en vergelijkbare rechten van derden, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot knowhow e.d. daaronder begrepen.

De prijs

 1. Met de Actie is een 4-daagse Formule 1-reis naar de Grand Prix van Spanje voor twee personen te winnen, inclusief vlucht, hotel, zitplaatsen op het circuit en een huurauto t.w.v. maximaal €830,-. De vertrekdatum bij de reis moet de tweede week van mei plaatsvinden.
 2. Op het moment van boeken dient de vlucht beschikbaar en boekbaar te zijn in de systemen van TUI. Bij gebrek aan beschikbaarheid is TUI gerechtigd de winnaar een alternatieve pakketreis inclusief retourvlucht van gelijke maximale waarde aan te bieden.
 3. De Prijs is niet inwisselbaar tegen contanten en niet overdraagbaar.
 4. TUI zal eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening nemen.
 5. Over de Prijs wordt niet op verzoek met deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

De winnaar

 1. De Winnaar van de Prijs wordt door middel van een jury geselecteerd uit alle Deelnemers.
 2. De trekking vindt plaats binnen 1 week na het verstrijken van de actieperiode.
 3. De Winnaar van de Prijs wordt per telefoon bekendgemaakt en ontvangt binnen 1 week na het einde van de Actieperiode via email bericht.
 4. De Winnaar dient binnen 1 week te reageren op het persoonlijke email bericht van TUI.
 5. Indien de Winnaar niet binnen de gestelde termijnen handelt, vervalt de Prijs en komt deze ten goede aan TUI.

Content

 1. De Winnaar gaat bij de Grand Prix in Barcelona voor TUI verslag doen van de Formule 1-reis. De Winnaar stelt de content die hij maakt ter beschikking aan TUI, zowel tijdens de trip (bijvoorbeeld voor live verslag op sociale media van TUI en/of Winnaar) als erna (zodat de content op de website en/of andere social media kanalen van TUI kan worden gebruikt ter promotie van andere Formule 1-reizen). TUI laat uiterlijk 1 week voor de race aan de Winnaar weten wat de content exact moet inhouden qua kwaliteit en kwantiteit. Winnaar zal zich bij het maken van de Content de door TUI afgegeven richtlijnen volgen. Artikel 12 tot en met 14 van deze Actievoorwaarden zijn onverkort van toepassing op de door de Winnaar gemaakte content.

Privacy

 1. Eventueel verzamelde persoonsgegevens zullen alleen worden gebruikt door TUI en worden niet verstrekt aan partners of derden tenzij daarvoor voorafgaande toestemming van de Deelnemer/Winnaar is verkregen.

Diversen

 1. De Winnaar stemt er mee in dat foto’s en/of video’s kunnen worden gemaakt van een eventuele prijsuitreiking en dat deze door TUI worden gebruikt voor promotionele doeleinden.
 2. TUI kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 3. TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de toekenning, de ontvangst of verzilvering van de prijs voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 4. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 5. TUI behoudt zich het recht voor om de actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina van deze Actie.
 6. De Winnaar is verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart en eventueel visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor zijn/haar eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
 7. In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
Actievoorwaarden Laatste Dagen Snelle Boekers Voordelen: Extra Korting
Verberg Actievoorwaarden Laatste Dagen Snelle Boekers Voordelen: Extra Korting

Actievoorwaarden Laatste Dagen Snelle Boekers Voordelen: Extra Korting

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Laatste Dagen Snelle Boekers Voordelen: Extra Korting’.

 • De ‘Laatste Dagen Snelle Boekers Voordelen: Extra Korting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op geselecteerde door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon). De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De extra Korting bedraagt maximaal 50,- op boekingen gemaakt in de periode van 15 februari 2018 tot en met 19 februari 2018 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De extra Korting wordt berekend bovenop de van de Snelle Boekers Voordelen onderdeel uitmakende vroegboekkorting tot 100,-, waarmee de extra vroegboekkorting in de periode van 15 februari 2018 t/m 19 februari 2018 kan oplopen tot 150,-.
 • De Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, Air Malta, Onur Air, KLM (naar Cartagena, Kenia, Mauritius), Emirates (naar Dubai, Thailand, Indonesië/Bali, Malediven, Mauritius, Seychellen), Cathay Pacific (naar Bali), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta) allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
Actievoorwaarden ‘Verlaagde tarieven trein Berlijn en gratis wandeltour’
Verberg Actievoorwaarden ‘Verlaagde tarieven trein Berlijn en gratis wandeltour’

Verlaagde tarieven trein Berlijn en gratis wandeltour

 • De Actie ‘Verlaagde tarieven trein Berlijn + een gratis extra voordeel (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit verlaagde tarieven met de trein naar Berlijn en een gratis Withlocals Privé wandeltour Berlijn in 90 min.
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 18 januari 2018 tot en met 12 februari 2018.
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 1 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De Actie geldt voor op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Berlijn met als onderdeel een treinreis.
 • Het ‘extra voordeel’ bestaande uit 1 gratis Withlocals Privé wandeltour Berlijn in 90 min t.w.v. € 25 euro per persoon is alleen in combinatie met een treinreis te boeken. De excursie kan je tijdens het boekingsproces bijboeken. Let op! Dat is achteraf niet meer mogelijk.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Actie.
 • Deelname aan de gratis Withlocals Privé wandeltour Berlijn in 90 min maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het deelnemen aan de gratis Withlocals Privé wandeltour Berlijn in 90 min.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt op deze pagina.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden 'Stedentrips inclusief vele extra's'
Verberg Actievoorwaarden 'Stedentrips inclusief vele extra's'

Actievoorwaarden 'Gratis Wandeling Onbekend Athene'

 • De Actie ‘Gratis Wandeling Onbekend Athene’ (hierna te noemen ‘actie’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip zowel op losse accommodaties als op pakketreizen inclusief vlucht naar Athene.
 • De Actie is tijdelijk geldig op boekingen gemaakt in de periode 19 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018 met verblijf in de periode 19 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De Actie start iedere vrijdagochtend om 10.00 uur.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.
 • Deelname aan de Stadstour maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het deelnemen aan de stadstour.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden 'Gratis Wandeling Onbekend Rome'

 • De Actie ‘Gratis Wandeling Onbekend Rome (hierna te noemen ‘actie’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip zowel op losse accommodaties als op pakketreizen inclusief vlucht naar Rome.
 • De Actie is tijdelijk geldig op boekingen gemaakt in de periode 19 januari 2018 tot en met 31 december 2018 met verblijf in de periode 1 maart 2018 tot en met 31 december 2018.
 • De Actie start iedere zaterdagochtend om 09.00 uur.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen en geldt niet op losse vliegtickets.
 • Deelname aan de Stadstour maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het deelnemen aan de stadstour.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden ‘Gratis Stadstour Praag’

 • De Actie ‘Gratis Stadstour Praag’ (hierna te noemen ‘actie’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip pakketreizen inclusief vlucht naar Praag.
 • De Actie is tijdelijk geldig op boekingen gemaakt in de periode 1 november 2017 tot en met 31 december 2018 met verblijf in de periode 1 november 2017 tot en met 31 december 2018.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder.
 • De Actie is standaard op zaterdagmiddag om 15.00 uur.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen, geldt niet op losse vliegtickets, losse accommodaties.
 • Deelname aan de Stadstour maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het deelnemen aan de stadstour.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden 'Gratis Stadstour Parijs'

 • De Actie ‘Gratis Stadstour Parijs’’ (hierna te noemen ‘actie’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrips naar Parijs met eigen vervoer, met de trein of met het vliegtuig.
 • De Actie is tijdelijk geldig op boekingen gemaakt in de periode 1 november 2017 tot en met 31 maart 2018 met verblijf in de periode 24 november 2017 tot en met 31 maart 2018.
 • De Actie start iedere vrijdagmiddag om 14.00 uur.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Deelname aan de Stadstour maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het deelnemen aan de stadstour.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden 'Gratis Inside Guide New York'

 • De Actie ‘Gratis Inside Guide New York’ (hierna te noemen ‘actie’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip zowel op alleen hotel als op pakketreizen inclusief vlucht naar New York.
 • De Actie is tijdelijk geldig op boekingen gemaakt in de periode 19 januari 2018 tot en met 31 maart 2019 met verblijf in de periode 19 januari 2018 tot en met 31 maart 2019.
 • De Actie ontvangt u in een ready-to-print PDF bij uw reisdocumenten.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen, geldt niet op losse vliegtickets, losse accommodaties en pakketreizen in combinatie met trein.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden TUI Deelt Uit Auto
Verberg Actievoorwaarden 'TUI Deelt Uit Auto'

Actievoorwaarden TUI Deelt Uit Auto

Algemeen
 • Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de TUI actie “TUI Deelt Uit Auto" (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk.
 • De Actie duurt van 21 november 2017 tot en met 30 september 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
 • De Actie is geldig voor boekingen met vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De Actie houdt in dat iedere boeker van een autovakantie (vakantie o.b.v. eigen vervoer) in de Actieperiode, een aanbod ontvangt voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de deelnemende bedrijven. De deelnemende bedrijven zijn terug te vinden in deze Actievoorwaarden. Aan gebruikmaking van het Aanbod zijn de in deze Actievoorwaarden genoemde kosten verbonden.
 • Gebruikmaken van de Actie is op basis van beschikbaarheid en kan tot 31 oktober 2018.
 • Met de boeking van een autovakantie verklaart de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.
Uitvoering actie
 • Wanneer een klant binnen de Actieperiode een autovakantie heeft geboekt, zal hij/zij per email door TUI, althans een door TUI ingeschakelde derde, benaderd worden met het Aanbod. De klant kan middels een ‘reply’ mail aangeven of hij/zij één gratis 2e entreebewijs wil ontvangen voor een deelnemend bedrijf als omschreven in deze Actievoorwaarden.
 • Een eenmaal gemaakte keuze is bindend en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • Wanneer de klant middels de ‘reply’ mail zijn keuze kenbaar heeft gemaakt, ontvangt hij/zij per mail een promotiecode en een hyperlink naar www.snowcard.nl
 • Wanneer de klant de hyperlink aanklikt, wordt hij/zij doorgeleid naar de Website. Op de Website kan de klant gebruik maken van het Aanbod door het invoeren van de promotiecode.
 • Wanneer de klant op de Website besluit te kiezen voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de in deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven, dan ontvangt hij/zij afhankelijk van het aantal personen dat onderdeel uitmaakt van de autovakantie, een (aantal) gratis 2e entreebewij(s)(zen):
  Aantal personen in boeking Aantal 2e gratis entreebewijzen
  1 1
  2 1
  3 1
  4 2
  5 2
  6 3
  7 3
  8 4 (max)
 • Bij het bestellen van het nog te betalen entreebewijs, kan de klant middels invoering van de promotiecode gelijk het 2e gratis entreebewijs bestellen. Per besteld entreebewijs voor één van de genoemde bedrijven, wordt € 0,79 reserveringskosten in rekening gebracht, met een maximum van € 3,95. Per bestelling kunnen maximaal 8 tickets worden aangeschaft. In de reserveringskosten zitten alle kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het ticket. De transactiekosten dekken o.a. de systeemkosten, verkoopkosten, kosten voor de klantenservice, bancaire- en beveiligingskosten.
Deelnemende bedrijven
 • De deelnemende bedrijven voor een gratis 2e entreebewijs zijn: Thermen Bussloo, Thermen Soesterberg, Wellness Boot, Wellness Goes, Wellness Helmond, Wellness Leiden, Wellness Roosendaal, Wellness Sittard, Sea Life, Dolfinarium, Moviepark, Bobbejaanland, Madame Tussauds Amsterdam, Amsterdam Dungeon.
Diversen
 • Indien klanten problemen ondervinden met betrekking tot het (verzilveren van het) Aanbod, of anderszins vragen hebben over de uitvoering van de Actie, kunnen zij zich (uitsluitend) richten tot de klantenservice van PMS. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 0570-662 727.
 • Op de openingsdagen en tijden van de in deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven heeft TUI op geen enkele wijze invloed. De klant is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de openingsdagen en/of tijden van het bedrijf waarop het entreebewijs betrekking heeft. Het kan voorkomen dat om uiteenlopende redenen op een bepaalde dag geen gebruik gemaakt kan worden van het ontvangen entreebewijs. TUI kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gehouden. Bij twijfel hierover dient de klant voorafgaand contact op te nemen met het betreffende bedrijf.
 • Entree en/of bezoek tot één van de deelnemende bedrijven maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de klant met TUI aangaat. TUI treedt slechts op als bemiddelaar tussen de klant en de deelnemende bedrijven. Er komt dus een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de klant en één van de deelnemende bedrijven. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de klant lijdt in verband met of als gevolg van het bezoeken en/of gebruikmaken.
 • De klant ontvangt alleen een unieke code wanneer er bij de boeking een e-mailadres is achtergelaten waarop e-mails van TUI kunnen worden ontvangen.
 • TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de ontvangst of verzilvering van het Aanbod voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Onderhavig voordeel is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar tegen contanten of waardebonnen.
Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Zomer 2018
Verberg Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Zomer 2018

Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Zomer 2018

 • Laagsteprijsgarantie
 • Gratis omboeken
 • Niet aanbetalen
 • Extra vroegboekkorting
Algemene voorwaarden:
 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordelen Zomer 2018’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 14 november 2017 t/m 19 februari 2018 met vertrek in de periode 1 april 2018 t/m 31 oktober 2018.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Contact Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoor.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen). Behalve wanneer in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen, de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • TUI behoud zich het recht voor om de actie te verlengen of te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de website https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Contact Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Lees hieronder over de definities en omschrijvingen (Toelichting vakantiesoorten).
Aanvullende voorwaarden
 • Naast de voorwaarden die staan vermeld onder het kopje ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’ zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing op de actieonderdelen ‘Laagsteprijsgarantie’, ‘Gratis omboeken’, ‘Niet aanbetalen en ‘Extra vroegboekkorting’
Laagsteprijsgarantie
 • Deelname aan de Laagsteprijsgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen kunnen deelnemen aan de Laagsteprijsgarantie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van onderstaande voorwaarden aan aanvullende voorwaarden is toegestaan.
 • De Laagsteprijsgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/).
 • Daarnaast geldt de Laagsteprijsgarantie op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, Air Malta, Onur Air, KLM (naar Cartagena, Kenia, Mauritius), Emirates (naar Dubai, Thailand, Indonesië/Bali, Malediven, Mauritius, Seychellen), Cathay Pacific (naar Bali), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta) allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Laagsteprijsgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Contact Center of het boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Contact Center of boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Contact Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor.
 • Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijke bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’). Of en in hoeverre het door de Deelnemer geleverde Bewijs toereikend wordt geacht, is ter uitsluitende beoordeling van TUI.
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het (op)maken van bovengenoemd Bewijs, bij gebreke waarvan het recht op (aanvraag van) restitutie vervalt.
 • Om Restitutie aan te kunnen vragen dient de Deelnemer in ieder geval de boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen.
 • Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd, na de eerste overeengekomen Restitutie kan niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend):
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek en aankomst luchthaven en eventuele transfer.
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte.
  • De reisdatum, -duur en periode dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het vluchtnummer en de vluchtklasse dienen ongewijzigd te blijven.
 • De Laagsteprijsgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises en Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
Gratis omboeken
 • Gratis Omboeken geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
  • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn, waarbij de vlucht moet worden uitgevoerd door TUI fly of Transavia.
  • Uitgezonderd Stedentrip pakketreizen, deze mogen ook worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij.
  • Gratis Omboeken geldt niet op Stedentrippaketreizen in combinatie met een KLM Werelddealvliegticket, reizen die hieronder vallen staan hier: https://www.tui.nl/klm-werelddeal-weken/
 • Gratis Omboeken betekent dat een vakantie zonder opgaaf van reden en zonder wijzigings- en communicatiekosten verschuldigd te zijn, kan worden omgeboekt naar een andere vakantie.
 • Omboeken kan uitsluitend worden uitgevoerd via het TUI Contact Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten reisagenten.
 • Omboeken kan tot uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum. Dit is afwijkend t.o.v. de ANVR Reisvoorwaarden.
 • Na wijziging van de bestaande boeking, kan de nieuwe boeking niet meer in het kader van de actie Gratis Omboeken gewijzigd worden. Met betrekking tot het wijzigen van een bestaande boeking geldt:
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven.
  • De bestaande reis moet worden omgeboekt voor een door TUI georganiseerde pakketreis, wanneer er een vlucht is inbegrepen, moet deze worden uitgevoerd door TUI fly of Transavia vanaf een Nederlandse luchthaven. Met uitzondering van Stedentrip pakketreizen, deze mogen ook worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij.
  • De accommodatie en luchthaven van aankomst mogen niet hetzelfde zijn als in de bestaande boeking.
 • Indien de bestaande boeking gewijzigd wordt en de nieuwe reissom valt hoger uit dan in de oorspronkelijke boekingsbevestiging, dient de klant het verschil bij te betalen. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt, is de lagere reissom verschuldigd en wordt de eventueel reeds voldane aanbetaling verrekend.
 • De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen.
 • De waarde van de in te ruilen vakantie is bepaald op het moment van boeking ervan en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Gratis Omboeken geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór invoering van de Actie en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises en Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).
Niet aanbetalen
 • Niet aanbetalen geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Contact Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten en deelnemende reisagenten. Een overzicht van de deelnemende reisagenten is hier te bekijken.
 • Niet aanbetalen is geldig op alle door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • Niet aanbetalen geldt op boekingen voor pakketreizen die plaatsvinden meer dan 6 weken vóór vertrek. De gehele reissom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek betaald te zijn.
 • Valt de vertrekdatum binnen de bovengenoemde 6 weken voor vertrek, dan dient de gehele reissom direct te worden betaald.
 • Door het Niet aanbetalen hoeft de (oorspronkelijke) aanbetaling op het moment van boeking nog niet te worden voldaan. Deze waarde van de oorspronkelijke aanbetaling blijft evenwel onderdeel uitmaken van de gehele reissom.
 • Bij boeking dienen eventuele verzekeringen wel vooraf te worden betaald.
 • Bij annulering tot 6 weken voor vertrek, wanneer de gehele reissom nog niet betaald is, zijn de annuleringskosten gelijk aan de waarde van de aanbetaling die normaal gesproken op grond van de ANVR reisvoorwaarden had moeten worden betaald.
 • Bij annulering van de reis dien je te allen tijde de annuleringskosten (conform artikel 9 van de ANVR Reisvoorwaarden), administratiekosten en eventueel afgesloten annuleringsverzekering te betalen.
Extra vroegboekkorting
 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting(en)’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon). De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 14 november 2017 tot en met 19 februari 2018 en gelden voor vertrek in de periode 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Freebird, Air Malta, Onur Air, KLM (naar Cartagena, Kenia, Mauritius), Emirates (naar Dubai, Thailand, Indonesië/Bali, Malediven, Mauritius, Seychellen), Cathay Pacific (naar Bali), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta) allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl/
 • De wisselende Kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen). Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl/
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
Actievoorwaarden 'Kassakorting Stedentrips'
Verberg Actievoorwaarden 'Kassakorting Stedentrips'

Actievoorwaarden ‘Kassakorting Stedentrips’

 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip pakketreizen inclusief vlucht naar Berlijn, Londen, Venetië, Lissabon, New York en Rome.
 • De Korting bedraagt 50,- op stedentrip pakketreizen naar Berlijn, Londen, Venetië, Lissabon, New York en Rome op boekingen gemaakt in de periode van 1 februari 2018 tot en met en 26 februari 2018 gelden voor vertrek van 1 februari 2018 tot en met 31 oktober 2018.
  • New York en Rome: vertrek in de periode van 1 februari 2018 tot en met 31 oktober 2018.
  • Berlijn, Londen, Venetië en Lissabon: vertrek in de periode van 1 april 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) en wordt vermeld als ‘Kassakorting’.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen, geldt niet op losse vliegtickets, losse accommodaties en pakketreizen in combinatie met trein.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden ‘Kassakorting Valencia’

 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde stedentrip pakketreizen inclusief vlucht naar Valencia.
 • De Korting bedraagt 50,- op stedentrip pakketreizen naar Valencia op boekingen gemaakt in de periode van 25 januari 2018 tot en met en 26 februari 2018 gelden voor vertrek van 25 januari 2018 tot en met 31 oktober 2018.
 • De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) en wordt vermeld als ‘Kassakorting’.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanaf prijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • De Kortingen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentboekingen, geldt niet op losse vliegtickets, losse accommodaties en pakketreizen in combinatie met trein.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via www.tui.nl/actievoorwaarden
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html
Actievoorwaarden TUI Deelt Uit
Verberg Actievoorwaarden TUI Deelt Uit

Actievoorwaarden TUI Deelt Uit

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘TUI Deelt Uit’.

Algemeen
 • Deze voorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de TUI actie “TUI Deelt Uit (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk.
 • De Actie duurt van 4 september 2017 tot en met 28 februari 2018 (hierna: “de Actieperiode”).
 • De Actie houdt in dat iedere boeker van een wintersportreis in de Actieperiode, een aanbod ontvangt voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de deelnemende bedrijven, ofwel een gratis entreebewijs voor één van de deelnemende wellnessresorts (hierna: ‘het Aanbod’). De deelnemende bedrijven en/of wellnessresorts zijn terug te vinden in de artikelen 15 en 16 van deze Actievoorwaarden. Aan gebruikmaking van het Aanbod zijn de in de artikel 12 of 14 van deze Actievoorwaarden genoemde kosten verbonden.
 • Met de boeking van een wintersportreis verklaart de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

Uitvoering actie
 • Wanneer een klant binnen de Actieperiode een wintersportreis heeft geboekt, zal hij/zij per email door TUI, althans een door TUI ingeschakelde derde, benaderd worden met het Aanbod. De klant kan middels een ‘reply’ mail aangeven of hij/zij één gratis 2e entreebewijs wil ontvangen voor een deelnemend bedrijf als omschreven in artikel 15 van deze Actievoorwaarden ofwel een gratis entreebewijs wil ontvangen voor een deelnemend wellnessresort als omschreven in artikel 16 van deze Actievoorwaarden.
 • Een eenmaal gemaakte keuze is bindend en kan niet meer ongedaan worden gemaakt.
 • Wanneer de klant middels de ‘reply’ mail zijn keuze kenbaar heeft gemaakt, ontvangt hij/zij per mail een promotiecode en een hyperlink naar www.snowcard.nl
 • Wanneer de klant de hyperlink aanklikt, wordt hij/zij doorgeleid naar de Website. Op de Website kan de klant gebruik maken van het Aanbod door het invoeren van de promotiecode.
 • Wanneer de klant op de Website besluit te kiezen voor een gratis 2e entreebewijs voor één van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven, dan ontvangt hij/zij afhankelijk van het aantal personen dat onderdeel uitmaakt van de wintersportreis, een (aantal) gratis 2e entreebewij(s)(zen):
  Aantal personen in boeking Aantal 2e gratis entreebewijzen
  1 1
  2 1
  3 1
  4 2
  5 2
  6 3
  7 3
  8 4 (max)

 • Bij het bestellen van het nog te betalen entreebewijs, kan de klant middels invoering van de promotiecode gelijk het 2e gratis entreebewijs bestellen. Per besteld entreebewijs voor één van de in artikel 15 genoemde bedrijven, wordt € 0,79 reserveringskosten in rekening gebracht, met een maximum van € 3,95. Per bestelling kunnen maximaal 8 tickets worden aangeschaft. In de reserveringskosten zitten alle kosten die rechtstreeks gerelateerd zijn aan het ticket. De transactiekosten dekken o.a. de systeemkosten, verkoopkosten, kosten voor de klantenservice, bancaire- en beveiligingskosten. Van het gratis 2e entreebewijs voor één van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven, kan tot en met 31 maart 2018 gebruik worden gemaakt.
 • Wanneer de klant besluit te kiezen voor een gratis entreebewijs voor één van de in artikel 16 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts, dan ontvangt hij/zij voor iedere persoon die is inbegrepen bij de boeking van de wintersportreis, één gratis entreevoucher. Bij een boeking voor één persoon wordt dus één gratis entreevoucher verstrekt, bij een boeking voor twee personen twee gratis entreevouchers, enz. Na ontvangst van de voucher(s) dient de klant een online reservering te maken voor een bepaalde dag bij het wellnessresort van zijn/haar keuze.
 • Bij een reservering voor een reguliere dag wordt de klant € 3,95 boekingskosten in rekening gebracht. Bij een reservering voor een dag die aangemerkt is als badkleding- en/of weekenddag, wordt de klant € 4,95 boekingskosten in rekening gebracht. Van de gratis entreevoucher(s) voor één van de in artikel 16 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts, kan tot en met 30 juni 2018 gebruik worden gemaakt.
  N.B.:Voor de entreebewijzen voor de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts geldt het principe “zolang de voorraad strekt”. TUI benadrukt dat voor wellnessresorts in totaal 25.000 entreebewijzen beschikbaar zijn. Op het moment dat er in totaal 25.000 entreebewijzen voor de wellnessresorts zijn verstrekt, zal kenbaar worden gemaakt dat de keuze voor een gratis entreebewijs voor een wellnessresort niet langer mogelijk is.
 • Nadat de klant op de Website gebruik heeft gemaakt van het Aanbod, ontvangt hij/zij het gekozen entreebewij(s)(zen) zo spoedig mogelijk per email, in digitale vorm.

Deelnemende bedrijven
 • De deelnemende bedrijven voor een gratis 2e entreebewijs zijn: Attractiepark Slagharen, Lovers (rondvaart Amsterdam), Schiphol Behind The Scenes, Corpus, Body World, Plopsa Parken, Skihal De Uithof, Alpincenter Bottrop, Snowworld Zoetermeer, Snowworld Landgraaf, Skihalle Neuss, Tasty Comedy, New York Pizza, My Fair Lady (theater).
 • De deelnemende wellnessresorts voor een gratis entreebewijs zijn: Elysium, Veluwse Bron, Zwaluwhoeve, Thermen Holiday, SpaPuur, SpaWell.

Diversen
 • Indien klanten problemen ondervinden met betrekking tot het (verzilveren van het) Aanbod, of anderszins vragen hebben over de uitvoering van de Actie, kunnen zij zich (uitsluitend) richten tot de klantenservice van PMS. Deze is telefonisch te bereiken op het nummer 0570-662 727.
 • Op de openingsdagen en tijden van de in artikel 15 van deze Actievoorwaarden genoemde bedrijven en de in artikel 16 van de Actievoorwaarden genoemde wellnessresorts heeft TUI op geen enkele wijze invloed. De klant is zelf verantwoordelijk voor het raadplegen van de openingsdagen en/of tijden van het bedrijf of het wellnessresort waarop het entreebewijs betrekking heeft. Het kan voorkomen dat om uiteenlopende redenen op een bepaalde dag geen gebruik gemaakt kan worden van het ontvangen entreebewijs. TUI kan hier op geen enkele wijze aansprakelijk voor worden gehouden. Bij twijfel hierover dient de klant voorafgaand contact op te nemen met het betreffende bedrijf of wellnessresort.
 • TUI is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor eventuele gevolgschade van de Actie. TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid betreffende ongevallen, te late leveringen, schade of bijkomende kosten van welke aard dan ook, die uit of in verband met de Actie, de promotie, de ontvangst of verzilvering van het Aanbod voortvloeien. TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Winter
Verberg Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Winter

Actievoorwaarden Snelle Boekers Voordelen Winter

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Snelle Boekers Voordelen Winter 2017’.

Algemeen De actie ‘Snelle Boekers Voordelen Winter 2017’ bestaat uit:
 • Laagsteprijsgarantie
 • Gratis omboeken
 • Kassakorting

Algemene voorwaarden
 • De Actie ‘Snelle Boekers Voordelen Winter 2017’ (hier verder te noemen de ‘Actie’) van TUI Nederland N.V. (hier verder te noemen ‘TUI’) is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 29 augustus 2017 t/m 30 september 2017 met vertrek in de periode 29 augustus 2017 t/m 31 maart 2018.
 • De Actie is van toepassing op door TUI georganiseerde pakketreizen die ten tijde van het maken van de boeking in het boekingssysteem van TUI beschikbaar en boekbaar zijn.
 • De Actie geldt alleen voor de door TUI georganiseerde pakketreizen gereserveerd via TUI.nl, het TUI Customer Services Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten reisagenten of boekingskantoor.
 • De Actie geldt niet op reeds gemaakte boekingen en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises, Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen). Behalve wanneer in de aanvullende voorwaarden anders vermeld.
 • Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken, zijn de ANVR Reisvoorwaarden, de Algemene Reisvoorwaarden TUI Nederland N.V. en de Garantieregeling van de Stichting Garantiefonds Reizen, de garantieregeling van het Calamiteitenfonds onverminderd van toepassing. Daarnaast zijn de aanvullende voorwaarden, waaronder de Algemene Vervoersvoorwaarden van de desbetreffende luchtvaartmaatschappij en de Algemene Voorwaarden van de desbetreffende accommodatie(s) onverminderd van toepassing.
 • TUI heeft te allen tijde het recht om de Actie aan te passen in onder andere situaties waarin er sprake is van een technische storing, druk- of zetfout of er een verdenking van fraude bestaat.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing.
 • Eventuele vragen, opmerkingen of klachten op de Actie of deze actievoorwaarden kunnen worden gesteld via het Customer Services Center of boekingskantoor.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Lees hieronder over de definities en omschrijvingen (Toelichting vakantiesoorten).

Aanvullende voorwaarden
 • Naast de voorwaarden die staan vermeld onder het kopje ‘ALGEMENE VOORWAARDEN’ zijn de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing op de actieonderdelen ‘Laagsteprijsgarantie’, ‘Gratis omboeken’ en ‘Kassakorting’.
Laagsteprijsgarantie
 • Deelname aan de Laagsteprijsgarantie staat open voor consumenten vanaf 18 jaar, die in het bezit zijn van een geldig reisdocument (hierna te noemen ‘Deelnemer’). Minderjarigen kunnen deelnemen aan de Laagsteprijsgarantie mits zij toestemming van een ouder/voogd hebben en dit op grond van onderstaande voorwaarden aan aanvullende voorwaarden is toegestaan.
 • De Laagsteprijsgarantie geldt op door TUI georganiseerde Autovakanties (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/autovakantie/) en Stedentrips (pakketreizen die te vinden zijn op: https://www.tui.nl/stedentrip/). Daarnaast geldt de Laagsteprijsgarantie op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways, naar Mexico - Puerto Vallarta met Aeromexico en naar Sint Maarten met KLM, en vertrek vanaf Brussel met TUI fly naar Gambia, allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De Laagsteprijsgarantie betekent dat wanneer er tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum exact dezelfde TUI pakketreis op www.tui.nl (met in achtneming van onderhavige voorwaarden) goedkoper wordt aangeboden, het verschil in prijs eenmalig kan worden teruggevraagd (hierna te noemen de ‘Restitutie’).
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd via het TUI Customer Services Center of het boekingskantoor en wordt in overleg tussen de Deelnemer en het Contact Center of boekingskantoor uitbetaald. Kijk voor de bereikbaarheid en contactgegevens van het Contact Center op www.tui.nl of neem contact op met het boekingskantoor.
 • Restitutie kan worden aangevraagd wanneer Deelnemer kan bewijzen dat er sprake is van een verschil in de reissom van de huidige boeking en de op dat moment geldende prijs, daarbij uitgaande van de reissom die op de uiteindelijke kassabon wordt getoond. Een dergelijke bewijs is bijvoorbeeld: een print screen of foto waarop te allen tijde de verschillende reiselementen, alsmede de geldende prijs op dat moment, de datum en tijdstip waarop het bewijs is gemaakt, duidelijk staan vermeld (hierna te noemen ‘Bewijs’).
 • De waarde van de huidige boeking is bepaald op het moment van boeken en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Restitutie kan uitsluitend worden aangevraagd tussen de vijf en vier weken (tussen de 35 en 28 dagen) voor vertrekdatum, maar moet te allen tijde plaatsvinden op dezelfde dag als het (op)maken van bovengenoemd Bewijs.
 • Om restitutie aan te kunnen vragen dient de Deelnemer in ieder geval de boekingsbevestiging van de huidige boeking en het Bewijs te overleggen.
 • Restitutie kan eenmalig worden aangevraagd, na de eerste overeengekomen Restitutie kan niet nogmaals een opvolgende Restitutie worden aangevraagd.
 • Met betrekking tot het uitkeren van een Restitutie geldt dat alle reiselementen gelijk moeten blijven, deze reiselementen omvatten onder andere (maar niet uitsluitend):
  • De bestemming, accommodatie (waaronder kamertype en verzorging), vertrek en aankomst luchthaven en eventuele transfer dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven in specifieke personen en in grootte.
  • De reisdatum, -duur en periode dienen ongewijzigd te blijven.
  • Het vluchtnummer en de vluchtklasse dienen ongewijzigd te blijven.
 • De Laagsteprijsgarantie geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór of na de Boekingsperiode en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises en Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).

Gratis omboeken
 • Gratis Omboeken geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Stedentrips en Autovakanties.
  • Wanneer er een vliegreis is inbegrepen in de reis dient de vlucht met vertrek vanaf een Nederlandse luchthaven te zijn, waarbij de vlucht moet worden uitgevoerd door TUI fly of Transavia.
  • Uitgezonderd Stedentrip pakketreizen, deze mogen ook worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij.
 • Gratis Omboeken geldt niet op Stedentrippaketreizen in combinatie met een KLM Werelddealvliegticket, reizen die hieronder vallen staan hier: www.tui.nl/klm-werelddeal-weken/.
 • Gratis Omboeken betekent dat een vakantie zonder opgaaf van reden en zonder wijzigings- en communicatiekosten verschuldigd te zijn, kan worden omgeboekt naar een andere vakantie.
 • Omboeken kan uitsluitend worden uitgevoerd via het TUI Customer Services Center, een van de 140 TUI winkels of bij TUI aangesloten reisagenten.
 • Omboeken kan tot uiterlijk 6 weken voor vertrekdatum. Dit is afwijkend t.o.v. de ANVR Reisvoorwaarden.
 • Na wijziging van de bestaande boeking, kan de nieuwe boeking niet meer in het kader van de actie Gratis Omboeken gewijzigd worden.
 • Met betrekking tot het wijzigen van een bestaande boeking geldt:
  • Het reisgezelschap dient ongewijzigd te blijven.
  • De bestaande reis moet worden omgeboekt voor een door TUI georganiseerde pakketreis, wanneer er een vlucht is inbegrepen, moet deze worden uitgevoerd door TUI fly of Transavia vanaf een Nederlandse luchthaven. Met uitzondering van Stedentrip pakketreizen, deze mogen ook worden uitgevoerd door een andere luchtvaartmaatschappij.
  • De accommodatie of luchthaven van aankomst mogen niet hetzelfde zijn als in de bestaande boeking.
 • Indien de bestaande boeking gewijzigd wordt en de nieuwe reissom valt hoger uit dan in de oorspronkelijke boekingsbevestiging, dient de klant het verschil bij te betalen. Indien de nieuwe reissom lager uitvalt, is de lagere reissom verschuldigd en wordt de eventueel reeds voldane aanbetaling verrekend.
 • De waarde van de gewijzigde boeking wordt bepaald op het moment van omboeken en voor de op dat moment geldende prijzen.
 • De waarde van de in te ruilen vakantie is bepaald op het moment van boeking ervan en bevestigd in de oorspronkelijke boekingsbevestiging.
 • Gratis Omboeken geldt niet op reeds gemaakte boekingen vóór invoering van de Actie en is niet van toepassing op losse vliegtickets, Sportreizen, Wintersport, Cruises en Rondreizen en Segmentboekingen (samengestelde reizen).

Kassakorting
 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Rondreizen, Stedentrips en Autovakanties.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon). De hoogte van de korting verschilt per accommodatie en/of periode en geldt per persoon of per kamertype.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 29 augustus 2017 tot en met 30 september 2017 en gelden voor vertrek in de periode 29 augustus 2017 tot en met 31 maart 2018.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend op door TUI georganiseerde Zonvakanties en Verre reizen, uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways, naar Mexico - Puerto Vallarta met Aeromexico en naar Sint Maarten met KLM, en vertrek vanaf Brussel met TUI fly naar Gambia, allen met een maximum reisduur van 24 dagen.
 • De wisselende Kortingen gelden op een wisselende selectie van door TUI georganiseerde Stedentrips. Voor actuele Kortingen kijk op: www.tui.nl
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, Stedentrips en Rondreizen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • De wisselende kortingen voor Autovakanties zijn per accommodatie en gelden uitsluitend voor vakanties van 7 nachten (8 dagen) en 14 nachten (15 dagen).
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
Actievoorwaarden 'Fandag team Lotto Jumbo'
Verberg Actievoorwaarden Fandag team Lotto Jumbo

Actievoorwaarden 'Fandag team Lotto Jumbo'

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘WIN EEN COMPLEET VERZORGD TRAININGSKAMP MET TEAM LOTTONL-JUMBO IN 2018’ (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. (KvK nummer 27148888; hierna “TUI”), gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk.
 • Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de fan dag van Lotto - Jumbo, deze vindt plaats op 29 oktober 2017 (hierna: “Actieperiode”).
 • Deelnemers kunnen een compleet verzorgd trainingskamp (voor 2 personen) met team Lotto – Jumbo winnen in 2018. Dit vindt plaats op 9 december 2017 t/m 13 december 2017.
 • Met deelname aan de Actie verklaart de klant kennis te hebben genomen van en in te stemmen met deze Actievoorwaarden.
 • TUI neemt eventueel verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.

Deelname

 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs wanneer een volledig ingevuld gegevenslabel is ingeleverd bij de fan dag van Team Lotto – Jumbo. De deelnemer is alleen verplicht zijn eigen gegevens op te geven; indien een deelnemer de Prijs wint, mag hij naar eigen keuze een tweede persoon meenemen.
 • Om kans te kunnen maken op de Prijs dient elke deelnemer antwoord te geven op de prijsvraag, dit is een benaderingsvraag.
 • Deelnemers zijn bij deelname verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. TUI kan, naar eigen inzicht en beoordeling, deelnemers verzoeken bewijs te leveren van de opgegeven informatie en identiteit. Deelnemers die onjuiste gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Aan minderjarigen (tot 18 jaar) wordt de voorwaarde gesteld dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie. Er geldt geen minimum leeftijd voor deelname aan het trainingskamp.
 • Aan de deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op het winnen van de Prijs.
 • Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer TUI toestemming om hem/haar te benaderen om informatie te verschaffen over het verloop van de Actie. Indien de deelnemer op het deelnameformulier aangeeft de e-mail met updates te willen ontvangen, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor het verzenden van periodieke e-mail met relevante informatie of aanbiedingen.

Prijs

 • Elke deelnemer maakt kans op de Prijs. Wanneer een deelnemer afziet van de Prijs zal de volgende winnaar worden geselecteerd wiens antwoord het dichtst bij juiste antwoord zit. Indien er meerdere deelnemers even dicht bij het juiste antwoord zitten, dan zal de Prijs door middel van loting worden toegekend.
 • Over de inhoud van de prijsvraag of de uitslag van de Prijs wordt niet met deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.
 • De winnaar van de Prijs wordt bekend gemaakt d.m.v. een persoonlijke e-mail naar het door de winnaar opgegeven emailadres.
 • De winnaar dient binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de winnaar te reageren op de e-mail, bij gebreke daarvan vervalt het recht van de winnaar op de Prijs. Mocht de winnaar, om welke reden dan ook, niet kunnen deelnemen aan het trainingskamp gedurende de in deze Actievoorwaarden genoemde data, vervalt het recht van de winnaar op de Prijs. Mocht het recht van de winnaar op de Prijs (komen te) vervallen, dan kan de winnaar geen aanspraak maken op een vervangende prijs, financiële compensatie of enige andere vorm van tegemoetkoming.
 • De winnaar stemt er mee in dat foto’s en video van een mogelijke prijsuitreiking door TUI gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden.
 • De Prijs is niet in te wisselen voor contant geld of reischeques.

Diversen

 • TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI is niet aansprakelijk voor schades die voortvloeien uit vergissingen in het drukwerk. Wijzigingen, type- en zetfouten zijn dan ook voorbehouden.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina pagina op https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden.
Actievoorwaarden 'Kassakorting Winterzon'
Verberg Actievoorwaarden Kassakorting Winterzon

Actievoorwaarden 'Kassakorting Winterzon'

 • De ‘Kassakorting’ (hier verder te noemen de ‘Korting{en}’) geldt op door TUI georganiseerde pakketreizen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen.
 • De Korting bestaat uit één of meerdere kortingen met verschillende namen. De geldende Kortingen zijn altijd terug te vinden aan het begin van het boekingsproces (op de kassabon) en wordt vermeld als ‘Kassakorting’.
 • De vaste Korting bedraagt 50,- op Zonvakanties en 100,- op Verre Reizen, Cruises en Rondreizen op boekingen gemaakt in de periode van 4 december 2017 tot en met 1 februari 2018 en gelden voor vertrek in de periode 4 december 2017 tot en met 31 maart 2018.
 • De vaste Kortingen voor Zonvakanties, Verre reizen, Cruises en Rondreizen gelden uitsluitend in combinatie met een vlucht vanaf een Nederlandse luchthaven door TUI fly, Transavia, easyJet, Vueling, Air Malta, KLM (naar Cartagena, Kenia, Mauritius), Emirates, Cathay Pacific (naar Bali), Qatar Airways (naar Sri Lanka), Garuda Indonesia (naar Lombok), AeroMexico (naar Mexico, Puerto Vallarta).
 • De Kortingen bij Zonvakanties, Verre reizen, Cruises, en Rondreizen zijn per persoon en zijn gebaseerd op een boeking van twee reizigers van 2 jaar of ouder. Andere samenstellingen van het reisgezelschap, andere vertrekdata en/of reisduur kunnen leiden tot andere prijzen dan het gepubliceerde.
 • Tijdens de gehele Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Kortingen.
 • De Korting is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Korting te verlengen, te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de Korting zal door TUI bekend worden gemaakt via https://www.tui.nl/campagne-voorwaarden/.
 • Op de pakketreizen die in het kader van de Actie worden aangeboden zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. De desbetreffende Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.tui.nl/corporate/algemene-voorwaarden.html

Actievoorwaarden 'Gratis entreekaarten Slagharen Attractie & Vakantiepark'
Actievoorwaarden 'Gratis entreekaarten Slagharen Attractie & Vakantiepark'

Actievoorwaarden 'Gratis entreekaarten Slagharen Attractie & Vakantiepark'

 • De Actie "gratis entreekaarten voor Attractie & Vakantiepark Slagharen" (hierna verder te noemen de 'Actie') van TUI is geldig voor alle kampeervakantie boekingen voor de zomer 2018 die zijn gemaakt voor 1 maart 2018.
 • Gasten die in aanmerking komen voor 2 gratis entreetickets ontvangen uiterlijk eind april in opdracht van TUI via PMS (Perfect Marketing en Sales) een unieke code waarmee 2 gratis entreetickets kunnen worden gedownload.
 • De unieke codes zijn te verzilveren via www.summercard.nl.
 • Print de tickets uit en toon ze bij de entree van Attractie & Vakantiepark Slagharen.
 • Mochten er zich problemen voordoen bij het verzilveren van de unieke codes, neem dan contact op met de Klantenservice van Euroticket; dat kan telefonisch via 0570-66 27 27 of per email via info@euroticket.nl.
 • Voor zover nu bekend is Attractie & Vakantiepark Slagharen open tot eind oktober. De entreekaarten zijn dus te downloaden tot uiterlijk eind oktober.
 • Er bestaat altijd een kans dat Attractie & Vakantiepark Slagharen om welke reden dan ook eerder of later sluit. Hierop heeft TUI geen invloed. Raadpleeg voor de exacte sluitingsdatum van seizoen 2018 de website van Attractie & Vakantiepark Slagharen (www.slagharen.com).
 • De Actie is niet van toepassing op boekingen voor kampeervakanties vanaf 1 maart 2018.
 • De gratis entreekaarten gelden niet voor het waterpark Aqua Mexicana.
 • Entree c.q. bezoek aan Attractie & Vakantiepark Slagharen maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de reisovereenkomst die de reiziger met TUI aangaat. TUI treedt slechts op als bemiddelaar tussen de reiziger en Attractie & Vakantiepark Slagharen bij het verzilveren van de unieke code. Er komt dus een gebruiksovereenkomst tot stand tussen de reiziger en Attractie & Vakantiepark Slagharen. TUI is niet aansprakelijk voor enige schade (in welke vorm dan ook) die de reiziger lijdt in verband met of als gevolg van het bezoeken en/of gebruikmaken van de attracties van Attractie & Vakantiepark Slagharen.
Actievoorwaarden 'Stad van de maand'
Verberg Actievoorwaarden 'Stad van de maand'

Actievoorwaarden 'Stad van de maand'

 • De Actie 'Stad van de Maand' (hierna te noemen: de 'Actie') van TUI Nederland bestaat uit een stad van de maand korting van 50,-, een gratis kickstart wandeling met een local en een extra ‘voordeel’, voor een maandelijks wisselende door TUI te bepalen bestemming (hierna te noemen: ‘Stad van de Maand’).
 • De Actie is geldig voor boekingen gemaakt in de periode 3 april 2018 tot en met 30 april 2018
 • De Actie geldt voor vertrek in de periode 3 april 2018 tot en met 31 december 2018.
 • De Actie geldt voor op door TUI georganiseerde Stedentrip pakketreizen naar Valencia met als onderdeel een vliegreis.
 • De Actie betreft een tijdelijke stad van de maand korting van 50,- per persoon die geldt voor de ‘Stad van de Maand’.
 • Het maandelijkse ‘extra voordeel’ bestaat uit 1 dag gratis fietshuur t.w.v. 12,50 p.p. Dit dient afzonderlijk tijdens het boekingsproces (stap 2) direct te worden bijgeboekt. Let op! Dit is achteraf niet meer mogelijk en is alleen in combinatie met een pakketreis inclusief vlucht.
 • De Actie bestaat daarnaast uit een gratis wandeling met een local t.w.v. 16.50 p.p.
 • De Actie is niet van toepassing op reeds gemaakte boekingen, segmentreizen, losse vliegtickets en losse accommodaties.
 • De Actie geldt voor reizigers vanaf 2 jaar op geselecteerde aanbiedingen van TUI Nederland die u kunt boeken en beschikbaar zijn tijdens de Actieperiode.
 • De kosten van het internetverkeer en/of post/telefonie met betrekking tot gebruik van de Actie komen in zijn geheel voor rekening van de deelnemer.
 • Tijdens de Actieperiode zijn alle gepubliceerde vanafprijzen altijd inclusief de Actiekorting.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de klant. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via actiepagina van deze Actie.
 • Op deze Actie is Nederlands recht van toepassing
Actievoorwaarden 'Marathonexpo'
Verberg Actievoorwaarden 'Marathonexpo'

Actievoorwaarden 'Marathonexpo'

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Marathonexpo’ (hierna: “ de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. gevestigd aan de Burgemeester Elsenlaan 170 (2288 BH) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de Marathonexpo Rotterdam, deze vindt plaats op 6 en 7 april 2018 (hierna: “Actieperiode”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op het winnen van een prijs.
 • TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina van deze Actie.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
 • Over de uitslag van de Prijzen wordt niet met deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Actie en actiemechanisme

 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs wanneer een volledig ingevuld gegevenslabel is ingeleverd op de Marathonexpo Rotterdam. Elke deelnemer mag één gegevenslabel inleveren.
 • Tijdens de Marathonexpo Rotterdam 2018 kunnen deelnemers op basis van prestatie een Prijs winnen. Deze prestatie is het juist beantwoorden van de schattingsvraag: “Wat is de winnende eindtijd van de Rotterdam Marathon 2018?” De deelnemer die het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint de prijs. Indien er meerdere deelnemers even dicht bij het juiste antwoord zitten, vindt er een loting plaats.
 • Deelnemers zijn bij deelname verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. TUI kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun opgegeven identiteit en eventueel benodigde toestemming van een ander vragen. Deelnemers die onjuiste (persoons-) gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Aan minderjarigen (tot 18 jaar) wordt de voorwaarde gesteld dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 • Aan de deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. TUI neemt eventuele kansspelbelasting voor haar rekening.
 • Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer TUI toestemming om hem/haar te benaderen om informatie te verschaffen over het verloop van de Actie. Indien de deelnemer op het deelnameformulier aangeeft de e-mail met updates te willen ontvangen, worden de persoonsgegevens daartoe opgenomen in een bestand van TUI Sports. De winnaar stemt er mee in dat foto’s en video van een mogelijke prijsuitreiking door TUI kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Prijzen & uitreiking

 • Elke deelnemer maakt kans op één Prijs. Deelnemers kunnen een vierdaagse marathonreis winnen van 14 tot en met 17 september 2018 voor één persoon naar Berlijn (hierna: “De Prijs”). Het betreft een eigen vervoersreis met drie overnachtingen in het Ibis Budget Berlin Kurfürstendamm, inclusief één startnummer voor de marathon. De BMW Berlin Marathon vindt plaats op zondag 16 september 2018. De reis op locatie is compleet verzorgd, dus inclusief TUI Sports begeleiding, TUI Sports hardloopshirt en afsluitende borrel. De reis is ter waarde van €439,-. De winnaar slaapt in een tweepersoonskamer; een eventuele supporter of extra deelnemer moet bijbetalen. Verzorging in het hotel is op basis van logies.
 • Wanneer een deelnemer afziet van de Prijs zal de volgende winnaar worden geselecteerd wiens antwoord het dichtst bij het antwoord zit. Ook dan vindt er een loting plaats als er meerdere antwoorden even dicht bij het juiste antwoord zitten.
 • De winnaars van de Prijs worden voor 1 mei 2018 bekend gemaakt d.m.v. een persoonlijke e-mail naar het door de winnaar opgegeven emailadres.
 • De winnaar dient binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de winnaar te reageren op de e-mail, bij gebreke daarvan vervalt het recht van de winnaar op de Prijs.
 • De Prijs is niet in te wisselen voor contant geld of reischeques. Evenmin is de Prijs te gebruiken voor (betaling van) reeds geboekte reizen.
 • De Winnaar is verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart en eventueel visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor zijn/haar eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
Actievoorwaarden 'Wielerevents'
Verberg Actievoorwaarden 'Wielerevents'

Actievoorwaarden 'Wielerevents'

Algemeen

 • Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Wielerevents’ (hierna: “de Actie”), georganiseerd door TUI Nederland N.V. gevestigd aan de Volmerlaan 3 (2288 GC) te Rijswijk (hierna: “TUI”).
 • Deelname aan de Actie is alleen mogelijk tijdens de evenementen van We Are Cycling en de BikeMotion beurs, deze vinden plaats tussen 2 maart 2018 en 13 oktober 2018 (hierna: “Actieperiode”).
 • Op de Actie en deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Klachten over de Actie kunnen worden ingediend bij TUI. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 • Tijdelijke of vaste werknemers van TUI Nederland N.V., TUI Airlines Nederland B.V. en Kras B.V mogen deelnemen, echter maken zij geen kans op het winnen van een prijs.
 • TUI draagt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade, kosten of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de Actie, de toekenning van de prijzen, de ontvangst van de prijzen of de gebruikmaking daarvan, behoudens in geval van opzet of grove schuld van TUI.
 • TUI behoudt zich het recht voor om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, Actievoorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, zonder dat TUI daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking of wijziging van de actie zal door TUI bekend worden gemaakt via de actiepagina van deze Actie.
 • In alle situaties waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist TUI.
 • Over de inhoud van de prijsvraag of de uitslag van de Prijzen wordt niet met deelnemers en/of derden gecorrespondeerd.

Actie en actiemechanisme

 • Deelnemers maken alleen kans op de Prijs wanneer een volledig ingevuld gegevenslabel is ingeleverd bij één van de evenementen van We Are Cycling of de BikeMotion beurs in de actieperiode waar TUI sponsor van is. Het is niet toegestaan om meer dan één gegevenslabel per persoon in te leveren.
 • Tijdens de evenementen van We Are Cycling en de BikeMotion beurs kunnen deelnemers op basis van prestatie een Prijs winnen. Deze prestatie is het juist beantwoorden van de schattingsvraag: “Hoeveel km is de kortste route op de fiets van het centrum van Girona naar het centrum van Andorra la Vella?” De deelnemer die het dichtst bij het juiste antwoord zit, wint de prijs. Indien er meerdere deelnemers even dicht bij het juiste antwoord zitten, vindt er een loting plaats.
 • Deelnemers zijn bij deelname verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. TUI kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun opgegeven identiteit. Deelnemers die onjuiste gegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. TUI behoudt zich het recht voor om inzendingen die haar frauduleus of onrechtmatig voorkomen van deelname uit te sluiten.
 • Aan minderjarigen (tot 18 jaar) wordt de voorwaarde gesteld dat de ouder/verzorger toestemming verleent voor deelname aan de Actie.
 • Aan de deelname aan de Actie zijn geen kosten verbonden. TUI neemt eventuele kansspelbelasting voor haar rekening.
 • Door deel te nemen aan de Actie geeft de deelnemer TUI toestemming om hem/haar te benaderen om informatie te verschaffen over het verloop van de Actie. Indien de deelnemer op het deelnameformulier aangeeft de e-mail met updates te willen ontvangen, worden de persoonsgegevens ook gebruikt voor het verzenden van periodieke e-mail met relevante informatie of aanbiedingen.
 • De winnaar stemt er mee in dat foto’s en video van een mogelijke prijsuitreiking door TUI kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Prijs

 • Elke deelnemer maakt kans op één Prijs. Deelnemers kunnen een vijfdaagse wielerreis (t.w.v. 649,-) winnen voor twee personen naar Girona (hierna: “De Prijs”). Het betreft een vliegreis met vier overnachtingen in Hotel Nord1901 of een gelijkwaardig hotel/appartement, inclusief huurfiets. De verzorging op locatie is op basis van logies/ontbijt.
 • Als de winnaar – om welke reden dan ook – geen gebruik kan maken van de reis, bestaat er geen recht op een vervangende of alternatieve reis.
 • Wanneer een deelnemer afziet van een Prijs zal de volgende winnaar worden geselecteerd wiens antwoord het dichtst bij het antwoord zit. Ook dan vindt er een loting plaats als er meerdere antwoorden even dicht bij het juiste antwoord zitten.
 • De winnaars van de Prijs worden voor 1 november 2018 bekend gemaakt d.m.v. een persoonlijke e-mail naar het door de winnaar opgegeven emailadres.
 • De winnaar dient binnen 3 werkdagen na bekendmaking van de winnaar te reageren op de e-mail, bij gebreke daarvan vervalt het recht van de winnaar op de Prijs.
 • De Prijs is niet in te wisselen voor contant geld of reischeques. Evenmin is de Prijs te gebruiken voor reeds geboekte reizen.
 • De Winnaar is verantwoordelijk voor de vereiste en geldige reisdocumenten (paspoort of identiteitskaart en eventueel visum) en eventuele (reis- en annulerings)verzekeringen; kosten daarvan komen voor zijn/haar eigen rekening en zijn niet inbegrepen bij de Prijs.
Toelichting vakantiesoorten
Verberg Toelichting vakantiesoorten

Toelichting vakantiesoorten

Pakketreis: een door ons van te voren georganiseerde reis. Deze reis moet wel een overnachting of een periode van meer dan 24 uur omvatten. Daarnaast moet de reis tenminste twee van de volgende diensten bevatten: vervoer, verblijf en een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een groot deel van de reis uitmaakt. Onder Pakketreis valt niet een reis met bestemming binnen Europa waarbij je het vervoer van en naar de bestemming zelf regelt zonder bemoeienis van ons. Ook lokale activiteiten geboekt op jouw bestemming vallen niet onder Pakketreis;

Speciale Actie Pakketreizen: Pakketreizen die één of meerdere vluchten omvatten en waarbij het ticket is uitgegeven in het kader van een speciale actie van de betreffende luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld de KLM Wereld Deal Weken). Voor deze Pakketreizen gelden bijzondere voorwaarden die worden gepubliceerd in het Reisaanbod;

Cruise: een Pakketreis die in onze reisbrochure en op www.tui.nl is gepubliceerd als cruise en waarin (een deel van) de reis wordt afgelegd per schip, terwijl je op dat schip van accommodatie wordt voorzien

Cruise Only: Enkel een cruise boeking waarbij TUI geen overige faciliteiten zoals vervoer verzorgt.

Cruise pakketreizen: Onder Cruise Pakketreizen verstaan we, door TUI vooraf samengestelde reizen die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren en tenminste twee van de volgende diensten omvat: 1) vervoer, 2) verblijf of 3) een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Cruises op maat: Onder Cruises op maat verstaan we, op maat samengestelde reis met tenminste twee van de volgende diensten: 1) vervoer, 2) Cruise of 3) een overnachting voorafgaand of na afloop van de Cruise, die een significant deel van de reis uitmaakt.

Overland Pakketreis: een Pakketreis die voldoet aan de volgende voorwaarden:
 1. de bestemming is gelegen binnen Europa;
 2. de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als auto- of wintersportvakantie
 3. het vervoer van en naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
 4. de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip;

Stedentrip: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als stedentrip en waarbij het doel van de reis vooral is het bezoeken en verblijven in een stad;

Verre Reis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als verre reis, een bestemming buiten Europa bevat die niet onder de landen als genoemd bij Zonvakantie valt en ook niet onder de definitie van Stedentrip valt;

Wintersportvakantie: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op www.tui.nl is gepubliceerd als wintersportreis, en waarbij het vervoer van en naar de bestemming door ons (en niet door jou) wordt geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein of bus);

Wintersportbestemmingen: alle landen die online onder het thema Wintersport worden aangeboden en/of in één van de Wintersport brochures zijn opgenomen.

Zonvakantie: een Pakketreis die aan de volgende voorwaarden voldoet:
 1. de reis is in onze reisbrochures en op www.tui.nl gepubliceerd als zonvakantie;
 2. de reis bevat een bestemming in een of meer van de volgende landen: Spanje (inclusief de Balearen en de Canarische Eilanden), Portugal (inclusief Madeira en de Azoren), Frankrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Macedonië, Montenegro, Albanië, Griekenland, Bulgarije, Turkije, Israël, Jordanië, Egypte, Cyprus, Malta, Tunesië en Marokko;
 3. het vervoer naar de bestemming wordt door ons (en niet door jou) geregeld (bijvoorbeeld per vliegtuig, trein, bus of boot);
 4. de reis valt niet onder de definitie van Stedentrip.

Rondreis: een Pakketreis die in onze reisbrochures en op Onze Website is gepubliceerd als rondreis en waarin meerdere accommodaties worden aangedaan gedurende de reisduur.
Wintersportbestemmingen: alle landen die online onder het thema Wintersport worden aangeboden en/of in één van de Wintersport brochures zijn opgenomen.